Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Belang van levenslange CV risicobenadering bij diabetes

Literatuur - Rosner Preis S, Pencina MJ, Mann DM et al. - Diabetes Care. 2013;36:1590-6. doi: 10.2337/dc12-1121.


Early-adulthood cardiovascular disease risk factor profiles among individuals with and without diabetes in the Framingham Heart Study.


Rosner Preis S, Pencina MJ, Mann DM et al.
Diabetes Care. 2013;36:1590-6. doi: 10.2337/dc12-1121.
 

Achtergrond

Veel studies bij diabetes zijn gericht op risicofactoren voor cardiovasculaire ziekte (CVD) bij de diagnose van diabetes. CVD risicofactoren die gepaard gaan met diabetes, waaronder obesitas, hypertensie en dyslipidemie, zijn echter al verhoogd decennia voor de klinische verschijnselen van diabetes.
Personen die diabetes ontwikkelen kunnen een toegenomen  CVD risicofactor belasting hebben tot 15 jaar voor de diagnose van diabetes, vergeleken met degenen die geen diabetes ontwikkelen [1,2]. 15 jaar voor de diagnose is mogelijk niet lang genoeg om de vroege middelbare leeftijd periode vast te leggen wanneer risicofactor interventie wellicht nuttiger zou kunnen zijn.
Een beter begrip van de levenslange risicofactor belasting vóór het moment van diagnose van diabetes kan helpen om degenen met het grootste risico voor de uiteindelijke ontwikkeling van hart-en vaatziekten te identificeren.
Het doel van deze studie was om de CVD risicofactor belasting te onderzoeken gedurende de periode tot 30 jaar voor de diagnose van diabetes bij mensen die wel en geen diabetes ontwikkelden.
Onder de deelnemers zonder CVD werden nieuwe diabetesgevallen bij onderzoeken 2 tot en met 8 (1979-2008) van het Framingham Heart Study Offspring cohort 1:2 qua leeftijd- en geslacht gematched met controles [3-5]. CVD risicofactoren (hypertensie, hoog LDL cholesterol, laag HDL cholesterol, hoge triglyceriden, obesitas) werden gemeten op het tijdstip van de diagnose van diabetes en op de tijdstippen 10, 20 en 30 jaar ervoor. Risicofactor niveaus op elk tijdstip werden vergeleken tussen diabetespatiënten en controles. In totaal werden 525 gevallen van diabetes en 1.049 qua leeftijd en geslacht gematchte controles afgeleid uit onderzoeken 2 tot en met 8.
 

Belangrijkste resultaten

  • Op de tijdstippen 10, 20 en 30 jaar vóór de diagnose diabetes, hadden de diabetesgevallen hogere niveaus van bloeddruk, triglyceriden en BMI en lagere niveaus van HDL-cholesterol dan de controles.
  • Personen die uiteindelijk diabetes ontwikkelden hadden hogere niveaus van hypertensie (OR, 2.2, P = 0,003), een hoog LDL (OR, 1.5, P = 0,04), laag HDL (OR, 2.1, P = 0.0001), hoge triglyceriden (OR, 1.7; P = 0,04), en obesitas (OR, 3.3, P, 0.0001) op tijdstippen 30 jaar voor de diagnose diabetes.
  • Na verdere correctie voor BMI bleven de OR's voor hypertensie (OR, 1.9, P = 0,02) en een laag HDL (OR, 1.7, p = 0.01) statistisch significant.


Conclusie

CVD risicofactoren zijn verhoogd bij de diagnose van diabetes en tot 30 jaar ervoor. Diabetes moet dan ook worden beschouwd als een levenslange ziekte; behandeling en controle van risicofactoren moeten vroeg in het leven beginnen in plaats van op het moment van diagnose.

 

Referenties

1. Haffner SM, Stern MP, Hazuda HP, et al. Cardiovascular risk factors in confirmed prediabetic individuals. Does the clock for coronary heart disease start ticking before the onset of clinical diabetes? JAMA 1990;263:2893–2898
2. McPhillips JB, Barrett-Connor E,Wingard DL. Cardiovascular disease risk factors prior to the diagnosis of impaired glucose tolerance and non-insulin-dependent diabetes mellitus in a community of older adults. Am J Epidemiol 1990;131:443–453
3. Dawber TR, Meadors GF, Moore FEJ. Epidemiological approaches to heart disease: the Framingham Study. Am J Public Health 1951;41:279–286
4. Dawber TR, Kannel WB, Lyell LP. An approach to longitudinal studies in a community: the Framingham Study. Ann N Y Acad Sci 1963;107:539–556
5. Kannel WB, Feinleib M, McNamara PM, et al. An investigation of coronary heart disease in families. The Framingham offspring study. Am J Epidemiol 1979;110:281–290
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: