Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verlichting van dyspnoe met serelaxine in HF-PEF patiënten

Nieuws - 3 juni 2013

Tijdens een late-breaking clinical trials-sessie op het Heart Failure Congress 2013 van de ESC Heart Failure Association werden de resultaten van de RELAX-AHF analyse (Relaxin for the Treatment of Acute Heart Failure) gepresenteerd.
De analyse toonde aan dat serelaxine mogelijk kortademigheid beter vermindert tijdens de eerste 24 uur in patiënten met hartfalen met behouden ejectiefracties (HF-PEF) dan bij patiënten met verminderde ejectiefractie (HF-REF), met het grootste effect bij patiënten met een linker ventrikel ejectiefractie >50%.
Ondertussen resulteerde de behandeling met serelaxine in soortgelijke verbeteringen in area-under-the-curve (AUC) van baseline tot dag 5 op een dyspnoe visueal analog scale (VAS) in beide patiëntengroepen.
 
In RELAX-AHF had 26% van het studiecohort behouden ejectiefracties, gedefinieerd als >50%. Patiënten met HF-PEF waren ouder, hadden een iets hogere systolische bloeddruk, waren vaker vrouw, kwamen een beetje later in het ziekenhuis, hadden meer kans om hypertensie te hebben, en hadden meer kans om te worden behandeld met een aldosteron-antagonist.
Er was geen verbetering in klinische resultaten in patiënten met HF-PEF of HF-REF. Cardiovasculaire sterfte en sterfte door alle oorzaken op dag 180 waren beide significant gereduceerd met 37% in totaal, zonder een significante interactie op basis van ejectiefractie-status. Er was ook geen significante interactie naar aanleiding van wijzigingen in biomarkers, zoals cardiac cystatine C of N-terminale prohormoon van brain natriuretisch peptide (NT-proBNP).
 
De RELAX-AHF studie includeerde 1.160 patiënten met acuut hartfalen en systolische bloeddruk >125 mm Hg gerandomiseerd naar serelaxine (via een 48-uur durende intraveneuze infusie binnen 16 uur na presentatie) of placebo. Serelaxine resulteerde in een verbetering van 19% in AUC van baseline tot dag 5 op een dyspnoe VAS, evenals een matige, maar niet statistisch significante verbetering van dyspnoe na 24 uur gemeten met een Likertschaal.
 
Bron:
Abstract 260 Heart Failure Congress 2013, Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Effects of serelaxin on blood pressure: results from the RELAX-AHF Trial
M. Metra, J.R. Teerlink, G. Cotter, B.A. Davison, G.M. Felker, G. Filippatos, B.H. Greenberg, P. Ponikowski, A.A. Voors, T. Severin (Brescia, IT; San Francisco, Durham, NC and San Diego (CA), US; Athens, GR; Wroclaw, PL; Groningen, NL; Basel, CH)

Deel deze pagina met collega's en vrienden: