Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Atorvastatine vermindert cardiale sterfte en verbetert LV functie bij chronisch hartfalen

Literatuur - Correale M, Totaro A, Passero T et al. - Neth Heart J. 2013 May 28


Treatment with atorvastatin is associated with a better prognosis in chronic heart failure with systolic dysfunction: results from The Daunia Heart Failure Registry.

 
Correale M, Totaro A, Passero T et al.
Neth Heart J. 2013 May 28
 

Achtergrond

Tissue Doppler imaging (TDI) is een echocardiografische techniek die kwantitatief linker ventrikel (LV) systolische en diastolische functie kan inschatten. Systolische tijd (St) en ejectietijd (ET) intervallen  kunnen worden gemeten op een niet-invasieve, geometrisch onafhankelijke, gemakkelijk toe te passen manier [1,2]. Deze intervallen zijn echter nog niet vaak geëvalueerd in chronisch hartfalen (CHF) patiënten.
Diverse aanwijzingen doen vermoeden dat statines goed kunnen zijn voor patiënten met CHF, hoewel de mechanismen van een potentieel gunstig effect onbekend zijn. Kleine prospectieve klinische studies met atorvastatine en simvastatine hebben een verbeterde LV systolische functie en lagere inflammatoire biomarker niveaus in systolische HF gerapporteerd [3].
Er is minder bekend over het effect van statinetherapie op LV dysfunctie bij CHF. Deze studie beoogde daarom te onderzoeken of atorvastatinegebruik de prognose en myocardfunctie beïnvloedt, zoals gemeten met TDI in CHF patiënten. 195 patiënten met CHF en LV ejectiefractie (LVEF) < 40% die ofwel atorvastatine (n=114) of geen statines (n=81) gebruikten en waren opgenomen in de Daunia Heart Failure Registry [4], werden geanalyseerd met conventionele 2D en TDI echocardiografie. Klinische follow-up werd elke 6 maanden uitgevoerd voor een gemiddelde van 318 +262 dagen.
 

Belangrijkste resultaten

  • Atorvastatine was geassocieerd met een lagere incidentie van cardiale sterfte (0% vs 7%, P<0.01) dan controlebehandeling in patiënten met CHF en LVEF <40%. Deze associatie bleef significant na correctie voor confounders in multivariable analyse (RR: 0.83, 95%CI: 0.71-0.96, P<0.05).
  • Patiënten behandeld met atorvastatine lieten een lagere early LV filling (E-waarde: 82.23±32.8 cm/sec vs 97.6±34.5 cm/sec, P=0.01), en lagere early to late diastolic LV filling ratio (E/A ratio: 1.7±0.8 vs 2.2±0.8, P<0.001), gemeten met conventionele echocardiografie, lagere transmitrale tot mitrale annulaire (gemeten met TDI) early diastolic velocity ratio (E/E’ratio: 15±5.7 vs 18±8.3, P<0.01) en hogere waardes van E-deceleration time (EDT: 203.6±95.7 ms vs 173.6±83.2 ms, P<0.05).
  • Behandeling met atorvastatine was geassocieerd met een lagere incidentie van nadelige uitkomsten (sterfte: 10 % vs 26 %, P<0.05; aanhoudende ventriculaire aritmieën: 5 % vs 19 %, P<0.05, cardiale sterfte: 0 vs 8 %, P<0.05) en betere Doppler bevindingen, aangezien lagere waarden voor de E/E’ ratio (15.00±5.68 vs 19.72±9.14, P<0.01), E/A ratio (1.85±0.90 vs 2.,48±0.82, p<: 0.01), en hogere waarden voor St: 353.70±48.96 vs 303.33±68.52 msec, p<0.01) werden gemeten. De associatie tussen atorvastatine en lagere incidentie cardiale sterfte bleef statistisch significant na correctie in een multivariate analyse (RR: 0.77, 95%CI: 0.62-0.95, P<0.05).
  • Ischemische CHF patiënten die atorvastatine ontvingen (n=137) lieten langere systolische en diastolische tijdsintervallen zien (IRT (einde S wave tot start van E’): 124.06±49.23 vs 86.35±32.87 ms, P<0.01; St (einde A’ wave tot einde S wave):354.00±44.82 vs 322.18±62.54 ms, P<0.05; FT (start van E’ tot einde A’): 379.37±121.08 vs 317.94±87.61, P<0.05; Dt: 503.43±131.94 vs 404.29±89.82, P<0.01) dan controles (n= 44).
 

Conclusie

Atorvastatinebehandeling was geassocieerd met een lagere incidentie van cardiale sterfte in CHF patiënten. Statinetoediening was gerelateerd aan betere LV functie zoals gemeten bij TDI. De resultaten suggereren een lichte graad van diastolische dysfunctie, maar deze is lager in patiënten die met atorvastatine worden behandeld dan in controles. Abnormale TDI parameters zijn geassocieerd met een verhoogd risico op nadelige uitkomsten bij ernstige hartziekte. Het meten van deze intervallen met TDI kan helpen om het risico op hernieuwde ziekenhuisopname bij patiënten met chronisch hartfalen te voorspellen.
 

References

1. Pai RG, Gill KS. Amplitudes, durations and timings of apically directed left ventricular myocardial velocities: I. Their normal pattern and coupling to ventricular filling and ejection. J Am SocEchocardiogr. 1998;11:105–11.
2. Correale M, Totaro A, Ieva R, et al. Time intervals and myocardial performance index by tissue Doppler imaging. Intern Emerg Med. 2011;6:393–402.
3. Horwich TB, MacLellan WR. Atorvastatin and statins in the treatment of heart failure. Expert Opin Pharmacother. 2007;8:3061–8.
4. Correale M, Brunetti ND, Totaro A, et al. Statin therapy blunts inflammatory activation and improves prognosis and left ventricular performance assessed by Tissue Doppler Imaging in subjects with chronic ischemic heart failure: results from the Daunia Heart Failure Registry. Clinics. 2011;66:777–84.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: