Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lage doseringen rivaroxaban effectief in het verlagen van het risico op hartaandoeningen

Literatuur - Mega JL, Braunwald E, Wiviott SD et al. - Am J Cardiol. 2013 May 24


Comparison of the Efficacy and Safety of Two Rivaroxaban Doses in Acute Coronary Syndrome (from ATLAS ACS 2-TIMI 51).


Mega JL, Braunwald E, Wiviott SD et al.
Am J Cardiol. 2013 May 24. pii: S0002-9149(13)00984-3. doi: 10.1016/j.amjcard.2013.04.011
 

Achtergrond

Ziektestatus en plaatjesremmende onderhoudsbehandeling lijken belangrijk voor het bepalen van de dosering van antitrombotische medicatie. De Anti-Xa Therapy to Lower Cardiovascular Events in Addition to Aspirin With/Without Thienopyridine Therapy in Subjects With Acute Coronary  Syndrome -Thrombolysis In Myocardial Infarction 46 (ATLAS ACS-TIMI 46) studie onderzocht een brede range van rivaroxaban (een factor Xa remmer) doseringen in patiënten met recent acuut coronairsyndroom (ACS), die worden behandeld met plaatjesremmende middelen [1]. De numeriek grootste verminderingen in cardiovasculaire (CV) events werden geobserveerd met de laagste dosis rivaroxaban, wanneer deze tweemaal daags werd gegeven [1].
In de fase 3 ATLAS ACS 2-TIMI 51, ontvingen 15526 post-ACS patiënten ofwel 2.5 mg of 5 mg rivaroxaban tweemaal daags, als aanvullende therapie [2,3]. Beide doseringen verminderden het primaire effectiviteitseindpunt van CV sterfte, myocardinfarct (MI) of beroerte significant [2,3].
Deze analyse van de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde event-gedreven ATLAS ACS 2-TIMI 51 studie is een directe vergelijking van 2.5 en 5 mg rivaroxaban tweemaal daags.
 

Belangrijkste resultaten

  • 26.9% van de patiënten die 2.5 mg tweemaal daags en 29.4% van hen die 5 mg tweemaal daags ontvingen stopte voortijdig met de rivaroxabanbehandeling (P=0.004), terwijl 26.4% van de patiënten in de placebogroep voortijdig stopten.
  • Er was geen significant verschil tussen rivaroxaban 2.5 mg en 5 mg rivaroxaban ten aanzien van het samengestelde primaire eindpunt van CV sterfte, MI of beroerte (HR: 0.99. 95%CI: 0.85-1.16, P=0.89), noch in het aantal MI (HR: 1.13, 95%CI: 0.93-1.38) of stent trombose (P=0.59). Er was geen significant verschil in het aantal hartaandoeningen in brede zin (268 events in de 2.5 mg groep, 256 events in de 5 mg groep, P=0.68, beide significant lager dan in de placebo groep (P=0.017 en P=0.005).
  • Er werden meer fatale nieuwe MIs gezien in de 5 mg groep (30/174: 17.2%) ten opzichte van de 2.5 mg groep (18/204: 8.8%, P=0.074). Over het algemeen kwamen fatale hartaandoeningen vaker voor in de 5 mg groep (112/256: 43.8%) dan in de 2.5 mg groep (82/268: 30.6%, P=0.025).  De incidentie van CV sterfte in het algemeen was hoger in patiënten die 5 ten opzichte van 2.5 mg ontvingen (HR: 0.70, 95%CI: 0.54-0.92, P=0.009).
  • Het aantal fatale bloedingen in de 2.5 mg-arm was lager dan in de 5 mg-arm (HR: 0.39 (95%CI: 0.15-1.01, P=0.044), waarbij het risico in de loop der tijd een plateaufase bereikte.
  • Er werden minder TIMI bloedingen die medische aandacht nodig hadden gezien in de 2.5 mg-arm dan in de 5 mg-arm (12.9% vs. 16.2%, P<0.001).
  • Er werden geen significante interacties gevonden voor subgroepen patiënten die verschillende doseringen van anticoagulantia ontvangen. De vermindering van het aantal bloedingen gezien bij de 2.5 mg dosering ten opzichte van 5 mg rivaroxaban was consistent onder de verschillende subgroepen.
 

Conclusie

Beide lage doseringen van rivaroxaban bleken effectief in het verminderen van hartaandoeningen. 5 mg tweemaal daags gaf relatief meer klinisch relevante bloedingen in patiënten die duale plaatjesremmende behandeling ontvangen, in vergelijking tot 2.5 mg tweemaal daags. Toevoeging van een zeer lage dosering anticoagulans met rivaroxaban 2.5 mg tweemaal daags lijkt de gunstigste optie in patiënten met recent ACS.
 

Referenties

1. Mega JL, Braunwald E, Mohanavelu S, et al. Rivaroxaban versus placebo in patients with acute coronary syndromes (ATLAS ACS-TIMI 46): a randomised, double-blind, phase II trial. Lancet 2009;374:29e38.
2. Mega JL, Braunwald E, Wiviott SD, et al. Rivaroxaban in patients with a recent acute coronary syndrome. N EnglJ Med 2012;366:9e19.
3. Gibson CM, Mega JL, Burton P, et al. Rationale and design of the Anti-Xa Therapy to Lower Cardiovascular Events in Addition to Standard Therapy in Subjects With Acute Coronary Syndrome-Thrombolysis In Myocardial Infarction 51 (ATLAS-ACS 2 TIMI 51) trial: a randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of rivaroxaban in subjects with acute coronary syndrome. Am Heart J 2011;161:815e821.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: