Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Beschermende rol van HDL-C in twijfel getrokken bij CABG

Literatuur - Angeloni E, Paneni F, Landmesser U et al. - Eur Heart J. 2013 May 22


Lack of protective role of HDL-C in patients with coronary artery disease undergoing elective coronary artery bypass grafting.

 
Angeloni E, Paneni F, Landmesser U et al.
Eur Heart J. 2013 May 22.
 

Achtergrond

Hoewel lage HDL-C niveaus een onafhankelijke voorspeller zijn van cardiovasculair (CV) risico [1], doen recente translationele studies vermoeden dat het vasculaire effect van HDL-C sterk heterogeen kan zijn in verschillende klinische condities [2,3]. HDL-C geïsoleerd van patiënten met coronaire arterieziekte (CAD) liet minder anti-inflammatoire activiteit zien dan HDL-C verkregen van gezonde controles. Ook de capaciteit van HDL-C om endotheliale NO productie en endotheelherstel te stimuleren was verminderd in geval van CAD en diabetes. De term ‘disfunctioneel HDL-C’ verwijst naar het verlies van de anti-inflammatoire en vaatbeschermende effecten [4].
Aangezien therapieën met als doel HDL-C niveaus te verhogen momenteel worden onderzocht als behandeling van CAD patiënten, is het noodzakelijk te bepalen of een verhoging van disfunctioneel HDL-C minder gunstig dan verwacht is, of zelfs schadelijk. Deze prospectieve studie evalueert daarom het beschermende effect van HDL-C niveaus in een groot cohort CAD patiënten die electieve coronaire arterie bypass grafting (CABG) ondergaan. Door middel van propensity matching waren twee groepen verkregen van 502 patiënten, met hoog (groep A) of laag (groep B) pre-operatief HDL-C.

 
Belangrijkste resultaten

  • Na een mediane follow-up tijd van 32 maanden, waren 44 van de 502 (8.8%) patiënten met hoog HDL-C overleden, ten opzichte van 36 in de lage HDL-C groep  (HR: 1.19, P=0.42).
  • De incidentie van major adverse cardiac events (MACE) was 165 van de 502 (32.9%) in groep A en 120 van de 502 (23.9%) in groep B (P=0.04). Kaplan-Meier analyse bevestigde het verschil tussen de twee groepen (HR: 1.32, P=0.017, voor MACE-vrije tijd, na 3 jaar: 57.0 +2.8% voor groep A vs. 67.9% +2.6% voor groep B).
  • Preoperatieve HDL-C niveaus waren niet-statistisch significant gecorreleerd aan mortaliteit (HR: 1.33, P=0.13, Cox proportional-hazards regression model). Leeftijd, diabetes, chronische obstructieve longziekte en preoperatief nierfalen waren significant en onafhankelijk gecorreleerd aan overleving.
  • Preoperatieve HDL-C niveaus hadden een negatief effect op het optreden van MACE, hoewel dit effect geen statische significantie bereikte (HR: 1.43, P=0.11, Cox proportional-hazards regression model). Leeftijd, diabetes, preoperatieve linker ventrikel disfunctie en preoperatieve beroerte waren onafhankelijk gecorreleerd aan MACE-vrije overleving.
  • In univariate analyse van het gehele cohort was HDL-C niet significant geassocieerd met sterfte of MACE (β=0.06, 95%CI: -0.11 - 0.27, P=0.24), terwijl andere bekende risicofactoren wel een dergelijk verband lieten zien.
 

Conclusie

Recente translationele studies hebben de idee van het omgekeerd voorspellende effect van HDL-C niveaus op CV aandoeningen doen wankelen. Deze studie toont inderdaad aan dat er geen beschermend effect van HDL-C is in CAD patiënten die een eerste electieve CABG ondergaan, en trends richting correlaties tussen HDL-C niveaus en mortaliteit en MACE. Hogere HDL-C niveaus waren niet geassocieerd met een lager CV risico in CAD patiënten, hetgeen doet vermoeden dat de HDL-C functie is verstoord in deze patiënten. Het verbeteren van de -C functie van HDL is mogelijk een betere therapeutische strategie dan het verhogen van de niveaus ervan.
 

Referenties

1. Arsenault BJ, Barter P, DeMicco DA et al. Prediction of cardiovascular events in statin-treated stable coronary patients by lipid and nonlipid biomarkers. J Am Coll Cardiol 2011;57:63–69.
2. Ansell BJ, Navab M, Hama S, et al. Inflammatory/anti-inflammatory properties of high-density lipoprotein distinguish patients from control subjects better than high-density lipoprotein cholesterol levels and are favorably affected by simvastatin treatment. Circulation 2003;108:2751–2756.
3. Besler C, Heinrich K, Rohrer L et al. Mechanisms underlying adverse effects of HDL on eNOS-activating pathways in patients with coronary artery disease. J Clin Invest 2011;121:2693–2708.
4. Besler C, Luscher TF, Landmesser U. Molecular mechanisms of vascular effects of High-density lipoprotein: alterations in cardiovascular disease. EMBO Mol Med 2012;4:251–268.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: