Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Anti-oxidatieve en cholesterol efflux-functie van HDL verstoord in ischaemisch HF

Literatuur - Patel PJ, Khera AV, Wilensky RL, Rader DJ - Eur J Heart Fail. 2013 May 24


Anti-oxidative and cholesterol efflux capacities of high-density lipoprotein are reduced in ischaemic cardiomyopathy.

 
Patel PJ, Khera AV, Wilensky RL, Rader DJ
Eur J Heart Fail. 2013 May 24. [Epub ahead of print]
 

Achtergrond

HDL-C niveaus correleren met incident congestief hartfalen (HF) in patiënten met ischaemie en voorspellen HF exacerbaties en nadelige CV events [1-6]. Het is echter onduidelijk of HDL functie een rol speelt in deze correlatie. HF patiënten laten een verminderde capaciteit zien om inflammatie en oxidatieve stress te bestrijden en hebben verhoogde inflammatoire markers [7-10]. HDL blijkt inflammatoire mediatoren te doen afzwakken, maar het is onduidelijk hoe. Bovendien voorkomt HDL mogelijk oxidatie van LDL in lipide core plaque, hetgeen kan worden gemeten in de in vitro HDL inflammatoire index (HII) test. HII is verstoord in patiënten met acuut coronair syndroom [11]. Van HDL wordt gedacht dat het cholesterol uit VLDL en LDL naar de lever transporteert voor excretie. Deze HDL efflux capaciteit is verminderd in patiënten met stabiele CAD [12].
Deze studie testte de hypothese dat patiënten met een verminderde ejectiefractie en chronische ischaemie een verstoorde HDL anti-oxidatieve capaciteit en verminderde cholesterol effluxcapaciteit hebben. Serum van 23 patiënten (EF<50% en angiografische CAD of voormalig CABG of PCI) en 46 controles (geen antiografische CAD en EF>55%) werden gemeten in de HII test en de cholesterol efflux capaciteits-test.
 

Belangrijkste resultaten

  • Patiënten met ischaemische cardiomyopathie lieten een hoger gemiddeld HII (0.26 vs. -0.028, P=0,02) en een lagere cholesterol efflux capaciteit (0.80 vs. 0.92, P=0.02) zien ten opzichte van controles. Correctie voor HDL concentratie versterkte deze associaties, in lijn met hun afhankelijkheid van HDL-C niveaus.
  • Hogere HDL-concentratie was geassocieerd met een verlaagde HII (betere anti-oxidatieve capaciteit r2=0.09, P=0.01) maar verhoogde efflux capaciteit (r2=0.23, P=0.0005).. HII en efflux capaciteit correleerden niet met elkaar.
  • Hoge HII (OR: 2.8, 95%CI: 2.0-3.9, P=0.002) en lage efflux capaciteit OR: 2.1, 95%CI: 1.5-3.0, P=0.03) bleken risicofactoren voor HF, zelfs na correctie voor klinische variabelen die waren geassocieerd met HF, alsmede na correctie voor traditionele risicofactoren voor HF.
 

Conclusie

Door middel van twee verschillende tests laat deze studie zien dat HDL functie is verstoord in HF patiënten met chronische ischaemie. Verminderde anti-oxidatieve capaciteit en cholesterol efflux capaciteit blijken bij te dragen aan HF, mogelijk via inflammatie.  
 

Referenties

1. Holme I, Strandberg TE, Faergeman O, et al. Incremental Decrease in End Points Through Aggressive Lipid Lowering Study Group. Congestive heart failure is associated with lipoprotein components in statin-treated patients with coronary heart disease Insights from the Incremental Decrease in End points Through Aggressive
Lipid Lowering Trial (IDEAL). Atherosclerosis 2009;205:522–527.
2. Aronow WS, Ahn C. Frequency of congestive heart failure in older persons with prior myocardial infarction and serum low-density lipoprotein cholesterol >or=125 mg/dl treated with statins versus no lipid-lowering drug. Am J Cardiol 2002;90:147–149.
3. Freitas HF, Barbosa EA, Rosa FH, et al. Association of HDL cholesterol and triglycerides with mortality in patients with heart failure. Braz J Med Biol Res 2009;42:420–425.
4. Mehra MR, Uber PA, Lavie CJ, et al. High-density lipoprotein cholesterol levels and prognosis in advanced heart failure. J Heart Lung Transplant 2009;28:876–880.
5. Christ M, Klima T, GrimmW, et al. Prognostic significance of serum cholesterol levels in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy. Eur Heart J 2006;27:691–699.
6. Rauchhaus M, Koloczek V, Volk H, et al. Inflammatory cytokines and the possible immunological role for lipoproteins in chronic heart failure. Int J Cardiol 2000;76:125–133.
7. Levine B, Kalman J, Mayer L et al. Elevated circulating levels of tumor necrosis factor in severe chronic heart failure. N Engl J Med 1990;323:236–241.
8. McMurray J, Abdullah I, Dargie HJ, Shapiro D. Increased concentrations of tumour necrosis factor in ‘cachectic’ patients with severe chronic heart failure. Br Heart J 1991;66:356–358.
9. Anker SD, Egerer KR, Volk HD, et al. Elevated soluble CD14 receptors and altered cytokines in chronic heart failure. Am J Cardiol 1997;79:1426–1430.
10. Niebauer J, Volk HD, Kemp M, et al. Endotoxin and immune activation in chronic heart failure: a prospective cohort study. Lancet 1999;353:1838–1842.
11. Patel PJ, KheraAV, Jafri K, et al. The anti-oxidative capacity of high density lipoprotein is reduced in acute coronary syndrome but not in stable coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2011;58:2068–2075.
12. Khera AV, Cuchel M, de la Llera-Moya M, et al. Cholesterol efflux capacity, high-density lipoprotein function, and atherosclerosis.N Engl J Med 2011;364:127–135.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: