Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoge dosis statines vermindert snel atherosclerotische plaque-inflammatie

Literatuur - Tawakol A, Fayad ZA, Mogg R et al. - J Am Coll Cardiol. 2013 May 30


Intensification of Statin Therapy Results in a Rapid Reduction in Atherosclerotic Inflammation: Results of A Multi-Center FDG-PET/CT Feasibility Study.

 
Tawakol A, Fayad ZA, Mogg R et al.
J Am Coll Cardiol. 2013 May 30. doi: 10.1016/j.jacc.2013.04.066
 

Achtergrond

Inflammatie is belangrijk van de initiatiefase tot aan de atherotrombotische fase van atherosclerose [1,2]. Het is bekend dat statinebehandeling het atherotrombotische risico doet afnemen alsmede circulerende niveaus van inflammatoire markers. Het is echter onbekend hoe statines inflammatie in de atherosclerotische plaque beïnvloeden.
Arteriële inflammatie kan worden aangetoond met 2-18F-fluoro-2-deoxy-D-glucose (FDG), aangezien dit wordt opgenomen door geactiveerde macrofagen. FDG opname correleert met het geheel aan cardiovasculaire risicofactoren [3-6]. FDG-PET kan gebruikt worden voor niet-invasieve evaluatie van plaque-inflammatie, en om de ontwikkeling in de tijd in respons op therapie te beoordelen.
Een eerste studie observeerde vasculaire FDG opname na 12 weken lage dosis simvastatine, in vergelijking tot patiënten die alleen dieetadvies ontvingen [7]. Deze gerandomiseerde, dubbelblinde studie onderzoekt de relatie tussen statinebehandeling en plaque-inflammatie in meer detail. Aangezien klinische eindpuntstudies al na een maand na de start met statinebehandeling afname van CV eindpunten hebben aangetoond  [8,9], onderzocht deze studie of veranderingen van vasculaire inflammatie al op dat moment kunnen worden gemeten. 83 patiënten met arteriële inflammatie werden gerandomiseerd naar ofwel dagelijks atorvastatine 10 mg met een 80 mg gematchte placebo, ofwel dagelijks atorvastatine 80 mg en 10 mg gematchte placebo. PET/CT beelden werden verkregen op het moment van randomiseren en na 4 en 12 weken.
 

Belangrijkste resultaten

  • Target-to-background ratio (TBR) in het most-diseased-segment (MDS) van het indexvat was na 12 weken statistisch significant verminder ten opzichte van de basismeting, in de atorvastatine 80 mg groep (-14.4%, 95%CI: -8.7 to -19.8, P<0.0001), terwijl dit niet werd gezien in de 10 mg groep.
    Er werd minder FDG opname gezien, met significant meer vermindering in FDG opname in de MDS (-10.6%, 95%CI: 18.3 to -2.2, P=0.01) in patiënten die atorvastatine 80 mg ontvingen, ten opzichte van 10 mg. FDG opname gemeten na 4 weken was over het algemeen consistent met wat na 12 weken werd gezien.
  • Dosisafhankelijke afnames vanaf de basismeting werden gezien voor totaal plasmacholesterol, LDL-C en triglyceriden, maar er werden geen statistisch significante correlaties gevonden tussen deze parameters en TBR.
  • Een subgroep van patiënten gerandomiseerd naar atorvastatine 80 mg die voor de randomisatie een lage dosis statines ontvingen, (n=18\), liet een significante afname van MDS TBR zien na 12 wekend, in vergelijking tot de basismeting (-13.4%, 95%CI: -20.6 to -5.6, P<0.01.
 

Conclusie

Er werd een spoedige afname van vasculaire inflammatie gezien na statinetherapie, in sterkere mate na een hoge dosis statines. FDG-PET kan fungeren om veranderingen in vasculaire inflammatie te detecteren al vroeg in de behandelfase. Verder onderzoek dat beeldvormingtechnieken combineert met een klinische eindpuntstudie kan helpen evalueren of verminderde plaque-inflammatie CV events kan verminderen.
 

Referenties

1. Libby P. Inflammation in atherosclerosis. Nature 2002;420:868-74.
2. Hansson GK. Inflammation, atherosclerosis, and coronary artery disease. N Engl J Med 2005;352:1685-95
3. Bural GG, Torigian DA, Chamroonrat W et al. FDG-PET is an effective imaging modality to detect and quantify age-related atherosclerosis in large arteries. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008;35:562-9.
4. Joly L, Djaballah W, Koehl G et al. Aortic inflammation, as assessed by hybrid FDGPET/CT imaging, is associated with enhanced aortic stiffness in addition to concurrent calcification. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2009;36:979-85.
5. Rudd JH, Myers KS, Bansilal S et al. Relationships among regional arterial inflammation, calcification, risk factors, and biomarkers: a prospective fluorodeoxyglucose positron-emission tomography/computed tomography imaging study. Circ Cardiovasc Imaging 2009;2:107-15.
6. Kim TN, Kim S, Yang SJ et al. Vascular inflammation in patients with impaired glucose tolerance and type 2 diabetes: analysis with 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography. Circ Cardiovasc Imaging 2010;3:142-8.
7. Tahara N, Kai H, Ishibashi M et al. Simvastatin Attenuates Plaque Inflammation: Evaluation by Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography. Journal of the American College of Cardiology  2006:j.jacc.2006.03.069.
8. Schwartz GG, Olsson AG, Ezekowitz MD et al. Effects of Atorvastatin on Early Recurrent Ischemic Events in Acute Coronary Syndromes. JAMA: The Journal of the American Medical Association 2001;285:1711-1718.
9. Cannon CP, Braunwald E, McCabe CH et al. Intensive versus moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. N Engl J Med 2004;350:1495-504.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: