Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Update ACC / AHA richtlijn voor management van hartfalen

Nieuws - 17 juni 2013

De ACC Foundation (ACCF) en de American Heart Association (AHA) hebben gezamenlijk een uitgebreide praktijkrichtlijn uitgebracht voor de behandeling van patiënten met hartfalen (HF).
 
10 punten om te onthouden over deze richtlijn:
 
 1. De definitie van HF is nu uitgebreid tot:
  1. HF met een verminderde ejectiefractie (HFrEF, EF ≤ 40%)
  2. HF falen met behouden ejectie fractie (HFpEF, EF ≥ 50%)
  3. HFpEF, borderline (EF 41-49%)
  4. HFpEF, verbeterd (EF> 40%)
 2. Verwacht wordt dat het aantal patiënten met HF, alsmede de kosten om patiënten met HF te behandelen, in de toekomst zullen stijgen.
 3. Alle oorzaken van HF moeten worden beoordeeld, met inachtneming van familiegeschiedenissen over meerdere generaties, en genetische testen.
 4. Risicofactoren moeten voortdurend worden aangepakt bij de behandeling van een patiënt met HF: hypertensie, lipide-aandoeningen, obesitas, diabetes mellitus, roken, en bekende cardiotoxische middelen.
 5. Er is een duidelijke mortaliteitsvoordeel van het gebruik van richtlijn-gestuurde medische therapie.
 6. Antistolling mag niet worden gebruikt bij patiënten met chronische HFrEF zonder risicofactoren (atriumfibrilleren, trombo-embolie, of cardioembolisch).
 7. Streven naar controle van de systolische en diastolische bloeddruk en volumestatus, om HFpEF te behandelen.
 8. Patiënten met linker ventrikel EF ≤ 35%, New York Heart Association klasse II-IV,  linkerbundeltakblokkade, en een QRS ≥ 150 ms opnieuw te evalueren voor cardiale resynchronisatietherapie.
 9. HF educatie, dieetbeperkingen, en lichamelijke oefening moet worden geboden aan alle patiënten om zelfzorg te verbeteren.
 10. Een HF multidisciplinair team, waaronder een team voor palliatieve zorg, moet worden betrokken bij de behandeling van patiënten met gevorderde HF.

Het document is ontwikkeld in samenwerking met de American Academy of Family Physicians, American College of Chest Physicians, Heart Rhythm Society, en de International Society for Heart and lung Transplantation. De integrale tekst van het rapport en een samenvatting zijn gepubliceerd in het tijdschrift van de American College of Cardiology.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: