Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Langere follow-up bij dabigatran geeft grotendeels vergelijkbare resultaten als RE-LY trial

Literatuur - Connolly SJ, Wallentin L, Ezekowitz MD et al. - CIRCULATION June 14, 2013


The Long Term Multi-Center Observational Study of Dabigatran Treatment in Patients with Atrial Fibrillation: (RELY-ABLE) Study

 
Connolly SJ, Wallentin L, Ezekowitz MD et al.
CIRCULATION  June 14, 2013, doi: 10.1161/​CIRCULATIONAHA.112.001139
 

Achtergrond

Antitrombotische medicatie vermindert het verhoogde risico op ischemische beroerte dat gepaard gaat met atriumfibrilleren (AF) [1,2].  De nieuwe directe trombineremmer dabigatran en remmers van Factor Xa zijn geëvalueerd als mogelijke vervangers van de minder veilige en minder praktische vitamine K-antagonisten. In de ‘Randomized Evaluation of Long-term Anticoagulation Therapy’ (RE-LY) trial werden patiënten met AF en ten minste 1 risicofactor voor beroerte gerandomiseerd naar ofwel 110 mg of 150 mg dabigatran tweemaal daags, of een aangepaste dosis warfarine. RE-LY toonde aan dat dabigatran 150 mg tweemaal daags superieur was ten opzichte van warfarine voor de preventie van beroerte of systemische embolie en dat 110 mg niet-inferieur was [3]. De incidentie van hemorragische beroerte was sterk verminderd bij beide doseringen van dabigatran, en 110 mg tweemaal daags verlaagde het aantal grote bloedingen ten opzichte van warfarine.
Op basis van deze bevindingen is dabigatran in veel landen goedgekeurd voor gebruik bij patiënten met AF. Informatie ontbreekt echter nog over de consistentie van de effecten van dabigatran op een langere termijn. De Long Term Multi-center Extension of Dabigatran Treatment in Patients with Atrial Fibrillation (RELY-ABLE) studie werd daarom opgezet om de langetermijneffecten van de twee doseringen van dabigatran te bestuderen, in 2.25 extra jaren, in patiënten die RE-LY hadden volbracht.
 

Belangrijkste resultaten

  • Tijdens RELY-ABLE, was de jaarfrequentie van beroerte of systemische embolie 1.46% per jaar bij dabigatran 150 mg en 1.60%/jaar bij 110 mg (HR: 0.91, 95%CI: 0.69-1.20). Jaarfrequentie van ischemische beroerte was 1.15 en 1.24%/jaar bij dabigatran 150 en 110 mg, respectievelijk (HR: 0.92, 95%CI: 0.67-1.27). De incidenties van hemorragische beroerte waren vergelijkbaar in beide groepen (0.13 and 0.14%/year), net als van myocardinfarct (0.69 en 0.72%/jaar).
  • Jaarfrequenties van grote bloedingen waren 3.74en 2.99%/jaar op dabigatran 150 en 100 mg respectievelijk (HR: 1.26, 95%CI: 1.04-1.53). Grote gastrointestinale bloedingfrequenties waren vergelijkbaar in de 150 en 110 mg groepen (3.02 en 3.10%/jaar).
  • Ernstige bijwerkingen kwamen voor in 1067 (36.3%) patiënten op dabigatran 150 mg en 982 33.7%) met 110 mg. Dyspeptische symptomen warden gerapporteerd in 141 (4.8%) en 156 (5.3%) van de patiënten respectievelijk.
 

Conclusie

RELY-ABLE voorziet in extra veiligheidsinformatie ten aanzien van het gebruik van dabigatran 110 of 150 mg tweemaal daags, tot een totale gemiddelde follow-up duur van 4.3 jaar. De frequenties van ernstige ischemische, hemorragische en fatale uitkomsten die zich voor deden in de extra follow-up tijd zijn niet inconsistent met die gezien in de RE-LY periode. Frequenties van beroerte of systemische embolie na dabigatran 150 of 110 waren iets hoger in RELY-ABLE dan in RE-LY, maar dit is mogelijk het gevolg van het gebrek aan verificatie van de aandoeningen in RELY-ABLE.
Er was geen significant verschil in beroerte of sterfte, maar een hogere frequentie ernstige bloedingen werd gezien bij 150 mg in vergelijking tot 110 mg. Er werd geen verschil geobserveerd tussen de twee doseringen ten aanzien van de combinatie van beroerte, bloedingen en sterfte.
 

Referenties

1. Fuster V, Rydén LE, Cannom DS, et al. ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the management of patients with atrial fibrillation -executive summary: a report of the American College of Cardiology Committee for Practice
Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee t Revise the 2001 Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation). J Am Coll Cardiol. 2006;48:854-906. [Erratum, J Am Coll Cardiol 2007;50:562.]
2. Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI. Meta-analysis: antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med. 2007;146:857-867.
3. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, et al. and the RE-LY Steering Committee and Investigators. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009;361:1139-1151.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: