Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

1 op de 5 mensen met diabetes voelt zich in Nederland gediscrimineerd (DAWN2 onderzoek)

Nieuws - 24 juni 2013

De resultaten van het wereldwijde onderzoek Diabetes Attitudes, Wishes and Needs 2 (DAWN2™)zijn gepresenteerd tijdens de 73e editie van de Scientific Sessions van de Amerikaanse Diabetes Association (ADA)[2-9].
 
Het onderzoek DAWN2™ werd gehouden in 17 landen verdeeld over vier werelddelen, onder ruim 15.000 mensen met diabetes of mensen die zorgen voor iemand met diabetes, zoals familieleden en medische professionals.
Recent verschenen drie wetenschappelijke artikelen waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen landen op psychosociale indicatoren van de diabeteszorg zoals mensen met diabetes, hun familieleden en medische professionals die ervaren.
 
Familieleden [10] en medische professionals [4,11] ervaren discriminatie van mensen met diabetes nog sterker. Uit het onderzoek blijkt dat bijna 32 procent van de familieleden in Nederland gelooft dat hun familielid met diabetes te maken heeft met discriminatie [10]. Van de Nederlandse medische professionals gaf bijna 23 procent aan, zich zorgen te maken over discriminatie van mensen met diabetes. Zij vinden het belangrijk dat er flinke verbetering komt in de acceptatie van mensen met diabetes als gelijkwaardige leden van de maatschappij [4,11]. Verder toont de studie aan dat het ervaren van discriminatie als gevolg van diabetes leidt tot emotionele pijn [5].
 
Het DAWN2™ onderzoek laat belangrijke verschillen zien in de mate waarin discriminatie wereldwijd ervaren wordt. Bij mensen met diabetes varieert het percentage wereldwijd van 11 tot 28 procent [1]. Bij familieleden loopt het percentage verder uiteen, van 10 tot 40 procent [10]. Daarmee wordt duidelijk dat er ruimte is voor verbetering en dat landen van elkaar kunnen leren.
 
De belangrijkste onderzoeksresultaten voor Nederland op een rij*:
 
  • 14% van de Nederlanders met diabetes heeft te kampen (gehad) met een depressie. Wereldwijd variëren de percentages van 8% in Mexico tot 20% in Algerije [1]. Buurland Duitsland heeft met 13,6 % een vergelijkbaar percentage als Nederland.
  • 20,8% van de mensen met diabetes heeft ernstige emotionele problemen gehad, als gevolg van hun ziekte. In Algerije geldt dit voor 65% van de mensen met diabetes [1].
  • 28,7% van de familieleden van iemand met diabetes ervaart dat de aandoening een flinke last is voor de familie. Mexico (12%) en Frankrijk (60%) vormen de uitersten op deze lijst [10].
  • 69,8% van de mensen met diabetes heeft ooit een educatieve bijeenkomst of –activiteit bijgewoond. De percentages variëren hier van 23% in India tot 83% in Canada [1].
  • Slechts 18,5% van de familieleden heeft ooit een educatieve bijeenkomst of –activiteit rondom diabetes bijgewoond [3-8]. De percentages hier variëren van 12% in Rusland tot 40% in Denemarken [3].
 
*data zijn aangepast naar leeftijd en geslacht voor een juiste weergave
van de samenstelling per land van de bevolkingsgroep met diabetes.
 

Over DAWN2™

De drie belangrijkste doelstellingen van DAWN2™ zijn:
 
  • het vergroten van het begrip voor en het bewustzijn over de behoeften van mensen met diabetes en hun gezinnen waarin door de huidige diabeteszorg niet wordt voorzien;
  • het creëren van de randvoorwaarden voor dialoog en samenwerking om de betrokkenheid van mensen met diabetes te vergroten en zelfmanagement en psychische begeleiding binnen de diabeteszorg te verbeteren;
  • het ontwikkelen van een internationaal, wetenschappelijk benchmarksysteem voor diabeteszorg en -beleid waarbinnen de mens met diabetes centraal staat.

DAWN2 is een initiatief van Novo Nordisk A/S en werd uitgevoerd in samenwerking met de International Diabetes Federation (IDF), de International Alliance of Patient Organisations (IAPO), het Steno Diabetes Center en een groot aantal andere (inter)nationale en regionale partners.
 
Het DAWN2-onderzoek vond in 2012 plaats in Algerije, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Polen, Rusland, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Uit elk land hebben zo’n 900 personen deelgenomen, waarvan 500 mensen met diabetes, 120 gezinsleden en 280 diabetes behandelaren.
 

Referenties

1. Antonio Nicolucci et al. Diabetes Attitudes, Wishes and Needs: second study (DAWN2™). Cross-national benchmarking of diabetes-related psychosocial outcomes. Diabet Med 2013: In press.
2. Antonio Nicolucci et al. on behalf of the DAWN2™ Study Group. Cross-country benchmarking of diabetes psychosocial outcomes for people with diabetes in the DAWN2™ study. ADA 2013 (A-4361).
3. Katharina Kovacs Burns et al. on behalf of the DAWN2™ Study Group. Cross-country psychosocial benchmarking indicators identified for family members living with persons with diabetes in the DAWN2™ study. ADA 2013 (A-4431).
4. Richard IG Holt et al. on behalf of the DAWN2 Study Group. Cross-country comparisons on barriers and resources for optimal care: The healthcare provider perspective in the DAWN2™ study. ADA 2013 (A-4530).
5. Mark Peyrot et al. on behalf of the DAWN2™ Study Group. Correlates of psychosocial outcomes among people with diabetes in the DAWN2 study. ADA 2013 (A-4570).
6. Ingrid Willaing et al. on behalf of the DAWN2™ Study Group. Exploring diabetes education and information: perspectives of family members of people with diabetes (DAWN2™ Study). ADA 2013 (A-2911).
7. Johan Wens et al. on behalf of the DAWN2™ Study Group. Correlates of psychosocial outcomes among family members of people with diabetes in the DAWN2™ study. ADA 2013 (A-4794).
8. Sanjay Kalra et al. on behalf of the DAWN2™ Study Group. Psychosocial support for people with diabetes by health care providers in the DAWN2™ study. ADA 2013 (A-4747).
9. Heather Stuckey et al. on behalf of the DAWN2 Study Group. Qualitative insights into psychosocial needs and strategies of people with diabetes and family members in DAWN2™ study. ADA 2013 (A-4653).
10. Katharina Kovacs Burns et al. The Diabetes Attitudes, Wishes and Needs second study (DAWN2™) cross-national benchmarking indicators for family members living with people with diabetes. Diabet Med 2013: In press.
11. Richard Holt et al. on behalf of the DAWN2™ Study Group. Diabetes Attitudes, Wishes and Needs: second study (DAWN2™). Cross-national comparisons on barriers and resources for optimal care – health care professional perspective. Diabet Med 2013: In press.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: