Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Kleine leefstijlveranderingen kunnen het risico op beroerte verlagen

Literatuur - Kulshreshtha A, Vaccarino V, Judd SE et al. - Stroke. 2013 Jun 6


Life's Simple 7 and Risk of Incident Stroke: The Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke Study.

 
Kulshreshtha A, Vaccarino V, Judd SE et al.
Stroke. 2013 Jun 6. [Epub ahead of print]
 

Achtergrond

De American Heart Association/American Stroke Association (AHA/ASA) heeft een maat voorgesteld om ‘s lands cardiovasculaire (CV) gezondheid te kunnen definiëren en te kunnen volgen in de tijd [1]. Deze maat werd bekend gemaakt onder de naam ‘Life’s Simple 7’ (LS7). LS7 benadrukt eerstelijnspreventie en omvat 7 te beïnvloeden componenten, waarvan 3 gezondheidsfactoren (glucose, cholesterol en bloeddruk) en 4 gedragsfactoren (body mass index, fysieke activiteit, dieet en roken). Elk van deze factoren worden geclassificeerd als ideaal, gemiddeld of slecht, en worden scores van respectievelijk 2,1, of 0 toegekend. De LS7 score kan dus variëren van 0 tot 14. Een LS7 score van 0-4 wordt gezien als ontoereikende, 5-9 als gemiddelde en 10-14 als optimale CV gezondheid [2,3].
Recent bleken meer ideale CV gezondheidsfactoren van de LS7-maat geassocieerd met lagere CVD en sterfte door alle oorzaken [4-6]. Er is minder bekend over de voorspellende waarde van een samengestelde maat van biologische en gedrags-risicofactoren voor beroerte. Gebruikmakend van de data van de Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS) studie, werd de associatie tussen LS7 en incidente beroerte onderzocht, rekening houdend met raciale verschillen. De REGARDS studie is een populatiegebaseerd cohort van Amerikaanse volwassenen De REGARDS studie is een populatiegebaseerd cohort van Amerikaanse volwassenen van >45 jaar oud, met een groot aandeel Afro-Amerikanen. 22914 deelnemers zonder voorgeschiedenis van CVD werden geïncludeerd, waarvan 9553 Afro-Amerikaans waren.
 

Belangrijkste resultaten

  • Mannelijk geslacht, laag inkomen, minder opleiding en huidig alcoholgebruik waren geassocieerd met slechtere CV gezondheid, in blanken en Afro-Amerikanen.
  • Meer blanken (19%) vielen in de optimale CV gezondheidscategorie dan Afro-Amerikanen (7%), onafhankelijk van leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding en geografische regio. De gemiddelde (+SD) LS7 score was 7.2 (2.2). Na correctie voor leeftijd en geslacht, hadden Afro-Amerikanen (6.5+2.0) een gemiddelde lagere score dan blanke Amerikanen (7.6+2.1).
  • In de 4.9 jaar follow-up waren er 432 incidente beroertes, waarvan 232 in blanken. Voor sommige componenten van de LS7 score was de beroerte-incidentie het laagst in diegenen met een ideale score, en het hoogst in degenen met een slechte CV gezondheidsstatus. HRs gecorrigeerd voor totaal cholesterol, bloeddruk, bloed glucose en roken lieten een trapsgewijze relatie zien met beroerte, met name bij blanken.
  • Een slechte LS7 score was omgekeerd en trapsgewijs gecorreleerd met incidente beroerte. In een multivariaat model, was iedere betere gezondheidscategorie geassocieerd met 25% lager risico op beroerte (HR: 0.75, 95%CI: 0.63-0.90).
    Hoewel de associatie van LS7 categorie met beroerte geen statistische significantie bereikte voor Afro-Amerikanen, waren de ruwe en gecorrigeerd HRs erg vergelijkbaar voor beide groepen.
  • Wanneer de LS7 score op een continue schaal wordt beschouwd van 0-14, was een verhoging van de score met 1 punt geassocieerd met 8% minder risico op beroerte (HR: 0.92, 95%CI: 0.88-0.95), hetgeen vergelijkbaar was voor blanken en Afro-Amerikanen. Een toenemend aantal ideale factoren was omgekeerd geassocieerd met risico op beroerte in zowel blanken als Afro-Amerikanen, zelfs wanneer het hebben van 0 met 1 ideale factor werd vergeleken factor (HR: 0.70, 95%CI: 0.42-1.19).
 

Conclusie

De LS7 maat werd ontwikkeld als onderdeel van het AHA’s strategische impact doel om CV gezondheid van alle Amerikanen te verbeteren. Deze studie laat zien dat de LS7 een bruikbaar middel is om het risico op incidente beroerte te beschrijven. Hoewel Afro-Afrikanen minder ideale factoren lieten zien, verschilde de associatie tussen LS7 en beroerte niet tussen blanken en Afro-Amerikanen. Verbetering van een enkele gedragsfactor kan al het risico op beroerte verminderen. Deze bevindingen ondersteunen de hypothese dat kleine verschuivingen in de populatieverdeling van risicofactoren al een dramatische impact kan hebben op het verlagen van de ziektedruk in populaties.
 

Referenties

1. Lloyd-Jones DM, Hong Y, Labarthe D et al.; American Heart Association Strategic Planning Task Force and Statistics Committee. Defining and setting national goals for cardiovascular health promotion and disease reduction: the American Heart Association’s strategic Impact Goal through 2020 and beyond.Circulation. 2010;121:586–613.
2. Goldstein LB, Bushnell CD, Adams RJ et al.; American Heart Association Stroke Council; Council on
Cardiovascular Nursing; Council on Epidemiology and Prevention; Council for High Blood Pressure Research, Council on Peripheral Vascular Disease, and Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research. Guidelines for the primary prevention of stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2011;42:517–584.
3. Huffman MD, Capewell S, Ning Het al. Cardiovascular Health Behavior and Health Factor Changes (1988–2008) and Projections to 2020: Results from the National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES). Circulation. 2012;125:2595–602.
4. Folsom AR, Yatsuya H, Nettleton JA, ARIC Study Investigators. Community prevalence of ideal cardiovascular
health, by the American Heart Association definition, and relationship with cardiovascular disease incidence. J Am Coll Cardiol. 2011;57:1690–1696.
5. Ford ES, Greenlund KJ, Hong Y. Ideal cardiovascular health and mortality from all causes and diseases of the circulatory system among adults in the United States. Circulation. 2012;125:987–995.
6. Yang Q, Cogswell ME, Flanders WD et al. Trends in cardiovascular health metrics and associations with all-cause and CVD mortality among US adults. JAMA. 2012;307:1273–1283.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: