Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bloedingsrisico bij rivaroxaban vs. warfarine verandert in de tijd en met voormalig VKA-gebruik

Literatuur - Mahaffey KW, Wojdyla D, Hankey GJ et al. - Ann Intern Med. 2013 Jun 18;158(12):861-8


Clinical outcomes with rivaroxaban in patients transitioned from vitamin k antagonist therapy: a subgroup analysis of a randomized trial.

 
Mahaffey KW, Wojdyla D, Hankey GJ et al.
Ann Intern Med. 2013 Jun 18;158(12):861-8. doi: 10.7326/0003-4819-158-12-201306180-00003.
 

Achtergrond

Patiënten met atriumfibrilleren die al warfarine ontvangen, kunnen ofwel hiermee door gaan, of overschakelen naar een van de nieuwe middelen dabigatran, apixaban of rivaroxaban. Subgroepanalyses van de ACTIVE W (Atrial Fibrillation Clopidogrel Trial With Irbesartan for Prevention of Vascular Events) [1] suggereerden dat warfarinebehandeling gunstiger was voor patiënten die al orale anticoagaulantia ontvingen voor randomisatie, ten opzichte van andere antitrombotische middelen. De meer recente RE-LY trial bevestigde deze bevinding echter niet [2].
Dit betreft een vooraf gespecificeerde subanalyse van de ROCKET AF (Rivaroxaban Once-Daily, Oral, Direct Factor Xa Inhibition Compared With Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation) trial, die 20 mg rivaroxaban, een orale directe factor Xa remmer, testte op zijn effect op preventive van beroerte en systemische embolie, bij 7897 (55,4%) patiënten die al vitamine K-antagonist (VKA) hadden gebruikt (ten minste 6 weken) en 6367 (44.6%) VKA-naïeve patienten, in vergelijking tot warfarine.
 

Belangrijkste resultaten

  • Er was een tendens dat patiënten die al VKA hebben gebruikt minder beroertes en cardiovasculaire events doormaakten dan VKA-naïeve patiënten.
  • Er was geen verschil in de primaire effectiviteitsuitkomst tussen VKA-naïeve en VKA-ervaren patiënten. Een bijna significant hoger aantal myocardinfarcten werd gezien in VKA-ervaren patiënten die eerder warfarine hadden gebruikt.
  • In de eerste 30 dagen na randomisatie kwamen 15 beroertes of systemische embolieën voor bij VKA-ervaren patiënten, waarvan 6 in patiënten die rivaroxaban kregen en 9 in patiënten die warfarinebehandeling ondergingen (HR: 0.68, 95%CI: 0.28-1.65).
  • In de eerste 7 dagen na start van de studiemedicatie, werden meer ernstige of niet-ernstige klinisch relevante (NMCR) bloedingen geobserveerd in de rivaroxabangroep, in vergelijking tot warfarine, onafhankelijk van eerdere VKA-behandeling. Na 30 dagen was rivaroxaban echter geassocieerd met minder bloedingen in VKA-naïeve patiënten dan warfarine, en vergelijkbare bloedingsfrequenties in VKA-ervaren patiënten.
 

Conclusie

Bij een vergelijkbare effectiviteit voor rivaroxaban en warfarine voor zowel VKA-naïeve als VKA-ervaren patiënten, was rivaroxaban geassocieerd met meer ernstige of NMCR bloedingen dan warfarine, in de eerste 7 dagen na start van de therapie, onafhankelijk van eerder VKA-gebruik. Na 30 dagen was rivaroxaban echter geassocieerd met minder bloedingen dan warfarine in VKA-naïeve patiëtnen. Over het algemeen waren de event rates laag in de eerste 30 dagen, en vergelijkbaar in aantal tussen VKA-ervaren en VKA-naïeve patiënten en tussen de behandelgroepen. Deze gegevens suggereren dat overwogen kan worden om patiënten die al warfarine ontvangen met rivaroxaban te behandelen. De overgang moet worden gedaan op geleide van INR metingen.
 

Referenties

1. Connolly S, Pogue J, Hart R et al; ACTIVE Writing Group of the ACTIVE Investigators. Clopidogrel plus aspirin
versus oral anticoagulation for atrial fibrillation in the Atrial fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for prevention of Vascular Events (ACTIVE W): a randomised controlled trial. Lancet. 2006;367:1903-12. [PMID: 16765759]
2. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S,  et al; RE-LY Steering Committee and Investigators. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009;361:1139-51. [PMID: 19717844]
3. ROCKET AF Study Investigators. Rivaroxaban-once daily, oral, direct factor Xa inhibition compared with vitamin K antagonism for prevention of stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation: rationale and design of the ROCKET AF study. Am Heart J. 2010;159:340-347. [PMID: 20211293]
4. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, et al; ROCKET AF Investigators. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011;365:883-91. [PMID: 21830957]
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: