Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Apixaban is even effectief als conventionele therapie voor behandeling van acute VTE

Literatuur - Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al.; the AMPLIFY Investigators - N Engl J Med. 2013 Jul 1.


Oral Apixaban for the Treatment of Acute Venous Thromboembolism.

 
Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al.; the AMPLIFY Investigators
N Engl J Med. 2013 Jul 1. [Epub ahead of print]
 

Achtergrond

Conventionele behandeling van veneuze trombo-embolie (VTE) bestaat uit een parenterale anticoagulant (bijv. enoxaparine) voor ten minste 5 dagen, en warfarine gelijktijdig gestart en voortgezet voor ten minste 3 maanden [1]. Dit regime is effectief maar het behoeft dagelijkse subcutane injecties van enoxaparine en warfarinetherapie vergt controle van de stolling en dosisaanpassingen.
APixaban is een orale factor Xa remmer die snel actief is. Zijn voorspelbare farmacokinetiek laten een vaste-dosis-regime toe. Apixaban kan daarom mogelijk de behandeling van VTE vergemakkelijker, omdat de initiële parenterale antistollingsbehandeling en de laboratoriumcontrole niet meer nodig zijn [2,3]. Apixaban is effectief gebleven voor de preventie van terugkerende VTE in patiënten die 6-12 maanden antistollingstherapie voor acute VTE achter de rug hebben. Bloedingsfrequenties waren vergelijkbaar aan die van placebo [4]. De Apixaban for the Initial Management of Pulmonary Embolism and Deep-Vein Thrombosis as First-Line Therapy (AMPLIFY) trial vergelijkt  apixaban (10 mg tweemaal daags voor de eerste 7 dagen, gevolgd door 5 mg tweemaal daags voor 6 maanden) met standaard antistollingsbehandeling (enoxaparin 1 mg/kg lichaamsgewicht elke 12 uur voor ten minste 5 dagen en warfarine gelijktijdig gestart en voortgezet voor 6 maanden) in patiënten met acute symptomatische VTE. In deze gerandomiseerde , dubbelblinde trial, werden 5400 patiënten met diep-veneuze trombose, longembolie of beide, gevolgd voor 6 maanden. Het primaire effectiviteitseindpunt was de incidentie van het samengestelde eindpunt van terugkerend symptomatische VTE of sterfte gerelateerd aan VTE.
 

Belangrijkste resultaten

  • Het primaire effectiviteitseindpunt van terugkerend VTE kwam voor in 59 van de 2609 patiënten (2.3%) in de apixaban-groep en in 71 van de 2635 (2.7%) in de conventionele behandelinggroep (risicoverschil: -0.4, 95%CI: -1.3 tot 0.4, P<0.001), wat een relatief risico van 0.84 (95%CI: 0.60-1.18, P<0.001 voor non-inferioriteit) opleverde.
  • In een subgroep van patiënten die een diepe veneuze trombose hadden bij aanvang van de studie, kwam het primaire effectiviteitseindpunt voor bij 38 van de 1698 patiënten (2.2%) die apixaban ontvingen en in 47 van de 1736 patiënten (2.7%) die standaardbehandeling kregen (relatief risico: 0.83, 95%CI: 0.54-1.26).
  • Ernstige bloedingen kwamen voor in 15 van de 2676 (0.6%) patiënten in de apixabangroep en in 49 van de 2649 (1.8%) in de conventionele behandelgroep, hetgeen een relatief risico van 0.31 (95%CI: -1.7 tot -0.6) gaf.
 

Conclusie

Een vaste-dosisregime van orale apixaban was even effectief als standaardbehandeling (noxaparine en warfarine) voor de behandeling van acute VTE, en was geassocieerd met een klinisch relevante vermindering van 69% van ernstige bloedingen.
 

Referenties

1. Kearon C, Akl EA, Comerota AJ, et al. Antithrombotic therapy for VTE disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2012;141: Suppl:e419S-e494S. [Erratum, Chest 2012;142:1698-704.]
2. The EINSTEIN Investigators. Oral rivaroxaban for symptomatic venous thromboembolism. N Engl J Med 2010;363:2499-510.
3. The EINSTEIN–PE Investigators. Oral rivaroxaban for the treatment of symptomatic pulmonary embolism. N Engl J Med 2012;366:1287-97.
4. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Apixaban for extended treatment of venous thromboembolism. N Engl J Med 2013;368:699-708.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Download Agnelli-apixaban july 2013 CVGK.pptx

Deel deze pagina met collega's en vrienden: