Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Goede nachtrust versterkt de cardiovasculaire voordelen van een gezonde leefstijl

Literatuur - Hoevenaar-Blom MP, Spijkerman AMW, Kromhout D et al. - European Journal of Preventive Cardiology 3 July 2013


Sufficient sleep duration contributes to lower cardiovascular disease risk in addition to four traditional lifestyle factors: the MORGEN study

 
Hoevenaar-Blom MP, Spijkerman AMW, Kromhout D en Verschuren WMM
European Journal of Preventive Cardiology 3 July 2013 DOI: 10.1177/2047487313493057
 

Achtergrond

Lichaamsbeweging, dieet, alcoholconsumptie en roken zijn alle onafhankelijk geassocieerd met incidente cardiovasculaire ziekte (CVD). Recent is ook aangetoond dat een korte nachtrust ook een onafhankelijke risicofactor is voor (CVD). De enige twee studies die totnogtoe slaapduur hebben opgenomen als risicofactor, hebben onafhankelijke verbanden aangetoond tussen slaap en CVD risico, en een vermindering van risico bij een leefstijl-score die slaap meerekent [3,4]. De toegevoegde impact van slaap bovenop de andere gezonde leefstijlfactoren werd niet bekeken.
Deze studie beoogde te onderzoeken of voldoende lange slaap (>7 uur) de CVD incidentie nog meer vermindert dan genoeg lichaamsbeweging, een gezond dieet, (matige) alcoholconsumptie en niet-roken. De Monitoring Project on Risk Factors for Chronic Diseases (MORGEN) is een Nederlandse studie die 6672 mannen en 7967 vrouwen volgde tot het eerste nietfatale CV event of sterfte, over een gemiddelde periode van 12 jaar.
 

Belangrijkste resultaten

  • In 10-14 jaar follow-up waren er  607 CVD events, waarvan 129 fataal (21%), 367 (60%) niet-fatale myocardinfarcten en 111 (18%) niet-fatale beroertes.
  • Verdelen van het aantal gezonde leefstijlfactoren was vergelijkbaar voor mannen en vrouwen: 6% volgde geen enkele of een leefstijlfactor, en 12% volgde ze alle vijf.
  • Niet-roken was sterk omgekeerd geassocieerd met het samengestelde CVD eindpunt (HR: 0.57, 95%CI: 0.48-0.67), net als voldoende slaap (HR: 0.78, 95%CI: 0.65-0.94) en (matige) alcoholconsumptie (HR: 0.79, 95%CI: 0.63-0.98).
  • Niet-roken (HR: 0.61, 95%CI: 0.43-0.86) en genoeg nachtrust (HR: 0.57, 95%CI: 0.39-0.83) waren sterk omgekeerd gerelateerd aan fataal CVD.
  • Het opvolgen van een toenemend aantal gezonde leefstijlfactoren was omgekeerd gerelateerd aan fatale en samengestelde CVD. De grootste reductie van het risico tussen twee opeenvolgende risicocategorieën werd gezien tussen het volgen van twee versus geen of een leefstijlfactor.
  • Het opvolgen van alle vier gezonde leefstijlfactoren was geassocieerd met 57% minder risico op CVD (HR: 0.43, 95%CI: 0.31-0.59) en een  67% lager risico op fataal CVD (HR: 0.33, 95%CI:0.16-0.68). Wanneer voldoende slaap werd toegevoegd aan het opvolgen van vier gezonde leefstijlfactoren was het CVD risico nog lager: HR: 0.35 (95%CI: 0.23-0.52) voor samengesteld CVD en HR: 0.17 (95%CI: 0.07-0.43) voor fataal CVD.
 

Conclusie

Genoeg slapen levert naast het opvolgen van de vier traditionele gezonde leefstijlfactoren een risicoreductie van 65% op CVD en een 83% lager risico op fataal CVD. Hoewel het risico laag is in mensen die zich al houden aan vier gezonde leefstijlfactoren, kan extra vermindering van het risico worden behaald als men minimaal 7 uur slaapt. Als alle patiënten al deze 5 gezonde leefstijlen zouden opvolgen, zou 36% van de CVD en 57% van fatale CVD in theorie kunnen worden voorkomen of uitgesteld.
 

Referenties

1. Hoevenaar-Blom MP, Spijkerman AM, Kromhout D, et al. Sleep duration and sleep quality in relation to 12-
year cardiovascular disease incidence: the MORGEN Study. Sleep 2011; 34: 1487–1492.
2. Cappuccio FP, Cooper D, D’Elia L, et al. Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review
and meta-analysis of prospective studies. Eur Heart J 2011; 32: 1484–1492.
3. Odegaard AO, Koh WP, Gross MD, et al. Combined lifestyle factors and cardiovascular disease mortality in
Chinese men and women: the Singapore Chinese health study. Circulation 2011; 124: 2847–2854.
4. Eguchi E, Iso H, Tanabe N, et al. Healthy lifestyle behaviours and cardiovascular mortality among Japanese men and women: the Japan collaborative cohort study. Eur Heart J 2012; 33: 467–477.
 

Vind dit artikel online

Deel deze pagina met collega's en vrienden: