Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Begeleiding van diabetespatiënten die aan de ramadan meedoen

Nieuws - 9 juli 2013


Er zijn zo’n 90000 moslims met diabetes in Nederland. Een groot deel daarvan is vandaag aan de ramadan begonnen. Goede begeleiding is belangrijk om te voorkomen dat de diabetes ontregeld raakt. Daarom hebben de Nederlandse Diabetes Federatie en de Jan van Ooijenstichting de toolbox ‘diabetes en ramadan’ ontwikkeld. Middels deze toolbox willen zij het gesprek over dit onderwerp bevorderen en behandelaars ondersteunen met praktische adviezen.

De Jan van Ooijenstichting zet zich in voor het versterken van de medisch maatschappelijke positie van, met name allochtone, mensen met diabetes in Nederland. De Jan van Ooijenstichting heeft best practices verzameld, waarop de adviezen in de toolbox zijn gebaseerd. Er is een medicatiekaart ontwikkeld met schema’s voor de aanpassing van het medicijngebruik tijdens de ramadan.
 
In Nederland vasten tijdens de ramadan zo’n 70000 mensen met diabetes. Door het veranderen van het dagritme, het aantal maaltijden en de hoeveelheid calorieën en koolhydraten is de kans groot dat de diabetes ontregeld raakt. Uit internationaal onderzoek blijkt dat hypoglykemie inderdaad vaker voorkomt tijdens de ramadan. Mensen met diabetes type 1 hebben ook meer risico op een ketoacidose.
 
Om de nadelige gevolgen van hypoglykemie en ketoacidose te voorkomen, moeten mensen met diabetes goed worden begeleid tijdens de vastenmaand. De toolbox ‘Diabetes en ramadan’ biedt ondersteuning bij het maken van afspraken met de patiënt, om op een medisch verantwoorde manier mee te doen aan de ramadan.
Om het gesprek te faciliteren bevat de toolbox een wachtkamerposter en –flyer, om de doelgroep op te roepen een plan te maken met de behandelaar.
 
Bron: persbericht NDF
Meer informatie, inclusief een brochure voor behandelaars en de medicatiekaart, vindt u op de website van de Nederlandse Diabetes Federatie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: