Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ivabradine vergoed bij chronisch hartfalen

Nieuws - 9 juli 2013


Ivabradine wordt per 1 juli 2013 toegelaten tot het verzekerde pakket voor de indicatie chronisch hartfalen. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) bracht eerder dit jaar al een positief advies uit over ivabradine(Procoralan® , Servier). Minister Schippers van VWS heeft nu de kamer geïnformeerd over haar besluit ivabradine volledig te vergoeden voor patiënten met hartfalen voor wie de therapeutische meerwaarde van ivabradine is vastgesteld.

Ivabradine is een selectieve hartfrequentieverlager. De Wetenschappelijke Adviesraad heeft geoordeeld dat ivabradine een therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van placebo bij patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse II-IV in sinusritme met systolische disfunctie en een rusthartfrequentie van >75 slagen per minuut, wanneer toegevoegd aan een individueel, optimaal en richtlijnconform ingestelde medicamenteuze behandeling. Deze bestaat in principe uit een ACE-remmer, een diureticum, bètablokker en aldosteronantagonist, tenzij de patiënt hiervoor een contra-indicatie heeft of deze niet verdraagt.
 
Het CVZ heeft geconcludeerd dat de doelmatigheid van ivabradine toegevoegd aan standaardbehandeling voor deze indicatie voldoende is onderbouwd. Hiermee wordt optimalisatie van de behandeling van chronisch hartfalen volgens de ESC Hartfalen-richtlijnen mogelijk.
 
Bronnen:
Persbericht Servier
Staatscourant 5 juli 2013

Deel deze pagina met collega's en vrienden: