Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Statinegebruik is over het algemeen veilig en NIET geassocieerd met kanker en myopathie

Literatuur - Naci H, Brugts J, Ades T - Circulation: Cardiovascular quality and outcome. July 9, 2013


Comparative Tolerability and Harms of Individual Statins

A Study-Level Network Meta-Analysis of 246 955 Participants From 135 Randomized Controlled Trials

 
Naci H, Brugts J, Ades T
Circulation: Cardiovascular quality and outcome. July 9, 2013
 

Achtergrond

Eerdere meta-analyses hebben consequent de effectiviteit van statines aangetoond voor primaire en secundaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen in diverse subgroepen [1-5]. De grenzen van behandelopties zijn in de loop van de tijd opgerekt en omvatten mensen met een steeds lager risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire ziekte [6]. Het is daarom belangrijk te weten wat de relatieve verdraagbaarheid en schade is van diverse statines.
Er is echter tot op heden nog geen uitvoerige analyse uitgevoerd naar de bijwerkingenprofielen van verschillende statines. Hoewel de frequentie van klinisch relevante bijwerkingen geassocieerd met statinegebruik laag zijn [7], is het voor statinegebruikende patiënten nuttig informatie te hebben over een bredere range van uitkomsten, alsmede voor de artsen die deze patiënten moeten informeren.
Deze studie beoogde alle aanwezige RCT uitkomsten ten aanzien van verschillende statines samen te vatten en systematisch te beoordelen en om hun relatieve verdraagbaarheid en schade vast te stellen in een brede range van populaties die voor statinebehandeling in aanmerking komen. Dit systematische overzicht onderzocht 135 trials, en bevatte gegevens van 246955 deelnemers.
 

Belangrijkste resultaten

  • In pairwise meta-analyses van placebogecontroleerde trials, leidden statines als klasse niet tot meer stakingen als gevolg van nadelige events dan controlebehandeling (OR: 0.95, 95%CI: 0.83-1.08). Individuele statines waren vergelijkbaar met controle met betrekking tot het staken van behandeling als gevolg van nadelige events. Enkele verschillen werden gezien bij head-to-head vergelijkingen. Hogere doseringen statines leidden niet noodzakelijkerwijs tot meer stakingen van het gebruik.
  • In pairwise meta-analyses van placebogecontroleerde trials verschilden statines niet significant van controlebehandeling ten aanzien van de incidentie van myalgie (OR: 1.07, 95%CI: 0.89-1.29). Enkele verschillen werden gezien voor myalgie-incidentie in head-to-head studies, hoewel de grootte van het effect verschilde tussen de diverse studies. Er werd geen duidelijke dosis-responsrelatie gezien voor myalgie voor individuele statine-dosis-combinaties ten opzichte van controlebehandeling.
  • Patiënten die statines ontvingen hadden signficant hogere odds om verhogingen te hebben van alanine aminotransferase en aspartaat aminotransferase dan patiënten die placebo kregen (OR: 1.51, 95%CI: 1.24-1.84). Bepaalde statines waren geassocieerd met hogere odds op verhoogde levertransaminaseniveaus dan anderen, en een aantal dosis-responsrelaties werd gezien.
  • Statines als klasse beschouwd lieten geen significant verhoogde creatine kinase (CK) zien, ten opzichte van controlebehandeling. Sommige individuele statines resulteerden wel in klinisch relevante CK verhogingen, soms op dosis-afhankelijke wijze.
  • Statines lieten geen andere kankerincidentie (5.2% in alle deelnemers) zien dan controlebehandeling (OR: 0.96, 95% credible interval in network analysis (CrI): 0.91-1.02), noch werd er een effect gezien voor individuele statines.
  • Pairwise placebogecontroleerde meta-analyse liet zien dat statines als klasse beschouwd geassocieerd waren met meer diabetes mellitus dan controlebehandeling (OR: 1.09, 95%CrI: 1.02-1.16). In netwerk analyses werden geen verschillen gemeten tussen individuele statines.
  • Hoewel er beperkte informatie over beschikbaar was, werden geen verschillen gezien tussen statines en controle voor uitkomsten ten aanzien van myopathie en rhabdomyolyse.
 

Conclusie

Deze netwerk meta-analyse studie geeft informatie over de relatieve verdraagbaarheid en schade van individuele statines. Over het algemeen is de klasse van statines veilig en zijn bijwerkingen zeldzaam. Statinegebruik is geassocieerd met een verhoogd risico op diabetes mellitus en verhogingen van levertransaminases, maar er werden geen statistisch significante effecten op myalgie, myopathie en rhabdomyolyse en kanker gemeten. Er bestaan verschillen tussen de veiligheidsprofielen van individuele statines, en deze gegevens kunnen helpen bij beslissingen over het voorschrijven van een bepaalde statine.
 

Referenties

1. Kearney PM, Blackwell L, Collins R, et al. Efficacy of cholesterol-lowering therapy in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-analysis. Lancet. 2008;371:117–125.
2. Baigent C, Blackwell L, Emberson J, et al., Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration. Efficacy and safety of more intensive low- ering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170000 partici- pants in 26 randomised trials. Lancet. 2010;376:1670–1681.
3. Milaylova B, Emberson J, Blackwell J, et al.. The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet. 2012;380:581–590.
4. Afilalo J, Duque G, Steele R, et al. Statins for secondary prevention in elderly patients: a hierarchical Bayesian meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2008;51:37–45.
5. Kostis WJ, Cheng JQ, Dobrzynski JM, et al. Meta- analysis of statin effects in women versus men. J Am Coll Cardiol. 2012;59:572–582.
6. Minder CM, Blaha MJ, Horne A, et al. Evidence-based use of statins for primary prevention of cardiovascular disease. Am J Med. 2012;125:440–446.
7. Law M, Rudnicka AR. Statin safety: a systematic review. Am J Cardiol. 2006;97(8A):52C–60C.
 

Vind dit artikel online

Deel deze pagina met collega's en vrienden: