Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Prevalentie hoge bloeddruk bij kinderen gestegen en geassocieerd met zoutinname

Literatuur - Rosner B, Cook NR, Daniels S - Hypertension July 15, 2013


Childhood Blood Pressure Trends and Risk Factors for High Blood Pressure
The NHANES Experience 1988–2008

 
Rosner B, Cook NR, Daniels S, Falkner B
Hypertension July 15, 2013, doi: 10.1161/​HYPERTENSIONAHA.111.00831
 

Achtergrond

De prevalentie van obesitas is in de afgelopen twee decennia gestegen, zowel bij kinderen als volwassenen. Zoutinname is hoog, en het merendeel van de kinderen consumeert meer dan de Referentie Dagelijkse Inname (RDI)[1]. Aangezien body mass index (BMI) en natriuminname belangrijke risicofactoren zijn voor hypertensie bij volwassenen, is het aannemelijk om vergelijkbare stijgingen in de prevalentie van hoge bloeddruk (BP) in kinderen te verwachten.
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) III en doorlopende NHANES hebben eerder al gemiddelde BP en prevalentie van hypertensie en prehypertensie bij kinderen onderzocht [4-6]. Kleine groepsgrootten waren echter een terugkerend probleem bij eerdere studies. Dit artikel gebruikte de NHANES populatie, en schatte percentielen op basis van normen gebaseerd op kinderen met een normaal gewicht [5], in plaats van de Pedriatric Task Force Standard [6]. Dit gaf een groter aantal kinderen met hypertensie en prehypertensie. Gegevens van NHANES III (1988-1994) en doorlopende NHANES (NHANES 1999–2000, 2001–2002, 2003–2004, 2005– 2006, 2007–2008, hier aangeduid als de NHANES 1999 tot 2008 populatie), betreffende 11636 deelnemers in de leeftijd van 8-17, werden voor deze analyse gebruikt.

 
Belangrijkste resultaten

  • Zowel jongens (55.1+0.5 vs 52.7+0.9 kg, P=0.016) als meisjes (52.1+0.4 vs 49.4+0.7 kg, P<0.001) lieten een significante toename van zowel gewicht als BMI zien (jongens: 21.3+0.1 vs 20.6+0.2 kg/m3, P=0.004, meisjes: 21.6+0.1 vs. 20.6+0.2 kg/m3, P<0.001) in NHANES 1999-2008 vs. NHANES III, en een sterke toename in tailleomtrek werd gezien bij jongens (75.4+0.3 vs. 72.3+0.3 cm, P<0.001) en nog sterker bij meiden (75.2+0.4 vs. 70.6+0.5 cm, P<0.001).
  • Gemiddelde systolische BP (SBP) nam significant toe bij jongen (107.8 vs. 106.1 mmHg, P=0.001), maar niet de diastolische BP (DBP)(56.7 vs. 57.7 mmHg, P=0.13). Bij meisjes namen zowel SBP (104.9 vs. 102.3 mmHg, P<0.001) als DBP (59.0 vs. 57.0 mmHg, P=0.003) toe in NHANES 1999-2008 ten opzichte van NHANES III.
  • Significante positieve associaties werden gezien tussen de prevalentie van hoge BP en hoge Na-inname (>3450 vs. <2300 mg, OR: 1.37, P(trend)=0.038) en lage koolhydraatinname (<200 vs. > 300 g, OR: 1.33, P(trend)=0.021.). Na correctie voor BMI en tailleomtrek, bleef alleen Na-inname statistisch significant geassocieerd met hoge BP (>3450 vs. <2300 mg, OR: 1.36, P=0.024, 2301 vs. 3450 mg: OR: 1.17, P=0.21, P(trend over alle 3 NA-categorieën): 0.045. Both BMI en tailleomtrek droeg onafhankelijk bij aan de prevalentie van hoge BP.
  • De ruwe prevalentie van hoge BP was significant hoger in NHANES 1999-2008 dan in NHANES III (OR: 1.39, P0.007). De associatie veranderde weinig na correctie voor leeftijd, sekse en ras/etniciteit (OR: 1.38, P=0.009). De associatie nam echter af na correcties voor BMI en tailleomtrek (OR: 1.25, P=0.089), hetgeen de toename van obesitas in de tijd weerspiegelt. Verdere correctie voor Na-inname versterkte de associatie ietwat ((OR: 1.27, P-0.069), wat de lichte daling weerspiegelt in het percentage kinderen met >1.5 RDI (>3450mg zout en >2000 calorieën) in NHANES 1999-2008 vs. NHANES III.
 

Conclusie

Over het algemeen kan ongeveer een derde van de gestegen prevalentie van hoge bloeddruk in NHANES 1999-2008 vs. NHANES III worden toegerekend aan verschillende in bekende risicofactoren. Een associatie tussen hoge zoutinname en hoge BP in de kindertijd werd geobserveerd, hetgeen roept om strategieën om Na-inname te verminderen.
 

Redactioneel commentaar [7]

Deze studie toont een associatie aan tussen hoge Na-inname en verhoogde BP, hetgeen sterker was bij deelnemers met overgewicht of obesitas. Dit bidt relevante informatie voor toekomstige preventieve strategieën. Inclusie van prehypertensie is terecht, aangezien er steeds meer aanwijzingen zijn dat dit niet geheel onschuldig is in het kader van het risico op toekomstige cardiovasculaire aandoeningen.
Opgemerkt moet worden  dat natriuminname werd geschat naar aanleiding van een enkele 24-uursherinnering, zonder validatie. Een verandering van etnische verdeling werd bovendien gezien tussen de verschillende studies, wat ook een effect op de uitkomsten kan hebben. Bovendien werd geen rekening gehouden met overige leefstijlfactoren. Desondanks onderstreept deze studie de noodzaak van publieke gezondheidszorginitiatieven om gewicht en zoutinname te verminderen in de kindertijd, om toekomstige prevalentie van hoge bloeddruk te verlagen bij kinderen en volwassenen.

 
Referenties

1. Falkner B, Michel S. Blood pressure response to sodium in children and adolescents. Am J Clin Nutr. 1997; 65(2 suppl):618S–621S.
2.Muntner P, He J, Cutler JA, et al. Trends in blood pressure among children and adolescents. JAMA. 2004;291:2107–2113.
3. Din-Dzietham R, Liu Y, Bielo MV, Shamsa F. High blood pressure trends in children and adolescents in national surveys, 1963 to 2002. Circulation. 2007;116:1488–1496.
4. Ostchega Y, Carroll M, Prineas RJ, et al. Trends of elevated blood pressure among children and adolescents: data from the National Health and Nutrition Examination Survey 1988-2006. Am J Hypertens. 2009;22:59–67.
5 Rosner B, Cook N, Portman R, et al. Determination of blood pressure percentiles in normal-weight children: some methodologi- cal issues. Am J Epidemiol. 2008;167:653–666.
6. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics. 2004;114:555–576.
7. Lurbe E. Childhood Blood Pressure : Trends and Future Tracks. Hypertension. July 15, 2013. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.01589
 

Vindt dit artikel online

Deel deze pagina met collega's en vrienden: