Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Duur, maar niet de mate van obesitas belangrijk voor het risico op atherosclerose

Literatuur - Reis JP, Loria CM, Lewis CE et al. - JAMA. 2013 Jul 17;310(3):280-8


Association between duration of overall and abdominal obesity beginning in young adulthood and coronary artery calcification in middle age.

 

Reis JP, Loria CM, Lewis CE et al.
JAMA. 2013 Jul 17;310(3):280-8. doi: 10.1001/jama.2013.7833
 

Achtergrond

De aanwezigheid van coronaire arterie calcificaties (CAC) is een teken van subklinische atherosclerose [1], hetgeen de ontwikkeling van coronaire hartziekte voorspelt [2]. Risicofactoren voor CAC en coronaire hartziekte zijn vergelijkbaar, inclusief de mate van algemene of abdominale obesitas [3]. Het belang van de duur van obesitas als een onafhankelijke risicofactor voor coronaire atherosclerose is nog onduidelijk.
Gezien de obesitasepidemie, is het belangrijk om de invloed van de duur van obesitas op de aanwezigheid of progressie van atherosclerose te begrijpen. Een langer durende obesitas bleek al in verband te staan met hogere frequentie van diabetes {4-6] en mortaliteit [7], onafhankelijk van de mate van adipositas.
Deze studie onderzocht of de duur van algemene of abdominale obesitas,  beginnend bij jong volwassenen en gemeten gedurende 25 jaar, is geassocieerd met de aanwezigheid van CAC en de 10-jarige progressie op middelbare leeftijd. 5115 Zwarte en blanke Amerikaanse jongvolwassenen waren gerecruteerd in de Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) studie. 3275 deelnemers kwamen in aanmerking voor deze analyse. Tot op heden zijn de deelnemers onderzocht na 2, 5, 7,10, 15, 20 en 25 jaar na aanvang van de studie.
 

Belangrijkste resultaten

  • CAC bleek aanwezig in 27.5% (n=902) van de deelnemers, met een gemiddelde CAC score van 25 Agatston units. De aanwezigheid en mate van CAC waren beide sterk geassocieerd met de duur van algemene en abdominale obesitas (P<0.001 voor beide trends). Bijvoorbeeld, 38.2% en 39.3% van de deelnemers met meer dan 20 jaar algemene en abdominale obesitas, respectievelijk, hadden CAC, in vergelijking tot 24.9% en 24.7% van de mensen die nooit obesitas hadden ontwikkeld.
    28.4% en 28.2% van de mensen met >20 jaar algemene of abdominale obesitas, hadden een CAC-score van 1-50 Agatson units, ten opzichte van 15.2% en 15.5% in diegenen die nooit algemene of abdominale obesitas hadden ontwikkeld.
  • De gecorrigeerde HRs voor CAC voor ieder extra jaar van algemene of abdominale obesitas waren 1.02 (95%CI: 1.01-1.03) en 1.03 (95%CI: 1.02-1.05) respectievelijk.
  • Een langere duur van algemene of abdominale obesitas was geassocieerd met een hoger niveau van bekende cardiovasculaire risicomarkers. Correctie voor deze potentiële tussenliggende factoren verminderde de associatie tussen duur van obesitas en CAC, maar kon dit verband niet statistisch verklaren.
  • Onder de 2042 deelnemers die een CT-scan ondergingen in jaar 15 en 25, maakte 21.6% progressie van CAC door (gedefinieerd als incidente CAC in jaar 25, of >20 Agastron units verergering). De gecorrigeerde ORs voor CAC progressie op grond van ieder extra jaar algemene en abdominale obesitas waren 1.04 (95%CI: 1.01-1.06) en 1.04 (95%CI: 1.01-1.07)
 

Conclusie

Een langere duur van algemene of abdominale obesitas, starten op jong volwassen leeftijd, is belangrijk voor de ontwikkeling en de verergering van CAC op middelbare leeftijd, onafhankelijk van de mate van adipositas. Er was weinig aanwijzing voor het bestaan van verschillende associaties afhankelijk van ras of sekse. Deze bevindingen doen vermoeden dat het voorkomen of ten minste uitstellen van obesitas in jong volwassenen het risico op het ontwikkelen van coronaire atherosclerose zal beperken en de verergering op latere leeftijd zal verminderen.
 

Referenties

1. Janowitz WR. CT imaging of coronary artery calcium as an indicator of atherosclerotic disease: an overview. J Thorac Imaging. 2001;16(1):2-7.
2. Arad Y, Spadaro LA, Goodman K, et al. Predictive value of electron beam computed tomography of the coronary arteries: 19-month follow-up of 1173 asymptomatic subjects. Circulation. 1996;93(11): 1951-1953.
3. Kronmal RA,McClelland RL, Detrano R, et al. Risk factors for the progression of coronary artery calcification in asymptomatic subjects: results from the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Circulation. 2007;115(21):2722-2730.
4. Abdullah A, Stoelwinder J, Shortreed S, et al. The duration of obesity and the risk of type 2 diabetes. Public Health Nutr. 2011;14(1):119-126.
5. Sakurai Y, Teruya K, Shimada N, et al. Association between duration of obesity and risk of non-insulin-dependent diabetes mellitus: the Sotetsu Study. Am J Epidemiol. 1999;149(3): 256-260.
6. Wannamethee SG, Shaper AG. Weight change and duration of overweight and obesity in the incidence of type 2 diabetes. Diabetes Care.1999;22(8):1266-1272.
7. Abdullah A, Wolfe R, Stoelwinder JU, et al. The number of years lived with obesity and the risk of all-cause and cause-specific mortality. Int J Epidemiol. 2011;40(4):985-996.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: