Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Meer beroertes bij toevoeging niacine aan statine, maar weinig statistisch bewijs voor hoger risico

Literatuur - Teo KK, Goldstein LB, Chaitman BR et al. - Stroke. July 23, 2013


Extended-Release Niacin Therapy and Risk of Ischemic Stroke in Patients With Cardiovascular Disease: The Atherothrombosis Intervention in Metabolic Syndrome With Low HDL/High Triglycerides: Impact on Global Health Outcome (AIM–HIGH) Trial

 
Teo KK, Goldstein LB, Chaitman BR et al.
Stroke. Originally published July 23, 2013. doi: 10.1161/STROKEAHA.113.001529
 

Achtergrond

Lage HDL-c niveaus zijn geassocieerd met een verhoogd risico op CV ziekte, zelfs bij statinebehandelde individuen die hun doelwilt LDL-c-niveaus hebben behaald. Het is niet duidelijk of het verhogen van HDL-c niveaus dit resterende risico kan verminderen., Preliminaire data en meta-analyses van de vroege niacinestudies, die niacine gebruikten om HDL-c te verhogen voordat statine wijdverbreid werden gebruik, suggereerden deze mogelijkheid echter [1-5]. Niacine verlaagt ook LDL-c, dus was het onduidelijk welk lipidemodificerend effect verantwoordelijk was voor de gunstige effecten. Recent is aangetoond dat de cholesteryl ester transfer proteïne remmer dalcetrapid, die HDL-c verhoogt met 31-40%, zonder lage LDL-c niveaus te beïnvloeden, klinische uitkomsten niet verminderde in meer dan 13000 patiënten met acuut coronair syndroom [6].
De Atherothrombosis Intervention in Metabolic Syndrome With Low HDL/High Triglycerides: Impact on Global Health Outcome (AIM–HIGH) studie onderzocht of het toevoegen van vertraagde afgifte-niacine (ERN) aan intensieve statinetherapie (combinatie) het risico op CV events meer zou verminderen dan statinetherapie alleen, bij individuen met vastgestelde atherosclerotische CV ziekte en atherosclerotische dislipidemie (laag HDL-c en hoge trigiyceriden)[7,8]. De AIM-HIGH studie was gestopt in april 2011 na een geplande tussentijdse analyse, wegens het uitblijven van een effect voor het samengestelde primaire eindpunt, alsmede een onverwachte hogere frequentie van ischemische beroerte in de ERN-statinegroep [9]. Dit artikel betreft de eindanalyse van de AIM-HIGH gegevens ten aanzien van het risico op ischemische beroerte na definitieve event vaststelling.
 

Belangrijkste resultaten

  • Na gemiddeld 36 maanden follow-up, kwam het samengestelde primaire uitkomst (dood door CHD, niet-fataal MI, ischemische stroke, ziekenhuisopname voor ACS of symptoomgedreven coronaire of cerebrale revascularisatie) voor bij 274 (16.2%) van de 1696 mensen gerandomiseerd naar statine monotherapie en in 282 (16.4%) van de 1718 deelnemers gerandomiseerd naar statine-ERN combinatietherapie (HR: 1.02, 95%CI: 0.87-1.21, P=0.80).
  • 50 ischemische beroertes werden gezien tijdens de studieduur, waarvan 32 in de combinatiegroep (HR: 1.78, 95%CI: 1.00-3.17, P=0.05). HR voor het samengestelde eindpunt van ischemische beroerte en TIA was 1.20 (95%CI: 0.77-1.88, P=0.428).
  • Verhoogd Lp(a) was de enige lipide bij aanvang van de studie die een associatie met een verhoogd stroke risico liet zien (P=0.044).
  • Multivariate stapsgewijze regressieanalyse lieten onafhankelijke associaties zien tussen risico op ischemische beroerte en leeftijd >65 jaar (HR: 3.58, 95%CI: 1.82-7.05, P=0.0002),eerdere beroerte /TIA/carotisziekte (HF: 2.18, 95%CI: 1.23-3.88, P=0.0079) en verhoogd baseline Lp(a) (HR: 2,80, 95%CI:1.25-6.27 voor middelste vs. laagste tertiel en HR: 2.31, 95%CI: 1.00-5.30 voor hoogste vs. laagste tertiel, P=0.042).
  • Een niet-significante onafhankelijke associatiewerd gezien tussen ischemsiche strok en combinatietherapie (HR: 1.74, 95%CI: 0.97-3.11, P=0.063).


Conclusie

Deze eindanalyse bevestigt de numerieke toename van ischemische beroerte geassocieerd met toevoeging van ERN aan statinebehandeling, zoals geconstateerd tijdens de bijeenkomst van de Data Safety and Monitoring Board. In multivariate analyses was er echter slechts een tendens in de richting van een hoger risico met niacine-toediening. Gezien het lage aantal uitkomsten, kan een verhoogd risico na toevoeging van ERN aan statines niet definitief worden uitgesloten. Wanneer echter in ogenschouw wordt genomen dat de veel grotere HPS2-THRIVE studie geen verhoogd risico op ischemische beroerte bij niacine-behandeling, concluderen de auteurs dat de kans klein is dat dit een reëel risico betreft.
 

Referenties

1. The Coronary Drug Project Research Group. Clofibrate and niacin in coronary heart disease. JAMA. 1975;231:360–381.
2. Canner PL, Berge KG, Wenger NK, et al. Fifteen year mortality in Coronary Drug Project patients: long-term
benefit with niacin. J Am Coll Cardiol. 1986;8:1245–1255.
3. Brown BG, Zhao XQ, Chait A, et al. Simvastatin and niacin, antioxidant vitamins, or the combination for the
prevention of coronary disease. N Engl J Med. 2001;345:1583–1592.
4. Bruckert E, Labreuche J, Amarenco P. Meta-analysis of the effect of nicotinic acid alone or in combination on cardiovascular events and atherosclerosis. Atherosclerosis. 2010;210:353–361.
5. Lavigne PM, Karas RH. The current state of niacin in cardiovascular disease prevention: a systematic review and meta-regression. J Am Coll Cardiol. 2013;61:440–446.
6. Schwartz GG, Olsson AG, Abt M, et al; dal-OUTCOMES Investigators. Effects of dalcetrapib in patients with a recent acute coronary syndrome. N Engl J Med. 2012;367:2089–2099.
7. The AIM-HIGH Investigators. The role of niacin in raising high-density lipoprotein cholesterol to reduce cardiovascular events in patients with atherosclerotic cardiovascular disease and optimally treated low-density lipoprotein cholesterol: rationale and study design. The Atherothrombosis Intervention in Metabolic syndrome with low HDL/high Triglycerides: Impact on Global Health outcomes (AIM-HIGH). Am Heart J. 2011:161:471–477.
8. The AIM-HIGH Investigators. The role of niacin in raising high-density lipoprotein cholesterol to reduce cardiovascular events in patients with atherosclerotic cardiovascular disease and optimally treated low-desnsity lipoprotein cholesterol: baseline characteristics of study participants. The Atherothrombosis Intervention in Metabolic syndrome with low HDL/high Triglycerides: Impact on Global Health outcomes (AIMHIGH). Am Heart J. 2011:161:538–543.
9. The AIM-HIGH Investigators. Niacin in patients with low HDL cholesterol levels receiving intensive statin therapy. N Engl J Med. 2011;365:2255–2267.

 
Vindt dit artikel online

Deel deze pagina met collega's en vrienden: