Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

IAS Position Paper – Wereldwijde aanbevelingen voor management van dyslipidemie

Nieuws - 29 juli 2013

De International Atherosclerosis Society (IAS) heeft zijn aanbevelingen voor de behandeling van hoog cholesterol en dyslipidemie bijgewerkt met als doel het verminderen van het risico voor atherosclerotische hart-en vaatziekten (ASCVD).
 
Het writing panel beoordeelde bestaande evidence-based aanbevelingen en consolideerde ze in een algemene reeks aanbevelingen, die bedoeld zijn ter informatie van klinische beoordeling en niet om dat te vervangen.
 
De belangrijkste vernieuwingen in het Position Paper zijn:
 
  • Internationale consensus richtlijnen op basis van meerdere lijnen van bewijsmateriaal.
  • Identificatie van niet-HDL-cholesterol (non-HDL-C) als een belangrijke vorm van atherogeen cholesterol.
  • Definitie van atherogeen cholesterol als hetzij LDL-cholesterol (LDL-C) hetzij niet-HDL-C.
  • Definitie van een optimaal niveau van atherogeen cholesterol (zowel LDL-C als non-HDL-C) voor primaire en secundaire preventie.
  • Het geven van prioriteit aan de lange termijn risico-categorieën boven korte-termijn risico.
  • Aanpassing van de risico-inschatting op basis van het normale risico van verschillende naties of regio's.
  • Primaire nadruk op leefstijlinterventie; secundaire nadruk op medicamenteuze behandeling.
 
Het rapport is onderverdeeld in primaire en secundaire preventie. Voor secundaire preventie wordt prioriteit gegeven aan gerandomiseerde gecontroleerde klinische trials (RCT's) wegens een schat aan gegevens. Voor primaire preventie zijn aanbevelingen gebaseerd op vele jaren opgebouwd onderzoek in de epidemiologie, genetica, fundamentele wetenschap en klinische studies.
 
Om het lange termijn risico voor ASCVD in primaire preventie te verminderen is het ideaal om een atherogeen cholesterol in de optimale range te bereiken. Verschillende factoren moeten in gedachten worden gehouden bij de beslissing hoe ver dit atherogene cholesterol moet worden verlaagd. Lifestyle therapieën zijn een eerste keus interventie, maar afhankelijk van de risico-status, kunnen medicamenteuze therapieën nodig zijn. Statines zijn eerste keus therapie voor het bereiken van de optimale niveaus van atherogeen cholesterol in personen met een hoger risico.
Een algemene aanbeveling voor het instellen van de intensiteit van therapie naar absolute risico is weergegeven in tabel 1.
 
Table 1. IAS Recommendations for Cholesterol-Lowering Therapy at Different Risk Levels
 
Risk Level to Age 80 Yrs Low
(< 15%)
Moderate
(15-24%)
Moderately High (25-40%) High
(> 40%)
Therapeutic
Intensity
  Moderate Moderately
High
High
Specific Therapy Public health
recommendationa
MLTb
+CLDc optionald
MLTb
+CLDc consideratione
MLTb
+CLDc
indicatedf
 
a Persons at low risk for ASCVD should be treated according to national recommendation for the general public. These recommendations should accord with IAS recommendations for lifestyle therapies.
b MLT = maximal lifestyle therapies.
c CLD = cholesterol-lowering drug, usually a statin.
d Cholesterol-lowering drug therapy usually reserved for patients with high levels of atherogenic cholesterol.
e Statin therapy is widely recommended for this risk category, although it is not accepted in many countries because of cost considerations. If drugs are employed, the dose should be adequate to achieve optimal atherogenic-cholesterol levels.
f Cholesterol-lowering drug therapy is usually indicated in this category. The dose should be adequate to achieve optimal atherogenic-cholesterol levels.
 
Bron:
IAS Position Paper: Global Recommendations for the Management of Dyslipidemia.
Link
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: