Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Coronair atheromavolume geassocieerd met CV events, ondanks behaalde LDL-c targets

Literatuur - Puri R, Nissen SE, Shao M, et al. - Eur Heart J. 2013 Jul 25


Coronary atheroma volume and cardiovascular events during maximally intensive statin therapy

 
Puri R, Nissen SE, Shao M, et al.
Eur Heart J. 2013 Jul 25
 

Achtergrond

De mate van atherosclerose is gerelateerd aan het merendeel van ischemische cardiovasculaire events. Intravasculaire ultrasound (IVUS) is een beeldvormingtechniek die met hoge resolutie een precieze volumetrische kwantificatie van epicardiale coronaire atherosclerose oplevert. IVUS kan helpen bij het bepalen van het mogelijke anti-atherosclerotische effect van interventies op plaque-ontwikkeling, door de verandering in atheromavolume in de tijd te meten [1].
Hoge dosering-statinetherapie stopt de progressie [2], en bevordert de regressie van coronaire atherosclerose [3,4] en vermindert klinische event frequentie [5,6], maar in veel patiënten blijft een restrisico bestaan. Het baseline coronair atheromavolume gemeten met IVUS associeerde met nadelige CV events [7], maar het prognostische belang van atheromavolume bij patiënten die worden behandeld met intensieve statinetherapie is onduidelijk.
De Study of Coronary Atheroma by Intravascular Ultrasound: Effect of Rosuvastatin vs. Atorvastatin (SATURN) onderzoekt de progressie van coronaire atherosclerose bij patiënten die de hoogste dosering atorvastatine en rosuvastatine ontvangen [4]. Deze analyse bepaalde de relatie tussen IVUS-gemeten baseline coronair atheromavolume en opvolgende major adverse CV events (MACE) bij patiënten die heel lage LDL-c niveaus hebben bereikt met hoge intensiteit statinebehandeling. Patiënten hadden angiografisch aantoonbare coronaire ziekte en LDL-c<116 mg/dL na een 2-weken durende behandelperiode met dagelijks atorvastatine 40 mg of rosuvastatine 20 mg, waarna zij opnieuw werden gerandomiseerd en behandeld voor 24 maanden met dagelijks atorvastatine 80 mg of rosuvastatine 40 mg. IVUS imaging werd bij baseline en na 104 weken behandeling uitgevoerd.
 

Belangrijkste resultaten

  • Het deel van het totale vaatwandvolume dat in beslag wordt genomen door de atherosclerotische plaque wordt percentage atheromavolume (PAV) genoemd. Patiënten met baseline PAV boven de mediaan hadden vergelijkbare LDL-c niveaus als degenen met lagere PAV (119.0+29 vs. 121.0+27 mg/dL, P=0.09), net als na follow-up (65.3+23 vs. 65.8+22 mg/dL, P=0.47).
  • Patiënten met een hogere baseline PAV startten met een lagere baseline HDL-c (43.7+10.8 vs. 46.3+11.6 mg/dL, P.001), maar lieten een grotere stijging tijdens de follow-up zien (13.0+18.9 vs. 9.7+17.6%, P=0.002) dan degenen met PAV beneden de mediaan. Zij hadden ook lagere apoA-1 niveaus bij baseline (124.7+23.4 vs. 129.6+24.9 mg/dL, P=0.005) en maakten een grotere stijging door (14.6+18.9 vs. 9.7+17.6%, P=0.002) dan patïenten met een lagere PAV.
  • Patiënten met een hoge PAV bij baseline lieten een grotere afname in PAV zien (-1.50+0.17 vs. -0.87+0.17%, P=0.03) dan patiënten met een lage PAV.
  • Baseline PAV correleerde significant met het voorkomen van MACE (HR: 1.28, 95%CI: 1.05-1.57, P=0.01), terwijl baseline en behandel-LDL-c niveaus niet met MACE geassocieerd waren.
  • Patiënten in het hoogste kwartiel van baseline PAV (>41.8%) hadden een 2-jaar cumulatieve-incidentie van 12%, in vergelijking tot 5.7, 7.9 en 5.1% in de respectievelijke lagere kwartielen.

    Klik op de afbeelding om hem te vergroten of te downloaden
 


Conclusie

Deze studie laat zien dat, hoewel LDL-c<70mg/dL werd bereikt met intensieve statinebehandeling, baseline coronair atheromavolume geassocieerd bleef met ernstige CV events. Een hogere PAV was geassocieerd met meer cumulatieve MACE. Dus, de mate van atherosclerotische ziekte blijft een informatieve prognostische factor. Deze bevindingen bevestigen de noodzaak voor anti-atherosclerotische therapeutische strategieën, die verder gaan dan LDL-c verlagen.
 

Referenties

1. Tardif JC, Lesage F, Harel F,et al. Imaging biomarkers in atherosclerosis trials. Circ Cardiovasc Imaging 2011;4:319–333.
2. Nissen SE, Tuzcu EM, Schoenhagen P, et al. Effect of intensive compared with moderate lipid-lowering therapy on progression of coronary atherosclerosis: a randomized controlled trial. JAMA 2004;291:1071–1080.
3. Nissen SE, Nicholls SJ, Sipahi I, et al. Effect of very high-intensity statin therapy on regression of coronary atherosclerosis: the ASTEROID trial. JAMA 2006;295:1556–1565.
4. Nicholls SJ, Ballantyne CM, Barter PJ, et al. Effect of two intensive statin regimens on progression of coronary disease. N Engl J Med 2011;365:2078–2087.
5. Cannon CP, Braunwald E, McCabe CH, et al. Intensive versus moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. N Engl J Med 2004;350:1495–1504.
6. LaRosa JC, Grundy SM, Waters DD, et al. Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease. N Engl J Med 2005;352:1425–1435.
7. Nicholls SJ, Hsu A, Wolski K,et al. Intravascular ultrasound-derived measures of coronary atherosclerotic
plaque burden and clinical outcome. J Am Coll Cardiol 2010;55:2399–2407.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: