Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Europese goedkeuring voor lomitapide voor de behandeling van homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH)

Nieuws - 15 aug. 2013

De Europese Commissie heeft lomitapide (Aegerion Pharmaceuticals) goedgekeurd als aanvulling op een vetarm dieet en andere lipidenverlagende geneesmiddelen met of zonder low density lipoprotein (LDL) aferese bij volwassen patiënten met homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH).
 
Lomitapide is geïndiceerd als aanvulling op een vetarm dieet en andere lipidenverlagende geneesmiddelen met of zonder low density lipoprotein (LDL) aferese bij volwassen patiënten met homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH). Genetische bevestiging van HoFH moet waar mogelijk worden verkregen, en andere vormen van primaire hyperlipoproteïnemie en secundaire oorzaken van hypercholesterolemie (bijvoorbeeld nefrotisch syndroom, hypothyroïdie) moeten worden uitgesloten.
 
De beslissing van de Europese Commissie is gebaseerd op een gunstige benefit-risk beoordeling van een fase 3 studie waarin de veiligheid en effectiviteit van het geneesmiddel om LDL-C te verlagen bij 29 volwassen patiënten met HoFH werd geëvalueerd.
 
Wanneer toegevoegd aan de bestaande lipidenverlagende therapie van de HoFH patiënten in de studie, verminderde lomitapide de LDL-C significant van een baseline gemiddelde van 336 mg / dL tot 190 mg / dL (40% reductie) in week 26 in de intent-to-treat populatie. LDL-C werd verlaagd met gemiddeld 50% in de 23 patiënten die de studie tot en met week 26 voltooiden. Na week 26, gedurende de veiligheidsfase van de studie, waren aanpassingen aan gelijktijdig lipidenverlagende behandelingen toegestaan, waaronder aferese. Gemiddelde verlaging van de LDL-C bleef gehandhaafd tijdens chronische therapie en er waren geen extra dropouts.
 
De meest voorkomende bijwerkingen in de fase III-studie waren gastro-intestinaal , gemeld door 27 (93%) van de 29 patiënten. Diarree kwam voor bij 79% van de patiënten, misselijkheid bij 65%, dyspepsie bij 38% en braken bij 34%. Andere reacties gemeld door ten minste 20% van de patiënten waren buikpijn, buikklachten, opgezette buik, obstipatie en winderigheid. Stijging van leverenzymen en hepatisch vet werden ook waargenomen. Tien van de 29 patiënten in de studie hadden tenminste 1 verhoging van leverenzymen groter dan of gelijk aan drie maal de bovengrens van normaal, waaronder vier patiënten die leverenzymen groter dan of gelijk aan vijf maal de bovengrens van normaal hadden. Leverenzym verhogingen werden behandeld door de dosis te verlagen of door tijdelijk staken van de dosis. Er waren geen klinisch relevante verhogingen van totaal bilirubine, internationale genormaliseerde ratio  (INR) of alkalische fosfatase, andere markers van de mogelijke schadelijke effecten op de lever. Levervet steeg van een baseline van 1 procent tot een mediane absolute stijging van zes procent bij 26 en 78 weken.
 
Volgens prof. Alberico L. Catapano, voorzitter van de European Atherosclerosis Society, blijven patiënten met HoFH ernstige verhogingen van LDL-C ervaren, ondanks de behandelingen die momenteel beschikbaar zijn. Met nieuwe therapieën zoals lomitapide is het mogelijk om de doelstellingen voor LDL-C te bereiken bij patiënten met HoFH, wat een verandering betekent in het vermogen om werkelijk het leven van deze patiënten te beïnvloeden.
 
Als onderdeel van Aegerion's post-marketing toezegging aan zowel de FDA als de EMA, zal het bedrijf een observationele cohort studie uitvoeren om meer gegevens te verkrijgen over het lange termijn veiligheidsprofiel van lomitapide, de gebruikspatronen, compliance en de lange-termijn effectiviteit van het reguleren van LDL-C spiegels.
 
Bron
Persbericht Aegerion Pharmaceuticals

Deel deze pagina met collega's en vrienden: