Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Simvastatine belemmert zowel biochemische als functionele aanpassingen aan sport

Literatuur - Mikus CR, Boyle LJ; Borengasser SJ et al. - J Am Coll Cardiol. 2013;62(8):709


Simvastatin Impairs Exercise Training Adaptations

 
Mikus CR, Boyle LJ; Borengasser SJ et al.
J Am Coll Cardiol. 2013;62(8):709 doi:10.1016/j.jacc.2013.02.074
 

Achtergrond

Het metabool syndroom verwijst naar diverse onderling gerelateerde factoren, inclusief insulineresistentie, centrale adipositeit, hypertensie en dislipidemie, die zijn geassocieerd met een verhoogd cardiovasculair risico [1,2]. Obesitas en een sedentaire leefstijl zijn nauw verwant met het metabool syndroom. Het verbeteren van cardiorespiratoire conditie is de eerste keus behandeling voor patiënten met het metabool syndroom [3-5]. Statines worden vaak voorgeschreven aan patiënten met metabool syndroom. Patiënten wordt aangeraden om dagelijkse lichamelijke inspanning voort te zetten tijdens statinebehandeling.
Statines worden ook steeds meer voorgeschreven aan patiënten met een laag risico, en aan alle patiënten boven de 50 voor primaire preventie voor cardiovasculaire aandoeningen [6]. Statines zijn echter in verband gebracht met spierkrampen, pijn, myalgie en in zeldzame gevallen rhabdomyolyse [7]. Statines worden niet goed getolereerd door topatleten [8] en verhogen mogelijk de gevoeligheid van spieren voor spierschade tijdens lichamelijke inspanning [9,10]. Sommige statines blijken de mitochondriële inhoud en de oxidatieve capaciteit van skeletspier te verminderen bij mensen [11-14]. Studies en informatie over de voordelen en de risico’s van de combinatie van statines en lichamelijke inspanning blijven echter nog schaars.
Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie vergeleek de effecten van lichamelijke training (sport, n=21) met die van simvastatine plus lichamelijke training (sport+statine, n=20) op veranderingen in cardiorespiratoire conditie en citraatsynthase activiteit in de skeletspier, een maat voor mitochondriëngehalte in de skeletspier, in statinenaïeve, voormalig sedentaire patiënten met overgewicht of obesitas met ten minste twee risicofactoren voor metabool syndroom.
 

Belangrijkste resultaten

  • Na 12 weken had de sportgroep een statistisch significant lager lichaamsgewicht (97.9+18.4 to 96.23+18.3) en vetmassa (38.0+8.5 to 36.6+8.0), terwijl de sport+statinegroep geen gewichtsverlies liet zien (98.2+19.8 to 98.9+21.4), en vetmassa was bijna significant verlaagd (39.7+11.6 to 39.4+11.9).
  • Totaal cholesterol was verminderd met 29% en LDL-c met 38% in de sport+statinegroep, terwijl geen significante veranderingen werden gezien in de sportgroep. In geen van beide groepen werd een verandering van HDL-c gezien.
  • Verhogingen van cardiorespiratoire fitheid (VO2 peak) in respons op het trainingsprogramma werden significant verminderd door simvastatine. Het nam met 10% toe na alleen sport, terwijl geen verandering werd gezien in de sport+statinegroep.
  • Sport-geïnduceerde verhogingen van citraatsynthase-activiteit in skeletspier werden verhinderd door simvastatine. Een verhoging van 13% werd gezien na sport alleen, terwijl sport+statine een afname van 4.5% (niet significant vanaf baseline)

    klik op de figuren om deze te vergroten of te downloaden
 

Conclusie

Na 12 weken aerobische sport-training, verminderde simvastatine verbeteringen in cardiorespiratoire conditie en het mitochondriëngehalte van skeletspieren, bij vrijwilligers met overgewicht of obesitas, met een risico op metabool syndroom. Statines worden vaak voorgeschreven in combinatie met lichamelijke inspanning, om het risico op cardiovasculaire ziekte en sterfte te verlagen. Mogelijk hebben niet alle statines hetzelfde effect op skeletspierfunctie. Vervolgonderzoek moet zich ook richten op of de effecten voorkomen kunnen worden door bijvoorbeeld suppletie van coenzyme Q10, of door het starten van fysieke inspanning voor aanvang van de statinebehandeling.
 

Redactioneel commentaar [15]

De resultaten in de studie van Mikus et al. vullen het bestaande bewijs aan dat statines de mogelijkheid van skeletspier om zich aan te passen aan de stress van lichamelijke inspanning beïnvloeden. Dit is geen goed nieuws voor clinici die proberen hun fysiek actieve patiënten te overtuigen om hun statines te blijven slikken. Het moet echter worden onderzocht of hetzelfde effect ook optreedt bij patiënten die al fysiek actief zijn, en of het alleen voor komt na aerobische inspanningen. Deze goeduitgevoerde studie roept meer vragen op dan het beantwoordt, maar desondanks blijven de voordelen van statines nog duidelijk groter dan de nadelen.
 

Referenties

1. Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute scientific statement. Circulation 2005;112:2735–52.
2. Shaw DI, Hall WL, Williams CM. Metabolic syndrome: what is it and what are the implications? Proc Nutr Soc 2005;64:349–57.
3. Myers J, Prakash M, Froelicher V, et al. Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing. N Engl J Med 2002;346:793–801.
4. Kokkinos P, Myers J, Kokkinos JP, et al. Exercise capacity and mortality in black and white men. Circulation 2008;117:614–22.
5. Blair SN, Kohl HW 3rd, Paffenbarger RS Jr., et al. Physical fitness and all-cause mortality: a prospective
study of healthy men and women. JAMA 1989;262:2395–401.
6. Lim GB. Vascular disease: even low-risk individuals can benefit from statin therapy. Nat Rev Cardiol 2012;9:371.
7. Sinzinger H, Wolfram R, Peskar BA. Muscular side effects of statins. J Cardiovasc Pharmacol 2002;40:163–71.
8. Sinzinger H, O’Grady J. Professional athletes suffering from familial hypercholesterolaemia rarely tolerate statin treatment because of muscular problems. Br J Clin Pharmacol 2004;57:525–8.
9. Kearns AK, Bilbie CL, Clarkson PM, et al. The creatine kinase response to eccentric exercise with atorvastatin 10 mg or 80 mg. Atherosclerosis 2008;200:121–5.
10. Parker BA,AugeriAL, Capizzi JA, et al. Effect of statins on creatine kinase levels before and after a marathon run. Am J Cardiol 2012;109:282–7.
11. Sirvent P, Mercier J, Vassort G, Lacampagne A. Simvastatin triggers mitochondria-induced Ca2þ signaling alteration in skeletal muscle. Biochem Biophys Res Commun 2005;329:1067–75.
12. Dirks AJ, Jones KM. Statin-induced apoptosis and skeletal myopathy. Am J Physiol Cell Physiol 2006;291:C1208–12.
13. Sirvent P, Bordenave S, Vermaelen M, et al. Simvastatin induces impairment in skeletal muscle while heart is protected. Biochem Biophys Res Commun 2005;338:1426–34.
14. Wu JS, Buettner C, Smithline H et al. Evaluation of skeletal muscle during calf exercise by 31-phosphorus magnetic resonance spectroscopy in patients on statin medications. Muscle Nerve 2011;43:76–81. 
15. Thompson PD, Parker B. Statins, exercise, and exercise training. J Am Coll Cardiol. 2013 Aug 20;62(8):715-16
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed
Download Mikus jacc 2013 cvgk.pptx
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: