Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen seksespecifieke associatie tussen SBP en beroerte en ischemische hartziekte

Literatuur - Peters S, Huxley R, Woodward M - Stroke. 2013;44:2394-2401


Comparison of the Sex-Specific Associations Between Systolic Blood Pressure and the Risk of Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-analysis of 124 Cohort Studies, Including 1.2 Million Individuals

 
Peters SAE, Huxley RR, and Woodward M
Stroke. 2013;44:2394-2401
 

Achtergrond

Schattingen van de ziektelast van verhoogde bloeddruk gaan er vanuit dat de associatie tussen systolische bloeddruk (SBP) en cardiovasculaire aandoeningen (CVD) vergelijkbaar zijn voor mannen en vrouwen. Grootschalige gepoolde studies hebben echter uiteenlopende resultaten opgeleverd [1-4]. Terwijl één studie een licht verhoogd risico laat zien op SBP-gerelateerde beroerte voor mannen, in vergelijking tot vrouwen, vonden andere studies geen sekseverschil voor de associatie tussen SBP en fatale beroerte [2,4].
Seksespecifieke verschillen in risico’s zijn gevonden voor ischemische hartziekte (IHD)[1] en acuut myocardinfarct (MI)[3]. Echter, totale IHD, fatale IHD of nietfatale MI lieten geen dergelijk effect zien [4].
Er is nog geen systemische vergelijking uitgevoerd van de relatie tussen SBD en CVD in beide sekses. Deze studie deed daarom een systematische review met meta-analyse van prospectieve cohortonderzoeken van de seksespecifieke associaties tussen SBP en stroke en IHD. Totaal 24 studies die 124 cohorten omvatten werden geanalyseerd, die gegevens bevatten van 1197472 individuen (44% vrouw), die 26176 beroertes en 24434 IHD events doormaakten.
 

Belangrijkste resultaten

  • Een gepoolde meervoudig gecorrigeerde RR voor een 10mmHg stijging in SBP liet een 23% hoger risico (95%CI: 1.20-1.25) op beroerte zien voor vrouwen en 24% hoger risico (95%CI: 1.20-1.28) op beroerte in mannen. Er was geen statistisch significant sekseverschil voor het risico op beroerte (RRR: 0.98, 95%CI: 0.96-1.01, P=0.13).
  • Er was geen verschil in de RRR (vrouwen:mannen ratio van RRs) op beroerte op basis van verschillende leeftijdsgroepen, noch voor regio’s of studies. Er was een kleine aanwijzing in de richting van een sekseverschil voor hemorragische beroerte (RRR: 0.94, 95%CI: 0.89-0.99).
  • De gepoolde meervoudig gecorrigeerde RR voor de associatie tussen SBP en gecombineerde IHD liet een 13% hoger risico zien bij elke 10 mmHg stijging in SBP voor zowel vrouwen (95%CI: 1.10-1.16) als mannen (95%CI: 1.10-1.15). Er was dus geen sekseverschil (gepoolde RRR: 1.00, 95%CI: 0.97-1.04, P=0.85).
  • Er was geen verschil in de RRR voor IHD op basis van verschillende leeftijdsgroepen. In vergelijking tot vrouwen, hadden mannen uit Azië een mild maar statistische significant verhoogd risico op IHD geassocieerd met een verhoogde SBP: de gepoolde RRR van 21 cohorten van niet-Aziatische landen was 1.02 (95%CI: 1.00-1.05) ten opzichte van 0.94 (95%CI: 0.92-0.97) op basis van 54 Aziatische cohorten.
 

Conclusie

Deze meta-analyse van gegevens van ~1,2 miljoen individuen toont aan dat de associatie tussen SBP en het risico op IHD en beroerte grotendeels vergelijkbaar is voor mannen en vrouwen. Beide sekses hebben ongeveer 25% extra risico op beroerte en ~15% meer risico op IHD bij elke 10 mmHg stijging van de SBP. De prevalentie van hoge SBP en andere CVD risicofactoren verschilt waarschijnlijk echter wel tussen de sekses.
 

Referenties

1. Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, et al. Prospective Studies Collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet. 2002;360:1903–1913.
2. O’Donnell MJ, Xavier D, Liu L, et al.; INTERSTROKE Investigators. Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case-control study. Lancet. 2010;376:112–123.
3. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et al. INTERHEART Study Investigators. Effect of potentially modifiable
risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet. 2004;364:937–952.
4. Lawes CM, Rodgers A, Bennett DA, et al. Asia Pacific Cohort Studies Collaboration. Blood pressure and cardiovascular disease in the Asia Pacific region. J Hypertens. 2003;21:707–716.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: