Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACCOAST: Voorbehandeling met prasugrel voor PCI verbetert uitkomst niet en veroorzaakt meer bloedingen bij NSTE-ACS

Nieuws - 1 sep. 2013


ACCOAST: A Comparison of Prasugrel at the Time of Percutaneous Coronary Intervention or as Pre-treatment At the Time of Diagnosis in Patients with Non-ST-Elevation Myocardial Infarction.

Gepresenteerd door: Gilles MONTALESCOT (Paris, FR)
 

Expert opinie: Dr. Jur ten Berg, cardioloog, St.Antonius ziekenhuis, Nieuwegein:

"Het is de vraag of de huidige aanbevolen  voorbehandeling van ascal, heparine en een thienopyridine wel zinvol is, of dat alleen behandelen op het moment van de dotterbehandeling volstaat. De voorbehandeling leidt immers ook tot meer bloedingen. Dit is daarom een studie die mogelijk de richtlijnen kan veranderen."
 

Achtergrond

De ACCOAST (A Comparison of prasugrel at PCI or Time of Diagnosis of Non-ST Elevation Myocardial Infarction) studie onderzocht de mogelijke voordelen en risico’s van voorbehandeling met de P2Y12 antagonist prasugrel bij non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI) patiënten met verhoogde troponine die een coronaire angiografie of percutane coronaire interventie (PCI) moeten ondergaan.
Er werd specifiek gekeken naar het verschil tussen voorbehandeling met prasugrel of alleen behandeling op het moment dat mensen een dotterbehandeling ondergaan bij acuut coronair syndroom.
 

Belangrijkste resultaten

  • Na 30 dagen was er geen verschil in het primaire eindpunt van CV sterfte, MI en beroerte, tussen voorbehandeling met prasugrel en alleen behandeling met prasugrel ten tijde van de PCI (HR: 0.997, 95%CI: 0.83-1.20, P=0.98).
  • Ernstige bloedingen kwamen bijna twee keer zo vaak voor na voorbehandeling met prasugrel, zowel na 7 als na 30 dagen (HR: 1.97, 95%CI: 1.26-3.08, P=0.002).
  • Subanalyse van patiënten die inderdaad een PCI hebben ondergaan gaf vergelijkbare resultaten ten aanzien van de effectiviteit, en een iets hoger risico op bloedingen (HR: 2.65, 95%CI: 1.23-5.70, P=0.010).
  • Er werd geen subgroep patiënten geïdentificeerd voor wie voorbehandeling met prasugrel wel een gunstige risico/effect-ratio oplevert.
 

Conclusie

Bij NSTE-ACS patiënten die invasief worden behandeld binnen 48 uur na ziekenhuisopname,  vermindert voorbehandeling met prasugrel het risico op ernstige ischaemische events niet tot 30 dagen na behandeling. Wel verhoogt het het aantal ernstige bloedingen. Er lijkt geen subgroep te zijn van patiënten voor wie voorbehandeling met prasugrel wel gunstig is.
Heroverweging van routinematige voorbehandelstrategieën bij NSTE-ACS is daarom noodzakelijk.

Download Montalescot ACCOAST 2013_cvgk.pptx of klik op de dias om ze te vergroten

Deel deze pagina met collega's en vrienden: