Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

TASTE: Trombusaspiratie voor PCI verbetert klinische uitkomst niet

Nieuws - 1 sep. 2013


TASTE: Thrombus aspiration during ST-segment elevation myocardial infarction. A multicenter, prospective, registry based randomized clinical trial

Gepresenteerd door: Ole FROBERT (Orebro, SE)


Expert opinie:   Dr. Jur ten Berg, cardioloog, St.Antonius ziekenhuis, Nieuwegein

"Er was geen enkel verschil in het primaire eindpunt mortaliteit na 30 dagen. Heeft het dan geen zin om al die patiënten te behandelen met trombosuctie? Ik vraag het me af. Secundaire eindpunten re-opnames en stenttromboses kwamen minder voor na trombosuctie. Waarschijnlijk doe je met trombosuctie dus wel iets goed. Ik geloof nog niet dat dit het einde is van deze techniek, maar mogelijk moet meer gericht gekeken worden naar bij welke patiënten het nut heeft. Maar het resultaat van de TASTE studie is overduidelijk: je hoeft het niet bij iedereen te gebruiken."
 

Achtergrond

De behandeling van myocardinfarct is verbeterd sinds de introductie van 24/7 ballonangioplastiek waarmee de geblokkeerde arterie kan worden geopend. Het stolsel wordt echter niet routinematig verwijderd. Recente gegevens van kleine studies, zoals de Nederlandse TAPAS studie, suggereren dat trombectomie de reperfusie verbetert, hetgeen het herstel en de prognose mogelijk verbetert.
In deze multicenter studie met >5000 patiënten, in Scandinavische ziekenhuizen behandeld voor ST-elevation myocardinfarct (STEMI), werd de hypothese getest dat patiënten die gerandomiseerd worden naar behandeling met trombusaspiratie (het verwijderen van het bloedstolsel door manueel opzuigen) voor conventionele angioplastiek een lager risico op sterfte, minder heropnames, minder nieuwe myocardinfarcten, minder risico op hartfalen, betere coronaire arterieflow na angioplastiek en een grotere afname van infarctgrootte hebben in vergelijking tot patiënten die gerandomiseerd zijn naar PCI alleen.
 

Belangrijkste resultaten

  • Er werd geen verschil gezien tussen beide behandelgroepen in het primaire eindpunt van mortaliteit na 30 dagen (3% vs. 2.8%, HR: 0.94, 95%CI: 0.72-1.22, P=0.63).
  • Er waren ook geen verschillen tussen de groepen ten aanzien van secundaire eindpunten, inclusief het risico op nieuw hartinfarct, stenttrombose, beroerte en complicaties bij de behandeling.
  • Ook werden er geen verschillen gezien tussen de beide behandelingen in hoogrisicogroepen (rokers , diabetes, grote stolsels).
 

Conclusie

Dit unieke registergebaseerde gerandomiseerde klinische studieconcept blijkt een nieuwe, efficiënte en goedkope manier om behandelingen in een grote patiëntenpopulatie te onderzoeken.
Deze resultaten ondersteunen geen routinematige rol voor trombusaspiratie. Een aantal eerdere kleine studies liet een positief resultaat zien voor trombusaspiratie. Van de 21 klinische studie die momenteel deze vraag proberen te antwoorden is dit de eerste grote gestructureerde studie.
Het discussiepanel vroeg zich af of trombusaspiratie op een langere termijn dan 30 dagen mogelijk wel klinisch nut heeft. Dit wordt onderzocht. Echter, Dr. Frobert merkte op dat de survival curves zich al vroeg scheidden in de TAPAS studie. Op dit moment is dus de conclusie dat trombusaspiratie geen levens redt.
Het panel was geneigd de deur op een kier te laten staan, aangezien de idee van de techniek nog altijd goed is. Mogelijk worden andere methoden ontwikkelt die wel klinisch voordeel bieden. Deze moeten dan in een studie van vergelijkbaar formaat worden geëevalueerd.
 
De publicatie met de TASTE resultaten staat inmiddels online
 

Webcast • ESC Amsterdam 2013

TASTE: het einde van trombectomie bij STEMI?

ESC Journaal  De TASTE is met 7200 patiënten de grootste registry tot zover van trombectomie bij STEMI. Hoewel de studie negatief is, denkt dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) dat dit niet het einde is van deze therapie.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: