Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

EXAMINE: Alogliptine verhoogt het cardiovasculaire risico niet bij diabetespatiënten met ACS

Nieuws - 2 sep. 2013


EXAMINE: EXamination of CArdiovascular OutcoMes with AlogliptIN versus Standard of CarE in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Acute Coronary Syndrome

 
Gepresenteerd door: William B WHITE (Farmington, US)


Expert opinie: Prof. Frank Visseren, internist, UMC Utrecht

"Hart- en vaataandoeningen bij type 2 diabetes blijft een enorm probleem waar we de vinger nog niet goed achter kunnen krijgen. Effectieve therapieen zijn nog niet beschikbaar en het lijkt dat DPP4 remmers dat ook niet gaan leveren, dat is wel een teleurstelling. Maar ze zijn in ieder geval veilig."
 

Achtergrond

De Examination of Cardiovascular Outcomes with Alogliptin versus Standard of Care (EXAMINE) was opgezet als non-inferioriteitsstudie om uit te sluiten dat het diabetesmiddel alogliptine een verhoogd cardiovasculair risico met zich meebrengt. De EXAMINE studie evalueerde daarom de cardiovasculaire uitkomsten van de DPP-4 remmer alogliptine eenmaal daags, in vergelijking met placebo, als aanvulling op standaardzorg, bij patiënten met type 2 diabetes mellitus en acuut coronair syndroom.
 

Belangrijkste resultaten

  • Alogliptine gaf na een gemiddelde follow-up van 18 maanden vergelijkbare frequenties van het primaire eindpunt als placebo, te weten een samengesteld eindpunt van cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct en beroerte (11.3% vs. 11.8%, P<0.001 voor non-inferioriteit).
  • Non-inferioriteit werd gezien voor alle eindpunten, inclusief het secundaire eindpunt, alle CV mortaliteit en sterfte door alle oorzaken.
  • Aan het eind van de studie waren HbA1c niveaus significant lager na behandeling met alogliptine, ten opzichte van placebo (gemiddelde verandering vanaf baseline: -0.36% met alogliptine, vs. +0.03% met placebo).
  • Er werden geen verschillen gezien tussen de behandelgroepen ten aanzien van de incidentie van hypoglycaemie, gerapporteerde maligniteiten (inclusief pancreaskanker) en nierfunctie.

    Klik op de figuren om deze te vergroten
    Download EXAMINE_cvgk.pptx
 

Conclusie

Dit is de eerste studie naar cardiovasculaire veiligheid van een anti-diabetesmiddel bij patiënten met acuut coronair syndroom. Het is geruststellend dat patiënten met een verhoogd CV risico, zoals degenen die recent ACS hebben doorgemaakt, alogliptine kunnen gebruiken zonder dat het een verhoogde kans op CV morbiditeit en mortaliteit oplevert.
In de paneldiscussie werd opgemerkt dat de geobserveerde verlaagde bloedsuikerspiegels mogelijk over een langere tijdsperiode wel een verlaagd risico opleveren.
 
 
Webcast • ESC Amsterdam 2013

SAVOR en EXAMINE: middelen zijn veilig, maar geen doorbraak

ESC Journaal  De diabetes-studies in Hot Line III gaan volgens prof. Frank Visseren (UMC Utrecht) het probleem van hart- en vaatziekten bij diabetespatiënten niet oplossen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: