Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PURE: Meer blootstelling aan risicofactoren in rijke landen, maar minder ernstige CVD

Nieuws - 2 sep. 2013


PURE: Contrasting associations between risk factor burden, CVD incidence and mortality in high, middle and low income countries

Gepresenteerd door: Dr Koon Teo, Mcmaster (Hamilton, Canada)
 

Achtergrond

80% van de wereldwijde cardiovasculaire (CV) ziektedruk komt voor in lage en midden-inkomenslanden (LIC en MIC), ondanks dat mensen in hoog-inkomenslanden aan meer cardiovasculaire risicofactoren worden blootgesteld.
De PURE (Prospective Urban Rural Epidemiologic) Studie onderzocht 155245 patiënten uit 17 verschillende landen om de invloed van CV risico factors op CV ziekte en sterfte te bepalen. Meer dan 16000 subjects kwamen uit hoog-inkomenslanden (HIL), 104260 uit midden-inkomenslanden (MIL) en bijna 35000 deelnemers uit laag-inkomenslanden (LIL). Cardiovasculair risico werd berekend met behulp van de INTERHEART Risk Scores (IHRS).
 

Belangrijkste resultaten

  • CVD risicofactoren waren het hoogst in HIL en het laagst in LIL. Behandeling en preventieve maatregelen volgden hetzelfde patroon.
  • Ziekenhuisopnames voor CVD waren het hoogst in hoog- vs. midden- en laag-inkomenslanden. De redenen voor ziekenhuisopname waren vaker niet-ernstige CVD in HIL, en fatale en ernstige CVD kwamen minder vaak voor in HIL. Fatale CVD werd het meest gezien in LIL. Wanneer alle gradaties van CVD worden opgeteld, blijkt de totale CVD ziektedruk vergelijkbaar in alle inkomenscategorieën.
  • Ernstige CVD kwam voor met een frequentie van 4.3 per 1000 persoonsjaren in HIL, in vergelijking tot 5.1 en 6. 4 in MIL en LIL respectievelijk. Fatale CVD werd gezien met een frequentie van 0.6 per 1000 persoonsjaren in HIL, in vergelijking tot 1.7 en 3.8 in MIL en LIL respectievelijk.
 

Conclusie

Deze resultaten laten zien dat ondanks dat mensen in hoog-inkomenslanden aan meer risicofactoren worden blootgesteld, hun gezondheidsuitkomsten beter zijn. In deze landen worden mensen sneller en beter behandeld, ook voor relatief milde condities.
Dit geeft aan dat de rol van de gezondheidszorg cruciaal is, naast het beheersen van risicofactoren.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: