Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ATOMIC-AHF: Omecamtiv mecarbil mist het primaire effectiviteitseindpunt maar laat positieve trends zien voor behandeling van dyspneu bij acuut hartfalen

Nieuws - 3 sep. 2013


ATOMIC-AHF: Acute Treatment with Omecamtiv Mecarbil to Increase Contractility in Acute Heart Failure: Results from ATOMIC-AHF

Gepresenteerd door: John R TEERLINK (San Francisco, US)
 

Achtergrond

Omecamtiv mecarbil (OM) is een nieuwe, selectieve cardiale myosine activator. OM zou het slagvolume en de duur van de systole moeten verhogen.
Het primaire doel van de ATOMIC-AHF (Acute Treatment with Omecamtiv Mecarbil to Increase Contractility in Acute Heart Failure) is om het effect van 48 uur intraveneus (IV) omecamtiv mecarbil te evalueren ten opzichte van placebo, bij dyspneu in mensen met linker ventrikel systolische dysfunctie die zijn opgenomen met acuut hartfalen. Dit is een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase II studie met 3 dosiscohorten die opeenvolgend in de studie zijn opgenomen, in volgorde van oplopende dosering van omecamtiv mecarbil.
 

Belangrijkste resultaten

  • Het primaire effectiviteitseindpunt van effect op dyspneu (Likert schaal) na 6, 24 en 48 uur werd niet behaald: er was geen verschil tussen OM en placebo in de dyspneurespons (P=0.331).
  • In explorerende analyses werd een dosis-responsrelatie gezien met een 5.5% hogere dyspneurespons bij de hoogste OM dosering (50 mg totaal), ten opzichte van de placebogroep (51% vs. 37%, P=0.03). Er was ook een dosis-responsrelatie tussen plasmaconcentratie OM en dyspneurespons (P=0.007).
  • Een milde stijging van troponine-I-niveaus werd gemeten in de OM-groepen ten opzichte van placebo, die mogelijk in eerdere assays niet zouden zijn opgepikt.
  • Er werd een verbetering van systolische ejectietijd gezien bij oplopende doseringen van OM.
 

Conclusie

Hoewel omecantiv mecarbil het primaire effectiviteitseindpunt van reductie van dyspneu bij patiënten met acuut hartfalen niet behaalde, werd een trend gezien naar meer verlichting van dyspneu bij een hogere dosering van OM, ten opzichte van placebo. OM verlengt de ejectietijd, hetgeen een groter slagvolume mogelijk maakt zonder de myocardiale zuurstofconsumptie te vergroten.
Deze studie naar de farmacokinetiek en verdraagbaarheid laat zien dat OM over het algemeen even veilig is en even goed getolereerd wordt als placebo. DIt is een veelbelovende start voor een nieuwe klasse van inotropen. Klinische uitkomsten waren niet het doel van deze studie, dus moeten de hoopgevende tendensen gezien in deze studie in een vervolgstudie verder worden onderzocht. Omecamtiv mecarbil is een interessant middel in de queeste naar een middel dat hartfunctie verbetert zonder het risico op aritmie en sterfte te verhogen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: