Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

BIC-8: Implementatie van copeptinebepaling helpt in besluitvorming over ontslag van patiënten met verdenking op acuut coronair syndroom

Nieuws - 3 sep. 2013


BIC-8: Instant early rule-out using cardiac troponin and copeptin in low- to intermediate-risk patients with suspected ACS: A prospective, randomized multicenter study

 
Gepresenteerd door: Martin MOECKEL (Berlin, DE)
 
Troponine is momenteel de belangrijkste diagnostische marker voor acuut myocardinfarct (MI). Helaas laten veel patiënten met verdenking op acuut coronair syndroom geen veranderingen in ECG of troponine zien. Uit voorzorg moeten deze patiënten toch goed bewaakt worden.
Het gebruik van twee biomarkers kan de inschatting van de ernst van de situatie verbeteren. Copeptine is een marker voor ernstige hemodynamische stress en daarmee een biomarker met negatieve voorspellende waarde in combinatie met troponine, bij patiënten met verdenking op acuut coronair syndroom.
De Biomarkers in Cardiology 8 (BIC-8) studie vergeleek twee processen om patiënten met verdenking op acuut coronair syndroom te managen: de standaardprocedure volgens richtlijnen en de experimentele die copeptine integreert als uitsluit-marker voor acuut MI. De hypothese is dat patiënten die negatief testen voor zowel troponine als copeptine bij hun eerste presentatie op de eerste hulp, veilig ontslagen kunnen worden uit het ziekenhuis. De hypothese wordt getest dat zij niet meer ernstige events zullen doormaken in de eerste 30 dagen na ziekenhuisopname dan patiënten die volgens het standaardprotocol worden gemanaged.
 

Belangrijkste resultaten

  • De intention-to-treat analyse liet zien dat de event rate in de copeptin-groep (23/421, 5.46 (3.49-8.08) niet afweek van die in de controlegroep (23/418, 5.50 (3.52-8.14)(absoluut verschil in MACE proportie: 0.04 (97.5% eenzijdig CI: -3.3)).
  • In de copeptingroep werden meer (66%) patiënten direct ontslagen dan in de controlegroep (12%).
 

Conclusie

De nieuwe procedure die copeptine integreert in het beslisproces om patiënten wel of niet te ontslaan bij verdenking op acuut coronairsyndroom blijkt niet-inferieur aan de standaardprocedure. De methode bleek effectief aangezien veel meer patiënten direct kon worden ontslagen, zonder dat dit meer MACE opleverde.
De copeptinewaarden kunnen in ongeveer een uur worden verkregen. Implementatie van copeptinebepalingen kunnen op veilige wijze de klinische praktijk veranderen en een oplossing bieden voor de steeds hogere bezetting van eerste hulp-afdelingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: