Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bij peri-operatief continueren van apixaban niet meer klinische events dan bij onderbreken van de behandeling, bij stoppen met warfarine wel

Nieuws - 4 sep. 2013


Achtergrond

Bij patiënten met nonvalvulair atriumfibrilleren (NVAF) die antistolling ontvangen om het risico op beroerte te verkleinen, moet soms de behandeling met anticoagulantia worden onderbroken wanneer zij procedures moeten ondergaan.
De ARISTOTLE trial was opgezet om de effectiviteit en de veiligheid van dabigatran ten opzichte van warfarine aan te tonen, in het voorkomen van beroerte of systemische embolie. 18201 patiënten werden gerandomiseerd naar apixaban 5 mg tweemaal daags of warfarine (doel-INR: 2.0-3.0).
Op het ESC congres werd een een post-hoc subanalyse van de fase 3 ARISTOTLE trial gepresenteerd, waarin de frequentie van post-procedurele events werd vergeleken tussen patiënten die apixaban of warfarine ontvingen, bij wie de medicatie wel of niet werd onderbroken rondom de ingreep.
 

Belangrijkste resultaten

  • In de periode 30 dagen na een ingreep waren de frequenties van klinische events (beroertes of systemische embolie (0.33% vs. 0.53%), ernstige bloeding (1.57% vs. 1.81%), sterfte door alle oorzaken), vergelijkbaar tussen de apixaban- en warfarinegroep.
  • In de apixabangroep werd geen verschil gezien ten aanzien van event rates tussen mensen die stopten met apixaban of zij die het doorslikten rondom de procedure.
  • In de warfarinegroep werd een tweemaal hogere frequentie van ernstige bloedingen en sterfte gezien bij mensen die warfarine bleven gebruiken tijdens de ingreep, ten opzichte van mensen die stopten met warfarine voor de ingreep.
 

Conclusie

Voor mensen met nonvalvulair atriumfibrilleren die doorbehandeld worden met antistolling (apixaban of warfarine) wanneer zij een procedure moeten ondergaan, verschilt de frequentie van antistollingsgerelateerde nadelige events niet tussen de beide middelen.
Wanneer het noodzakelijk is om de antistollingsbehandeling tijdelijk te onderbreken, levert stoppen met warfarine meer problemen dan stoppen met apixaban. Apixaban lijkt het management van peri-operatieve antistolling te vergemakkelijken. Echter, in deze analyses werden specifieke typen ingrepen niet apart geanalyseerd, dus besluiten om antistolling te staken moeten worden gebaseerd op het bloedingsrisico van een bepaalde procedure en het tromboserisico van de patiënt.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: