Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Apixaban vermindert CV events ten opzichte van warfarine, ook in patiënten met nonvalvulair atriumfibrilleren en hartklepafwijkingen

Nieuws - 11 sep. 2013


Achtergrond

De ARISTOTLE trial was opgezet om de effectiviteit en de veiligheid van dabigatran ten opzichte van warfarine aan te tonen, in het voorkomen van beroerte of systemische embolie bij patiënten met nonvalvulair atriumfibrilleren (NVAF). 18201 patiënten werden gerandomiseerd naar apixaban 5 mg tweemaal daags of warfarine (doel-INR: 2.0-3.0).
In de trial werden patiënten met klinisch significante mitraalstenose of een mechanische klepprothese geëxcludeerd. Op het ESC congres werd een een post-hoc subanalyse van de fase 3 ARISTOTLE trial gepresenteerd, waarin apixaban werd vergeleken met warfarine bij patiënten met of zonder andere soorten hartklepafwijkingen (VHD), die in aanmerking kwamen voor deelname aan de ARISTOTLE studie (n=4808).  
 

Belangrijkste resultaten

  • De resultaten van deze subanalyse waren consistent met de resultaten van de gehele ARISTOTLE trial en lieten zien dat apixaban, ten opzichte van warfarine,  het aantal beroertes of systemische embolieën gaf, minder ernstige bloedingen veroorzaakte en sterfte door alle oorzaken verminderde in patiënten met NVAF met of zonder VHD.
  • Over het algemeen lieten patiënten met VHD hogere frequenties beroertes of systemische embolieën zien en ernstige bloedingen, dan patiënten zonder hartklepafwijking, ongeacht welke behandeling ze kregen.
  • Er werden geen significante interacties gezien voor behandeling en aan- of afwezigheid van VHD, ten opzichte van de klinische uitkomsten.
 

Conclusie

Het effect van apixaban op het verminderen van beroertes en systemische embolieën, ernstige bloedingen en sterfte door alle oorzaken was niet afhankelijk van of patiënten hartklepafwijkingen hadden. Hartklepafwijkingen komen vaak voor bij oudere patiënten en deze patiënten worden beschouwd als een hoogrisico categorie. Deze subanalyse verschaft inzicht in de effectiviteit en veiligheid van behandeling met apixaban bij deze patiëntengroep.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: