Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Voorlichting essentieel voor zelfmanagement en psycho-sociaal welzijn bij diabetes

EASD Journaal

Nieuws - 24 sep. 2013

Recente resultaten uit de Diabetes Attitudes, Wishes and Needs 2 study (DAWN2) laten zien dat voorlichting een essentiële rol speelt in de verbetering van de klinische resultaten en de kwaliteit van leven van mensen met diabetes. De deelnamepercentages in de verschillende landen lopen echter uiteen van 27 tot 86% [1].
 
In Nederland heeft 29.3% van de mensen met diabetes nog nooit deelgenomen aan een voorlichtingsprogramma over diabetes [2]. 82.9% van de Nederlanders die wél deelnamen aan een diabetesvoorlichtingsprogramma vond het waardevol [2]. Over het algemeen hebben degenen die deelgenomen hadden aan een voorlichtingsprogramma, minder psycho-sociale problemen en een verbeterd zelfmanagement [1].
 
Het DAWN2 onderzoek richt zich ook op de rol van de familieleden van mensen met diabetes. 43.21% van de medische professionals in Nederland geeft aan dat de betrokkenheid van familieleden van groot belang is bij goede diabeteszorg [3].  Toch blijkt dat in ons land 82.35% van de familieleden nog nooit een voorlichtingsbijeenkomst over diabetes heeft bijgewoond [4]. Van de familieleden die dit wel deden, geeft 71.43 % aan dit als nuttig te hebben ervaren [4].
 
Het belang van voorlichting over diabetes wordt onderstreept door medische professionals in Nederland. 36.79 % van hen geeft aan dat de last van de ziekte verlicht kan worden door voorlichting over zelfmanagement toegankelijker te maken [3]. In Nederland heeft 28.93% van de medische professionals een training over psychologische aspecten van diabetes gevolgd. 51.43% van hen geeft aan meer training te willen volgen op dit gebied [3].
 
De drie belangrijkste doelstellingen van DAWN2 zijn:
 
 • het vergroten van het begrip voor en het bewustzijn over de behoeften van mensen met diabetes en hun gezinnen waarin door de huidige diabeteszorg niet wordt voorzien;
 • het creëren van de randvoorwaarden voor dialoog en samenwerking om de betrokkenheid van mensen met diabetes te vergroten en zelfmanagement en psychische begeleiding binnen de diabeteszorg te verbeteren;
 • het ontwikkelen van een internationaal, wetenschappelijk benchmarksysteem voor diabeteszorg en -beleid waarbinnen de mens met diabetes centraal staat.
 
Conclusie
Hopelijk dragen de resultaten van DAWN2 ertoe bij dat diabetesvoorlichtingsprogramma’s toegankelijker worden, om zo mensen met diabetes te helpen hun leven met diabetes zo goed mogelijk te kunnen leiden.
 
Referenties
 • Willaing I, et al. On behalf of the DAWN2™ Study Group. Exploring diabetes education and information: perspectives of people with diabetes. EASD 2013 (A-1136)
  1. Nicolucci A, et al. Diabetes Attitudes, Wishes and Needs second study (DAWN2): Cross-national benchmarking of diabetes-related psychosocial outcomes for people with diabetes. Diabet Med 2013;30:767–777.
  1. Holt RIG, et al. Diabetes Attitudes, Wishes and Needs second study (DAWN2™): Cross-national comparisons on barriers and resources for optimal care: Healthcare professional perspective. Diabet Med 2013;30:789–98.
  1. Kovacs Burns K, et al. Diabetes Attitudes, Wishes and Needs second study (DAWN2™): Cross-national benchmarking indicators for family members living with people with diabetes. Diabet Med 2013;30:778–88.

    

   

   

  Meer informatie is beschikbaar via www.dawnstudy.com.

  Deel deze pagina met collega's en vrienden: