Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Wekelijkse behandeling met GLP-1 receptor agonist biedt patiënt voordelen voor T2DM management

EASD journaal

Nieuws - 26 sep. 2013


Patiënt-reported outcomes with dulaglutide, exenatide, or placebo (AWARD-1)

Presented at the EASD in Barcelona
 
Dulaglutide, een langwerkende glucagon-like petide 1 (GLP-1) receptor agonist leverde betere patiëntgerapporteerde gezondheidsuitkomsten op in een fase III klinische studie dan placebo.
Dulaglutide 1.5 mg werd getest als wekelijkse behandeling voor type 2 diabetes.
 
Naast afname van HbA1c niveaus en het gewicht na 26 en 52 weken, rapporteerde patiënten die dulaglutide ontvingen significante verbeteringen ten opzichte van de uitgangssituatie, ten aanzien van diverse indicatoren van diabetes management. Door middel van gevalideerde vragenlijsten werd informatie verkregen over de tevredenheid met de behandeling en de frequentie van ervaren hyperglykemie, gewichtgerelateerde zelfperceptie en het kunnen uitvoeren van fysieke taken in het dagelijks leven, en de perceptie van de gezondheidsstatus.
 
Zowel in vergelijking met placebobehandeling, als met tweemaal daags exenatidebehandeling, waren patiënten die dulaglutide kregen significant meer tevreden over de behandeling. Alle behandelgroepen rapporteerden verbeteringen in gewichtgerelateerde zelfperceptie na 26 weken ten opzichte van het begin van de studie, hetgeen stand hield tot na een jaar. Deze verbeteringen verschilden niet tussen de verschillende behandelingen. Er werden ook geen verschillen gezien tussen de mogelijkheid om fysieke activiteiten in het dagelijks leven te kunnen uitoefenen.
 
Perceptie van de eigen gezondheid was verbeterd (na 26 en 52 weken) ten opzichte van het begin van de studie, na behandeling met zowel wekelijks dulaglutide als exenatide tweemaal daags, ten opzichte van placebobehandeling.
 
Als bijwerkingen werden gastro-intestinale symptomen, inclusief misselijkheid, braken en diarree gerapporteerd bij gebruik van dulaglutide. Deze bijwerkingen waren doorgaans mild of matig en van voorbijgaande aard.
 
De perceptie van de patiënt ten aanzien van hoe diabetes management hun leven kan beïnvloeden is belangrijk bij de keuze voor een bepaalde behandeling. Dulaglutide bood veel patiënten verbeteringen van de situatie. In combinatie met de positieve klinische gegevens van dulaglutide, lijkt éénmaal per week behandeling met GLP-1, een aantrekkelijke behandeloptie voor patiënten met type 2 diabetes. Naar verwachting wordt dulaglutide in 2013 aan de regulerende instanties aangeboden voor goedkeuring.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: