Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Saxagliptine verhoogt frequentie hypoglycaemie niet, noch van pancreatitis

EASD journaal

Nieuws - 30 sep. 2013


Gepresenteerd op de EASD in Barcelona
 
Toevoegen van saxagliptine aan metformine geeft geen hogere frequentie van hypoglycaemie, in vergelijking met placebo in aanvulling op metformine monotherapie (2.4 vs. 2.6 events per 100 patiëntjaren, HR: 0.92), blijkt uit aanvullende analyses van de SAVOR (Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes Recorded in Patients with Diabetes Mellitus) trial. Er werden slechts meer hypoglycaemieën gezien in patiënten die behandeld werden met saxagliptine, wanneer deze patiënten ook sulfonylureas namen bij baseline; middelen die bekend staan om het veroorzaken van hypoglycaemie (9.7 vs. 6.8 events per 100 patiëntjaren, HR: 1.42). Meer patiënten die saxagliptine kregen behaalden de HbA1c streefwaarden zonder hypoglycaemie, vs. placebo (36.1% vs. 23.6%). Weer vormde de groep patiënten die sulfonylureas kregen bij baseline een uitzondering (20.6% vs. 22.4% vs placebo en sulfonylurea).
 
Er werd geen verschil gezien in frequentie van pancreatitis tussen saxagliptine- en placebobehandelde patiënten. Bij patiënten die een pancreatitis doormaakten, werd geen verschil gezien in de duur van het event, het effect van de studiemedicijn, en de uitkomst van de complicatie tussen de beide behandelingen.
Zorgen omtrent de veiligheid ten aanzien van de pancreas van incretine-gebaseerde behandelingen voor type 2 diabetes komen grotendeels voort uit niet-gerandomiseerde studies met methologische beperkingen. SAVOR is de eerste grootschalige, gerandomiseerde, geblindeerde studie naar een type 2 diabetesbehandeling die pancreatitis events verifieerde. Deze studie laat zien dat er geen verhoogd algemeen risico op pancreatitis of pancreaskanker is bij gebruik van saxagliptine.
 
De primaire resultaten van de SAVOR studie werden eerder gepresenteerd op de ESC 2013. Wij deden ook daarvan verslag:

Nieuws • 2-9-2013

SAVOR-TIMI 53: Saxagliptine verandert het risico op CV uitkomsten in T2DM niet

ESC Journaal Het risico op CV sterfte, MI of ischaemische beroerte was niet veranderd na behandeling van T2DM met saxagliptine, terwijl glycaemische control wel was verbeterd.

Bron:
Persbericht AstraZeneca & Bristol-Myers Squibb Company

Deel deze pagina met collega's en vrienden: