Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CKD-EPI formule herclassificeert patiënten met een laag CV risico van CKD stadium 3a naar 2

Literatuur - van Gelder VA, Scherpbier-de Haan ND, de Grauw WJ et al. - BMJ Open. 2013 Sep 25;3(9):e003631


Impact on cardiovascular risk follow-up from a shift to the CKD-EPI formula for eGFR reporting: a cross-sectional population-based primary care study.

 
van Gelder VA, Scherpbier-de Haan ND, de Grauw WJ et al.
BMJ Open. 2013 Sep 25;3(9):e003631
 

Achtergrond

Chronische nierziekte (CKD) is een veelvoorkomende oorzaak van ziekte, sterfte en gezondheidsuitgaven als gevolg van het geassocieerde cardiovasculaire (CV) risico en progressie tot eindstadium nierfalen. De geschatte glomerulaire filtratie rate (eGFR) wordt berekend van gemeten serum creatinewaarden om de nierfunctie in te schatten [1]. eGFR wordt gebruikt om CKD in verschillende stadia te classificeren, samen met albuminuria en informatie van beeldvorming. CKD stadia geven richting voor het management van CV risicomarkers en de frequentie van follow-up en de noodzaak tot doorverwijzing [1]. In Nederland zijn richtlijnen voor de huisarts ten aanzien van hoe het CV risico in te schatten en te managen [2].
De vier variabelen Modification of Diet and Renal Disease (MDRD) study vergelijking wordt wereldwijd gebruikt om eGFR te berekenen [3]. Een nieuwere en nauwkeuriger vergelijking is nu ontwikkeld: de CKD epidemiologische samenwerking vergelijking (CKD-EPI)[4-7]. Door de CKD-EPI vergelijking te gebruiken neemt het aantal diagnoses bij jonge patiënten af, en toe in ouderen [8,9]. Andere studies hebben aangetoond dat de CKD-EPI vergelijking het CV risico beter voorspelt dan CKD stadium op basis van de MDRD vergelijking [10-12].
Aangezien intensiteit van monitoring en het medicijngebruik af hangt van CKD stadium, zal het introduceren van de CKD-EPI voor routinematig rapporteren van de eGFR, de CV risico follow-up en management beïnvloeden. Deze studie beoogde het CV risicoprofiel te bepalen van patiënten die niet langer de criteria voor CKD stadium 3 vervullen wanneer de CKD-EPI formule wordt gebruikt. Gegevens van de CONTACT study (Consultation of Nephrology by Telenephrology Allows optimal Chronic kidney disease Treatment in primary care) werden hiertoe geanalyseerd.
 

Belangrijkste resultaten

  • Het gebruik van de CKD-EPI formule veranderde het CKD stadium in 20% van de patiënten (n=12278) met een gemeten serum creatinewaarde, hetgeen een netto afname van 16% van het totaal aantal individuen met CKD stadium 3 of hoger opleverde.
    1428 patiënten werden hergeclassificeerd van stadium 3a naar 2, terwijl 195 patiënten wisselden van 2 naar 3a.
  • Van de patiënten die werden hergeclassificeerd van CKD stadium 3a naar 2 en van wie een urinebepaling was gedaan, werd getest bij 43% op albuminurie, waarvan 8.6% (n=52) microalbuminurie had en 1.5% (n=9) een macroalbuminurie.
  • Wanneer patiënten die in stadium 3a bleven werden vergeleken met patiënten die nu in stadium 2 vielen, waren de laatste jonger, vaker vrouw, met minder microalbuminurie, maar met een vergelijkbare prevalentie van macroalbuminurie, minder comorbiditeit en zij kregen minder antihypertensiva en lipideverlagende medicatie voorgeschreven.
  • 463 patiënten (32% van degenen die na herclassificering geen CKD meer hadden) zouden niet meer voor CV risico management in aanmerking komen omdat zij geen comorbiditeit hebben.
  • 195 patiënten werden hergeclassificeerd van stadium 2 naar 3a CKD. 85% (n=166) van hen had bestaande comorbiditeit, die ze al voor CV risicomanagement zouden hebben aangemerkt.
 

Conclusie

Het toepassen van de CKD-EPI formule leverde een netto 16% afname (prevalentie van 4.8% tot 4.0%) van individuen met CKD stadium 3 of hoger, op basis van eGFR criteria. 12% van deze patiënten had nog steeds een verhoogd CVD risico, en aangezien niet alle hergeclassificeerde patiënten een adequate CVD risico-inschatting hadden ondergaan kan deze proportie nog onderschat zijn. Het is echter waarschijnlijk dat CKD-EPI herclassificering inderdaad het aantal patiënten met een laag risico in stadium 3 vermindert.
Invoering van CKD-EPI om eGFR te berekenen kan daarom de werkdruk in de eerstelijnszorg verlagen en kan de behandeling en de kosten van patiënten met een algemeen laag CV risico verminderen. CKD-EPI stratificeert patiënten beter op basis van CV risico dan de MDRD vergelijking. Er is echter een kleine groep patiënten met een verhoogd CV risico die niet meer zullen worden opgepikt en gemanaged op basis van de CKD-EPI formule. Toekomstig onderzoek moet vaststellen of de vergelijking kan worden verbeterd door de statistische afwijking van eGFR waarden van een leeftijd-gematcht populatiegemiddelde te rapporteren.
 

Referenties

1. De Grauw WJC, Bilo HJG, Faber EF, et al. Landelijke transmurale afspraak chronische nierschade. Huisarts Wet 2009;52:586–97.
2. NHG. Standaard Cardiovasculair risicomanagement (eerste herziening). Huisarts Wet 2012;55:14–28.
3. Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, et al. A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Ann Intern Med 1999;130:461–70.
4. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2009;150:604–12.
5. Stevens LA, Schmid CH, Greene T, et al. Comparative performance of the CKD Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) and the Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) Study equations for estimating GFR levels above 60 mL/min/1.73 m2. Am J Kidney Dis 2010;56:486–95.
6. Becker BN, Vassalotti JA. A software upgrade: CKD testing in 2010. Am J Kidney Dis 2010;55:8–10.
7. Madero M, Sarnak MJ. Creatinine-based formulae for estimating glomerular filtration rate: is it time to change to chronic kidney disease epidemiology collaboration equation? Curr Opin Nephrol Hypertens 2011;20:622–30.
8. O’Callaghan CA, Shine B, Lasserson DS. Chronic kidney disease: a large-scale population-based study of the effects of introducing the CKD-EPI formula for eGFR reporting. BMJ Open 2011;1: e000308.
9. Van den Brand JA, Van Boekel GA, Willems HL, et al. Introduction of the CKD-EPI equation to estimate glomerular filtration rate in a Caucasian population. Nephrol Dial Transplant 2011;26:3176–81.
10. Matsushita K, Selvin E, Bash LD, et al. Risk implications of the new CKD Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) equation compared with the MDRD Study equation for estimated GFR: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Am J Kidney Dis 2010;55:648–59.
11. Shafi T, Matsushita K, Selvin E, et al. Comparing the association of GFR estimated by the CKD-EPI and MDRD study equations and mortality: the third national health and nutrition examination survey (NHANES III) examination survey (NHANES III). BMC Nephrol 2012;13:42.
12. Matsushita K, Mahmoodi BK, Woodward M, et al. Comparison of risk prediction using the CKD-EPI equation and the MDRD study equation for estimated glomerular filtration rate. JAMA 2012;307:1941–51.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: