Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Herziening NHG-Standaard Diabetes type 2

Nieuws - 7 okt. 2013

Vorige week is de herziene NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 uitgebracht door het Nederlands Huisartsen Genootschap.
 
De nieuwe versie is in vergelijking met de vorige versie uit 2006 op een groot aantal punten aangepast aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diabeteszorg.
 
In deze standaard zijn de HbA1c-streefwaarden voor type-2-diabetespatiënten van 70 jaar en ouder aangepast. De standaard adviseert een individueel behandelplan dat huisarts en praktijkondersteuner jaarlijks in samenspraak met de patiënt vaststellen.
Hiermee biedt de nieuwe NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 ruimte voor geïndividualiseerde zorg en sluit daarmee beter aan op de huidige diabeteszorg.
 

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • De streefwaarden van het HbA1c zijn aangepast. De intensiteit van de diabetesbehandeling, leeftijd van de patiënt en de diabetesduur zijn factoren die van invloed zijn op de gewenste HbA1c -streefwaarde. Bij ouderen is de HbA1c-streefwaarde in het algemeen hoger.
  • Bij gebruik van een sulfonylureumderivaat gaat de voorkeur uit naar gliclazide.
  • De zorg voor type-2-diabetespatiënten wordt in toenemende mate geïndividualiseerd wat betreft de te behalen streefwaarden en controlefrequenties.
  • Er wordt meer aandacht gevraagd voor comorbiditeit.
  • Bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes wordt gedurende de daaropvolgende vijf jaar jaarlijks de nuchtere glucosewaarde bepaald.
 

Bron: www.nhg.org

Deel deze pagina met collega's en vrienden: