Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HKZ-keurmerk voor eHealth-zorg voor kinderen en jongeren met diabetes

Nieuws - 14 okt. 2013


Diabeter heeft als eerste diabetesbehandelcentrum in Nederland het HKZ-keurmerk Cliënt-Patiëntveiligheid behaald (HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Diabeter is een nationaal diabetesbehandelcentrum voor kinderen en jongeren met diabetes. Diabeter heeft de zorgverlening aan kinderen en jongeren met diabetes type 1 in belangrijke mate gedigitaliseerd.
 
In plaats van de eerdere vier afspraken per jaar met de behandelaar, staan de meeste Diabeter-patiënten nu veel frequenter maar op afstand in contact met het behandelcentrum. In de praktijk worden gegevens zoals bloedglucosewaarden gemiddeld 20 keer per jaar online uitgewisseld, zodat de gezondheidstoestand in de gaten kunnen worden gehouden. De behandelaar blijft zo goed op de hoogte van het ziekteverloop en de effectiviteit van de behandeling. Indien nodig kan de behandelaar contact opnemen met de patiënt, of eventueel de behandeling bijstellen.
 
De HKZ-certificering bevestigt voor medeoprichter Dr. Aanstoot van Diabeter dat vernieuwende zorg geen afbreuk hoeft te doen aan patiëntveiligheid. “Integendeel. De moderne technologieën en ICT-middelen stellen ons in staat de behandeling voor patiënten effectiever en comfortabeler te maken.”
 
Door middel van het ingaan van het traject voor de certificering van het veiligheidsmanagement­systeem was om de zorgprocessen en de controles daarom te structureren en vast te leggen, zodat de kwaliteit geborgen is bij groei van de kliniek. “Met het HKZ-traject is de patiëntveiligheid nu aantoonbaar gewaarborgd. Het certificaat vereist een grondige doorlichting van alle processen en procedures binnen de kliniek. eHealth staat in dienst van zorg, proces en veiligheid. Met de veelheid aan data in onze zorg, zou het zonder IT-systeem vrijwel onmogelijk zijn om continu garant te staan voor een veilige behandeling. IT en veiligheidsmanagement vormen samen juist een ijzersterk duo.”
 
Diabeter is in Nederland voorloper in de digitalisering van zorg en loopt daarom soms tegen praktische beperkingen aan. Maar, overheid en verzekeraars bewegen mee; waar de vergoeding eerder afhankelijk was van fysieke bezoeken, is de eHealth aanpak inmiddels opgenomen in de diagnosebehandelcombinatie.
De organisatie groeit jaarlijks, met patiënten uit binnen- en buitenland. Het aantal klinische opnamen is lager (jaarlijks 3%) dan landelijke cijfers. Concentratie van deze zorg zal het beter en goedkoper maken, vooral wanneer op termijn dure complicaties worden voorkomen.  
 
Bron:  persbericht Diabeter 9 oktober

Deel deze pagina met collega's en vrienden: