Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe ESC richtlijn voor management stabiel coronairlijden

Nieuws - 15 okt. 2013


2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease


The Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology,
Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, et al., ESC Committee for Practice Guidelines (CPG)

Eur Heart J 2013 34: 2949-3003
 
Het concept van stabiele coronaire arterieziekte (SCAD) is aanzienlijk veranderd sinds de laatste uitgifte van richtlijnen over het management en de behandeling van stabiele angina pectoris in 2006. SCAD wordt nu beschouwd als betrekking hebbend op alle verschillende fases van coronairlijden (CAD). SCAD omvat dus degenen die stabiele angina pectoris hebben of andere symptomen die gerelateerd lijken aan CAD, zoals dyspneu; degenen die eerder symptomatisch waren met bekende obstructieve of niet-obstructieve CAD, die nu asymptomatisch zijn geworden na behandeling en die regelmatige follow-up behoeven; en degenen die symptomen voor het eerst symptomen rapporteren en van wie wordt ingeschat dat zij zich al in een chronische, stabiele situatie bevinden. Situaties waarin coronaire arterietrombose de boventoon voert in de klinische presentatie (acute coronair syndroom) worden geëxcludeerd.
 
De veranderde visie op SCAD vroeg om een geüpdate versie van de richtlijnen over het management ervan. Deze richtlijnen richten zich zowel op diagnostische testen als op prognostische inschattingen, omdat veel testen tegenwoordig beide soorten informatie verschaffen.
 
De rol van coronaire revascularisatie wordt uitgebreid besproken, en in de context geplaatst van recente aanwijzingen die de prognostische rol van percutane coronaire interventie of coronaire arterie bypass grafting onderzoeken bij deze laagrisico populatie.
 
De inschatting van pre-test waarschijnlijkheid van SCAD is geüpdate volgens nieuwe inzichten en beïnvloedt nu sterk de keuze van de diagnostische test. Toepassing van de herziene diagnostische en prognostische algoritmes stoomlijnen klinische besluitvorming, zoals besproken in de richtlijn.
 
Het belang van fysiologische inschatting van CAD in het catheterisatielaboratorium wordt ook besproken. Praktische algoritmes voor diagnostische en therapeutische doeleinden worden aangedragen. De nieuwe diagnostische en prognostische nemen nu ook microvasculaire disfunctie en coronaire vasospasmen in overweging, in aanvulling op atheroslerotische vernauwingen.
 
Leefstijlaanpassingen en farmacologische mogelijkheden worden ook uitgebreid besproken. Met name hartrehabilitatie, griepvaccinatie en hormoonvervangend behandeling worden behandeld, net als de huidige rol van verschillende farmacologische opties.
 
Speciale aandacht wordt besteed aan specifiek complexe patiëntensubgroepen, zoals degenen met SCAD en lage arteriële bloeddruk of met een lage hartslag. Bovendien krijgen vrouwen, diabetici, degenen met chronisch nierfalen, oudere patiënten en degenen die eerder coronaire revascularisatie hebben ondergaan, extra aandacht.
 
Vind de ESC richtlijn online

Deel deze pagina met collega's en vrienden: