Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ernstige hypoglycaemie voorspelt CV uitkomsten, niet-ernstige episodes doen dit niet

Literatuur - ORIGIN Trial Investigators, Eur Heart J Oct 2013 - Eur Heart J. 2013 Oct;34(40):3137-44


Does hypoglycaemia increase the risk of cardiovascular events? A report from the ORIGIN trial.

 
ORIGIN Trial Investigators
Eur Heart J. 2013 Oct;34(40):3137-44. doi: 10.1093/eurheartj/eht332
 

Achtergrond

Glucoseverlagende behandeling kan hypoglycaemie veroorzaken. Naast de acute klinische effecten, zijn er aanwijzingen dat hypoglycaemie ook direct of indirect tot abnormale myocardrepolarisatie, QT-prolongatie, vertriculaire arritmie, en myocardischaemie kan leiden [1-3]. Deze effecten kunnen cardiovasculaire (CV) events veroorzaken, zoals wordt onderschreven door epidemiologische studies [4,5]. Het is echter onduidelijk of dit gerelateerd is aan hypoglycaemie zelf, of aan factoren verbonden aan de neiging tot hypoglycaemie.
De Outcomes Reduction with an Initial Glargine Intervention (ORIGIN) studie naar insuline-gemedieerde normoglycaemie vs. standaardzorg met orale glucoseverlagende middelen bij mensen met vroege type 2 diabetes en dysglycaemie en een hoog cardiovasculair risico, onderzocht prospectief zowel niet-ernstige als ernstige episodes van hypoglycaemie [6]. De studiedata bieden de mogelijkheid om de relatie tussen hypoglycaemie en CV events in deze populatie te onderzoeken.
 

Belangrijkste resultaten

  • 3518 van de 12537 deelnemers hadden ten minste één episode van hypoglycaemie, tijdens de mediane follow-up van 6.2 jaar. 2614 (74.3%) van de episodes waren in de glarginegroep.
  • Mensen met 1, 2, 3, 4, 5 of meer niet-ernstige hypoglycaemische episodes lieten een lagere ruwe incidentie en een lagere hazard op uitkomsten zien dan mensen die geen episodes hadden, na correctie voor een propensityscore.
  • Mensen met 1, 2, 3, 4, 5, of meer ernstige hypoglycaemische episodes lieten een hogere ruwe incidentie van uitkomsten zien dan mensen zonder ernstige hypoglycaemische episodes, maar na correctie voor propensityscore werd geen verhoogde hazard gezien.
  • Wanneer alle ernstige hypoglycaemische episodes als tijdsafhankelijke covariabele (die rekening houdt met het aantal episodes en het moment van de episode ten opzichte van de uitkomst) werden geïncludeerd in een model, verhoogde ernstige hypoglycaemie het risico op alle vier de uitkomstmaten met meer dan 50%, zelfs na correctie voor de ernstige hypoglycaemie propensityscore. De uitkomstmaten waren een samenstelling van CV sterfte, niet-fataal myocardinfact en beroerte, sterfte, CV sterfte of arritmische dood.
  • Minder uitkomsten werden gezien bij mensen met hypoglycaemische episodes dan bij mensen die geen hypoglycaemie hadden in de glarginegroep. In de standaardzorggroep, was de uitkomstincidentie lager bij niet-ernstige hypoglycaemie maar hoger bij ernstige en ernstige nachtelijke hypoglycaemie.
    Dus, meer mensen in de glarginegroep hadden ernstige hypoglycaemie, maar mensen die deze episoden doormaakten hadden minder klinische uitkomsten dan mensen met ernstige hypoglycaemische episodes in de standaardzorggroep. Type behandeling bleek de relatie tussen ernstige hypoglycaemie en klinische uitkomst inderdaad te beïnvloeden. Er werd geen interactie gezien tussen behandeling en de relatie tussen niet-ernstige hypoglycaemische episodes en uitkomsten.
 

Conclusie

Bij mensen met cardiovasculaire risicofactoren en vroege type 2 diabetes of dysglycaemie, voorspellen ernstige hypoglycaemie en nachtelijke ernstige hypoglycaemie onafhankelijk CV events en sterfte. Deelnemers die insuline glargine kregen, maakten vaker ernstige en niet-ernstige hypoglycaemie door. Desalniettemin was de relatie tussen ernstige hypoglycaemie en klinische uitkomsten aanzienlijk sterker in individuen die standaard glycaemische zorg kregen, ten opzichte van hen die insuline glargine kregen. Het bereiken van normoglycaemie met insuline glargine had dus een neutraal effect op klinische CV uitkomsten, ondanks een hoger aantal hypoglycaemische episodes.

 
Referenties

1. Desouza C, Salazar H, Cheong B, et al. Association of hypoglycemia and cardiac ischemia: a study based on continuous monitoring. Diabetes Care 2003; 26:1485–1489.
2. Heller SR. Cardiac arrhythmias in hypoglycaemia. Diabetes Nutr Metab 2002;15: 461–465.
3. Frier BM, Schernthaner G, Heller SR. Hypoglycemia and cardiovascular risks. Diabetes Care 2011;34:S132–S137.
4. Yakubovich N, Gerstein HC. Serious cardiovascular outcomes in diabetes: the role of hypoglycemia. Circulation 2011;123:342–348.
5. Zoungas S, Patel A, Chalmers J, de et al. Severe hypoglycemia and risks of vascular events and death. N Engl J Med 2010; 363:1410–1418.
6. Gerstein HC, Bosch J, Dagenais GR, et al. Basal insulin and cardiovascular and other outcomes in dysglycemia. N Engl J Med 2012;367:319–328.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: