Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Update ACCF/AHA richtlijn management hartfalen

Nieuws - 28 okt. 2013


2013 ACCF / AHA richtlijn voor de management van hartfalen

 
A report of the American College of Cardiology foundation/American Heart Association task force on practice guidelines
Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al.
Circulation. 2013;128:1810-1852.
 
Deze richtlijn omvat meerdere onderwerpen met betrekking tot de behandeling van de volwassen patiënt met HF. Naleving van de klinische richtlijnen moet leiden tot betere resultaten bij patiënten.
Deze richtlijn behandelt HF met behouden ejectiefractie (EF) in meer detail en beschouwt ook gehospitaliseerd HF. Toegevoegde gebieden van hernieuwde belangstelling zijn stadium D HF, palliatieve zorg, overgang van zorg en kwaliteit van zorg voor HF.
 
Aanbevelingen in tal van andere relevante klinische richtlijnen en wetenschappelijke verklaringen werden niet herhaald; aanbevelingen werden geharmoniseerd wanneer nodig en discrepanties verwijderd. Dit is vooral het geval voor device-gebaseerde therapieën, waar de volledige afstemming tussen de HF-richtlijn en de device-gebaseerde therapie richtlijn noodzakelijk werd geacht.
 
Enkele aanbevelingen uit eerdere richtlijnen zijn geactualiseerd als gevolg van nieuwe evidence of een beter begrip van eerdere evidence, terwijl andere, die niet langer accuraat of relevant zijn of die overlappend waren, werden gewijzigd; aanbevelingen uit eerdere richtlijnen die vergelijkbaar of overbodig waren werden verwijderd of geconsolideerd indien mogelijk.
 
Gezien de vooruitgang in medische therapie op het gebied van cardiovasculaire ziekten, heeft de Task Force de term ‘guideline-directed medical therapy’ (GDMT) ingesteld om optimale medische therapie aan te duiden zoals gedefinieerd door therapieën aanbevolen door ACCF / AHA-richtlijnen(voornamelijk klasse I).
 
Dit document adviseert een combinatie van aanpassingen van de levensstijl en medicijnen die GDMT vormen.
 
Zowel voor GDMT als andere aanbevolen farmacotherapeutische regimes wordt aangeraden om doseringen te bevestigen met de bijsluiter en zorgvuldig opcontra-indicaties en interacties te controleren.
 
Ondanks de objectieve evidence samengesteld door de writing committee op basis van honderden klinische studies, zijn er enorme hiaten in de kennis over vele fundamentele aspecten van HF zorg. Enkele belangrijke voorbeelden zijn een effectieve strategie voor patiënten met HFpEF verder dan controle van de bloeddruk, een overtuigende methode om biomarkers te gebruiken in de optimalisering van de medische behandeling, de erkenning  en behandeling van cardiorenaal syndroom, en de grote behoefte aan het verbeteren van therapietrouw aan therapeutische regimes.
Zelfs het alom omarmde dictum van zoutbeperking bij  HF wordt niet goed ondersteund door de huidige gegevens.
 
Toekomstig onderzoek zal zich moeten richten op nieuwe farmacologische therapieën, in het bijzonder voor patiënten gehospitaliseerd met HF; regeneratieve cel-gebaseerde therapieën om het myocard te herstellen, en nieuwe device platforms die ofwel bestaande technologieën zullen verbeteren (bv. CRT, ICD, linker ventrikel assist device) of het introduceren van eenvoudiger, minder morbide devices die in staat zijn de natuurlijk beloop van HF te veranderen. Wat dringend nodig is, is een evidence base die duidelijk de beste processen van zorg identificeert, vooral in de overgang van het ziekenhuis naar huis. Tenslotte is het dringend nodig om de ziektebelasting te voorkomen door succesvoller risicomodificatie, verfijnde screening, misschien met behulp van specifieke omics technologieën (dwz, systeembiologie), of effectieve behandelingsinterventies die de progressie verminderen van stadium A naar B.
 
Vind de ACCF/AHA guidelines online
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: