Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Coronary Artery Calciumscore voorspelt CVD risico, ook in afwezigheid dyslipidaemie

Literatuur - Martin et al., Circulation Oct 2013 - Circulation. 2013 Oct 20


Dyslipidemia, Coronary Artery Calcium, en Incident Atherosclerotic Cardiovascular Disease: Implications for Statin Therapy from the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis.
 

Martin SS, Blaha MJ, Blankstein R et al.
Circulation. 2013 Oct 20. [Epub ahead of print]
 

Achtergrond

Internationale klinische praktische richtlijnen onderstrepen het belang van het gebruik en de intensiteit van statinebehandeling met het absolute risico op atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (CVD)[1-4]. Patiënten met een vergelijkbaar absoluut risico op CVD, die vergelijkbare absolute LDL-c dalingen behaalden, hadden in studies evenveel baat bij behandeling, onafhankelijk van het baseline niveau van dyslipidemie [5].
Coronaire arteriecalcium (CAC) is een niet-invasieve maat voor subklinische coronaire atherosclerose, die de absolute risico-inschatting verbetert, in aanvulling op traditionele risicofactoren [6-9]. Het is met name nuttig bij individuen met een gematigd risico [8,9], en lijkt superieur aan andere nieuwe risicomarkers [9]. Richtlijnen raden daarom nu CAC meting aan (klasse IIa aanbeveling) bij asymptomatische matigrisico patiënten (10-20% 10-jaars risico) en (klasse IIb) laag- tot matigrisico patiënten (6-10% 10-jaars risico)[10].
CAC meting wordt momenteel niet aanbevolen in dyslipidaemie richtlijnen [1-4]. Om de mogelijke rol in deze richtlijnen te verkennen, evalueerde deze studie de relatie tussen CAC en dyslipidaemie in relatie tot CVD uitkomsten, in de Multi-ethnic Study of Atherosclerosis (MESA)[6,11]. Dyslipidaemie was gecategoriseerd als het aantal lipideabnormaliteiten (LAs): hoog LDL-c, laag HDL-c en/of hoge triglycerideniveaus, aangezien het tellen van LAs de manier van denken van artsen en patiënten over de toenemende last van dyslipidaemie mogelijk weerspiegeld. In parallel werd dyslipidaemie ook geclassificeerd op basis van TC/HDL-c kwartielen.
 

Belangrijkste resultaten

  • Van 6814 volwassenen (45-85 jaar oud), vrij van klinisch CVD, uit de algemene bevolking, had 36% van de deelnemers 0 LA, 37% had 1 LA, 22% had 2 LA en 6% had 3 LA.
  • 58% van de personen zonder LA had CAC=0. CAC scores van 1-99 en >100 werden gezien in 22% en 20% respectievelijk in personen met 0 LA. In deelnemers met 3 LA waren de respectievelijke prevalenties 29% en 21%. Het indelen van dyslipidemie op basis van TC/HDL-c kwartielen gaf vergelijkbare resultaten.
  • CVD rate was 7.1 per 1000 persoonsjaren (py, 95%CI: 5.8-8.7) voor diegenen zonder LA, en 9.3 (95%CI: 7.8-11.0), 11.6 (95%CI: 9.5-14.2) en 13.9 (95%CI: 9.8-19.8) per 1000 py in diegenen met 1, 2 en 3 LA respectievelijk.
    CVD event rates waren 3.0 per 1000 py (95%CI: 2.4-3.9) voor diegenen met CAC=0, en 9.8 (95%CI: 8.0-12.0) en 26.5 (95%CI: 23.0-30.5) per 1000 py in diegenen met CAC of 1-99 en >100 respectievelijk.
  • Personen zonder LA en CAC>100 hadden een hogere event rate ten opzichte van personen met 3 LA maar CAC=0 (22.2 vs. 6.2 vs. 1000 py).
  • The ‘hard CVD event’ rates (myocardial infarction, resuscitated cardiac arrest, stroke, CV death) were 2.5 per 1000 py (95%CI: 1.9-2.3) in deelnemers met CAC=0, 7.7 per 1000 py (95%CI: 6.1-9.6) in diegenen met CAC=1-99 en 16.9 per 1000 py (95%CI: 14.2-20.1) in diegenen met CAC>100.
 

Conclusie

Deze studie evalueerde twee paradigma’s voor risico-inschatting in een multi-etnische, asymptomatische algemene volwassen bevolking: dyslipidaemie (risicofactor) en CAC (meetbare atherosclerose). CAC categoriseert CVD risico onafhankelijk van de dyslipidaemie-last, en ongeacht hoe dyslipidaemie wordt gedefinieerd.
Ongeveer 1 op de 5 individuen zonder enige dyslipidaemie volgens traditionele definities, heeft CAC>100, en een hoog absoluut CVD risico. Het detecteren van subklinisch atherosclerose met CAC kan een betrouwbaardere risico-inschatting faciliteren, en bij het met voorrang behandelen van hoogrisico individuen.
 

Referenties

1. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Circulation. 2002;106:3143-421.
2. Grundy SM, Cleeman JI, Merz CN, et al; Coordinating Committee of the National Cholesterol Education Program. Circulation. 2004;110:227-39.
3. European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, et al; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG) 2008-2010 and 2010-2012 Committees. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2011;32:1769-1818.
4. Genest J, McPherson R, Frohlich J, et al. 2009 Canadian Cardiovascular Society/Canadian guidelines for the diagnosis and treatment of dyslipidemia and prevention of cardiovascular disease in the adult - 2009 recommendations. Can J Cardiol. 2009;25:567-79.
5. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration, Baigent C, Blackwell L, Emberson J, et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet. 2010;376:1670-81.
6. Detrano R, Guerci AD, Carr JJ, et al. Coronary calcium as a predictor of coronary events in four racial or ethnic groups. N Engl J Med 2008;358:1336-45.
7. Polonsky TS, McClelland RL, Jorgensen NW, et al. Coronary artery calcium score and risk classification for coronary heart disease prediction. JAMA. 2010;303:1610-16.
8. Greenland P, LaBree L, Azen SP, et al .Coronary artery calcium score combined with Framingham score for risk prediction in asymptomatic individuals. JAMA. 2004;291:210-5.
9. Yeboah J, McClelland RL, Polonsky TS, et al. Comparison of novel risk markers for improvement in cardiovascular risk assessment in intermediate-risk individuals. JAMA 2012;308:788-95.
10. Greenland P, Alpert JS, Beller GA, et al; American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2010 ACCF/AHA guideline for assessment of cardiovascular risk in asymptomatic adults: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2010; 122: e584-636.
11. Bild DE, Detrano R, Peterson D, et al. Ethnic differences in coronary calcification: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Circulation. 2005;111:1313-20.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: