Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 antilichaam helpt hoogrisico individuen LDL-c doel van <70 mg/dL te behalen

Literatuur - Desai JACC Oct 2013 - J Am Coll Cardiol. 2013 Oct 11


AMG 145, A Monoclonal Antibody Against PCSK9, Facilitates Achievement of NCEP-ATP III LDL-C Goals Among High Risk Patients: An Analysis From the LAPLACE-TIMI 57 Trial.

 
Desai NR, Giugliano RP, Zhou J, et al.
J Am Coll Cardiol. 2013 Oct 11. doi: 10.1016/j.jacc.2013.09.048. [Epub ahead of print]
 

Achtergrond

De National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel III (ATP III) beval een LDL-c niveau onder 100 mg/dL aan voor patiënten met bestaande cardiovasculaire ziekte (CVD) of CVD equivalenten. De in 2004 herziene richtlijnen gaven een optionele doelstelling van <70 mg/dL [1]. Deze worden niet vaak behaald door patiënten met een hoog risico op CV events, ondanks hoge potentie statinebehandeling [2,3].
AMG 145 is een volledig humaan, monoklonaal, IgG2 antilichaam tegen proproteïne convertase subtilisine kexine type 9 (PCSK9), dat significante, dosisafhankelijke dalingen van LDL-c tot 66% gaf in de dubbelblinde, placebogecontroleerde LAPLACE-TIMI 57 studie [4]. Deze analyse evalueerde de mogelijkheid van AMG 145 om mensen met een hoog risico op nadelige CV events te helpen de NCEP-ATP III LDL-c en andere lipidedoelstellingen te behalen in de LAPLACE-TIMI 57 studie.
 

Belangrijkste resultaten

  • AMG 145 verminderde LDL-c na 12 weken ten opzichte van baseline en in vergelijking met placebo, tot 64% voor AMG 145 behandeling elke twee weken en tot 45% voor behandeling een keer per 4 weken.
  • In vergelijking tot placebo, verhoogde iedere dosering van AMG145 significant het aandeel patiënten dat de NCEP- ATP III LDL-c doelstelling van < 70 mg/dL behaalde in week 12, tot 90% en 70% van de deelnemers die de hoogste dosis respectievelijk elke 2 of elke 4 weken ontvingen.
  • Er werd tweewekelijks een LDL-c afgenomen, ook bij patiënten die elke vier weken AMG 145 kregen. Tot wel 97% van deze patiënten behaalde de NCEP-ATP III LDL-c doelstellingen in week 10. Tot 90% van de patiënten die tweewekelijks AMG 145 kregen behaalde de targets.
  • Alle AMG 145 doseringen hadden meer kans dan placebo om non-HDL0c < 100 mg/dL of ApoB < 80 mg/dL te bereiken, of om alle drie de lipidedoelstellingen te behalen.
  • Er waren geen significante verschillen in de frequentie van nadelige events, inclusief ernstige gebeurtenissen en verhogingen van creatine kinase en leverenzymen.
 

Conclusie

Deze analyse van de LAPLACE-TIMI 57 studie in mensen met bestaande CVD laat zien dat toevoeging van AMG 145 aan achtergrond lipideverlagende therapie de mogelijkheid vergroot van hoogrisico patiënten om de NCEP-ATP III doelstellingen ten aanzien van LDL-c en andere lipideparameters  te behalen. Behandeling met de hoogste geteste dosering een keer per twee of vier weken staat bijna alle hoogrisico individuen in staat om lipidedoelstellingen te halen. AMG 145 werd goed getolereerd tijdens de 12 weken behandeling.
 

References

1. Grundy SM, Cleeman JI, Merz CN et al. Implications of recent clinical trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Guidelines. Journal of the American College of Cardiology 2004;44:720-32.
2. Kuklina EV, Yoon PW, Keenan NL. Trends in high levels of low-density lipoprotein cholesterol in the United States, 1999-2006. JAMA 2009;302:2104-10.
3. Karalis DG, Subramanya RD, Hessen SE, et al. Achieving optimal lipid goals in patients with coronary artery disease. Am J Cardiol 2011;107:886-90.
4. Giugliano RP, Desai NR, Kohli P et al. Efficacy, safety, and tolerability of a monoclonal antibody to proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 in combination with a statin in patients with hypercholesterolaemia (LAPLACE-TIMI 57): a randomised, placebocontrolled, dose-ranging, phase 2 study. Lancet 2012;380:2007-17.
 

Find this article on Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: