Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Warfarine biedt geen beschermend effect tegen myocardinfarct

Literatuur - Artang et al. Am J Cardiol. Sep 2013 - Am J Cardiol. 2013 Sep 25


Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials on Risk of Myocardial Infarction from the Use of Oral Direct Thrombin Inhibitors.

 
Artang R, Rome E, Nielsen JD, Vidaillet HJ
Am J Cardiol. 2013 Sep 25. doi: 10.1016/j.amjcard.2013.08.027
 

Achtergrond

De Randomized Evaluation of Long-term Anticoagulation Therapy (RE-LY) studie toonde aan dat behandeling met de orale directe trombineremmer (DTI) dabigatran was geassocieerd met lagere frequenties van beroerte en systemische embolie, in vergelijking tot warfarine [1]. Een niet-statistisch significante stijging van myocardinfarcten (MI) werd in verband gebracht met dabigatran, ten opzichte van warfarine [2]. Een recente meta-analyse concludeerde dat dabigatran was geassocieerd met een verhoogd risico op coronaire events [3]. Ximelagatran, een andere DTI die niet langer voor klinisch gebruik beschikbaar is, was geassocieerd met een significant hoger risico op myocard ischaemie dan warfarine, bij patiënten met acute diepe vene trombose [4].
Er werd gehypothetiseerd dat warfarine een beschermend effect zou bieden tegen MI, ten opzichte van niet-warfarine anticoagulantia, wanneer gebruik voor de preventie van beroerte bij patiënten met atriumfibrilleren [5]. Deze meta-analyse werd uitgevoerd om te onderzoeken of het overmatige aantal MI bij dabigatran een DTI klasseneffect is, of specifiek voor dabigatran, alsmede om te evalueren of warfarine inderdaad bescherming biedt tegen MI.
 

Belangrijkste resultaten

  • Het gehele cohort van orale DTIs was geassocieerd met een significant hogere frequentie van MI in vergelijking tot warfarine. MI werd gerapporteerd in 285/23333 individuen op orale DTIs, terwijl 133/16024 individuen behandeld met warfarine een MI doormaakten (OR: 1.35, 95%CI: 1.10-1.66, P=0.005).
  • Analyse van alleen de 4 trials die dabigatran met warfarine vergeleken, gaf een OR van 1.41 (95%CI: 1.09-1.83, P=0.009: 212 MIs /14954 individuen op dabigatran vs. 78/8803 op warfarine).
  • Ximelagatran liet een trend zien richting verhoogde rates van MI, in vergelijking tot warfarine (OR: 1.23, 95%CI: 0.86 – 1.76, P=0.25. 70/7581 met ximelagatran vs. 54/6821 met warfarine). In een behandelindicatie patiëntensubgroep die werden behandeld voor veneus trombo-embolisme en tromboprofylaxe, was ximelagatran geassocieerd met meer dan 3 keer verhoogd risico op MI dan warfarine.
  • Er werden geen significante verschillen gezien in MI rate tussen patiënten die de DTI AXD0837 kregen en warfarine (OR: 1.17, 95%CI: 0.17-7.94, P=0.87).
  • Vergelijking van studies die warfarine vs. comparator anticoagulantia testten, lieten significante heterogeniteit zien tussen de studies.
    Over het algemeen lieten individuen die warfarine kregen een vergelijkbaar aantal MIs zien ten opzichte van degenen die met andere anticoagulantia werden behandeld (OR: 1.06, 95%CI: 0.85-1.34, P=0.59, 403/31867 op warfarine, 503/37748 op vergelijkbare middelen).
 

Conclusie

Deze meta-analyse toont aan dat orale DTIs als groep zijn geassocieerd met een verhoogd risico op MI, in vergelijking tot warfarine. Er werd geen significant verschil gezien in de frequentie van MI tussen patiënten behandeld met warfarine en degenen die andere anticoagulantia ontvangen. Het verhoogde MI risico in patiënten behandeld met orale DTIs blijkt daarom een klasseneffect van orale DTIs, in plaats van dat warfarine bescherming biedt.
 

Referentie

1. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, et al. N Engl J Med 2009;361:1139e1151.
2. Hohnloser SH, Oldgren J, Yang S, et al. Myocardial ischemic events in patients with atrial fibrillation treated with dabigatran or warfarine in the RE-LY trial. Circulation 2012;125: 669e676.
3. Uchino K, Hernandez AV. Dabigatran association with higher risk of acute coronary events: meta-analysis of noninferiority randomized controlled trials. Arch Intern Med 2012;172:397e402.
4. Fiessinger JN, Huisman MV, Davidson BL, et al. Ximelagatran vs low-molecular-weight heparin and warfarine for the treatment of deep vein thrombosis: a randomized trial. JAMA 2005;293:681e689.
5. Lip GY, Lane DA. Does warfarine for stroke thromboprophylaxis protect against MI in atrial fibrillation patients? Am J Med 2010;23:785e789.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: