Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bloeddrukverlaging in acute fase na beroerte verbetert herstel niet

AHA 2013 - LBCT.1

Nieuws - 17 nov. 2013


Blood Pressure Reduction Among Acute Ischemic Stroke Patients: A Randomized Controlled Clinical Trial


Gepresenteerd op het AHA congres 2013 door Dr. He (Tulane University, New Orleans, LA, VS)
LBCT I - Acute Cardiovascular and Cerebrovascular Care
 

Achtergrond

Het is bekend dat verlaging van de bloeddruk beroertes kan voorkomen. Het is echter onduidelijk of het direct geven van bloeddrukverlangende behandeling bij mensen met een acute ischaemische beroerte en een verhoogde bloeddruk de gevolgen van de beroerte kan verbeteren.
De China Antihypertensive Trial in Acute Ischemic Stroke (CATIS) Trial onderzocht daarom 4071 mensen die ischaemische beroerte doormaakten en die zich met hypertensie in het ziekenhuis presenteerden. De studie was opgezet om de effectiviteit van het verlagen van hoge bloeddruk in de acute fase na beroerte te onderzoeken ten aanzien van korte termijn sterfte en invaliditeit bij patiënten met acute ischaemische beroerte.
De helft van de patiënten werd gerandomiseerd naar bloeddrukverlagende medicatie en de andere helft moest binnen 48 uur na de beroerte stoppen met antihypertensieve thuismedicatie. Beide groepen ontvingen standaard behandeling voor beroerte.
 

Belangrijkste resultaten

  • Binnen 14 dagen na de beroerte, of bij ontslag uit het ziekenhuis, waren 33.6% van de patiënten in beide groepen overleden of waren zij ernstig gehandicapt (OR: 1.00, 95%CI: 0.88-1.14, P=0.98).
  • Na drie maanden was dit aandeel 25% in beide behandelgroepen (25.2% vs 25.3%, OR: 0.99, 95%CI: 0.86-1.15, P=0.93). Het aantal mensen met een ernstige handicap was op dit tijdstip afgenomen, ten aanzien van kort na de beroerte.
  • De frequentie van complicaties (terugkerende beroerte, vasculaire aandoeningen) was ook vergelijkbaar met of zonder bloeddrukverlagende behandeling.
 

Conclusie

Het verlagen van de bloeddruk in de acute fase na een beroerte maakte geen verschil voor het herstel. Patiënten die binnen 48 uur na stroke werden behandeld voor hypertensie liepen hetzelfde risico te sterven of ernstige invaliditeit op te lopen binnen drie maanden als diegenen wiens bloeddruk niet werd behandeld.
“De resultaten suggereren dat tijdens de acute fase van ischaemische beroerte, de behandeling van hypertensie geïndividualiseerd moet worden door de arts, op basis van de klinische situatie van de patiënt”, aldus dr. He, de hoofdonderzoeker. Het verlagen van de bloeddruk bij patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt wordt op de lange termijn aanbevolen om opvolgende beroertes te voorkomen. “Er zijn echter geen richtlijnen om direct de bloeddruk te verlagen bij patiënten die een beroerte doormaken, tenzij hun bloeddruk extreem hoog is,” zegt dr. He. Eventuele langetermijneffecten verdienen verder onderzoek.
 
Deze studie verschijnt 17 november op de site van JAMA
 
Disclaimer
Onze berichtgeving van het AHA congres 2013 is volledig gebaseerd op de door de AHA beschikbaar gestelde informatie tijdens persconferenties en op de website.
 
Agenda • 20 november 2013, 18:45 uur, Dallas, Texas

AHA InterReview 2013

Op woensdagavond 20 november a.s. organiseert MSD BV in samenwerking met Benecke de AHA InterReview® 2013. Onder voorzitterschap van prof. dr. J.W. Jukema (cardioloog, LUMC Leiden) vatten vier vooraanstaande cardiologen de laatste ontwikkelingen in de klinische cardiologie op het AHA-Congres 2013 voor u samen.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: