Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen bescherming tegen CV events met experimentele fosfolipase A2 remmer bij ACS

AHA 2013 - LBCT.4

Nieuws - 18 nov. 2013


Secretory Phospholipase A2 Inhibition with Varespladib and Cardiovascular Events in Patients with an Acute Coronary Syndrome: Results of the VISTA-16 Study

 
Gepresenteerd op het AHA congres 2013 door Dr. Stephen Nicholls (South Australian Health and Medical Research Institute, Adelaide, Australia)
LBCT IV - Therapeutic Advances in Coronary and Peripheral Vascular Disease 
 

Achtergrond

Gesecreteerde fosfolipase A2 kan aangrijpen op lipoproteïne fosfolipiden en bioactieve producten genereren die betrokken zijn bij de progressie van atherosclerose. Experimentele studies hebben laten zien dat de fosfolipase A2 remmer varespladib weefselinflammatie remt. Dit zou hartaandoeningen kunnen voorkomen die gerelateerd zijn aan een afname van bloed- en zuurstoftoevoer naar het hart.
Meer dan 5000 patiënten met acuut coronair syndroom werden geïncludeerd in de VISTA-16 studie, die onderzocht of het experimentele middel varespladib de toekomstige events kan voorkomen. Patiënten werden gerandomiseerd naar dagelijks 500 mg van het experimentele middel of placebo, gedurende 16 weken. Behandeling werd binnen 96 uur na opname gestart. Patiënten kregen ook standaardzorg. De studie werd vroegtijdig beëindigd op advies van de Data Safety Monitoring Board, op basis van het uitblijven van een effect. Het primaire effectiviteitseindpunt was een samenstelling van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale beroerte en instabiele angina met aanwijzingen voor ischaemie die ziekenhuisopname vereist.
 

Belangrijkste resultaten

  • 5.9% van de patiënten in de varespladib groep lieten het primaire eindpunt zien, ten opzichte van 4.7% in de placebogroep (HR: 1.24, 95%CI: 0.95-1.63, P=0.11).
  • Patiënten die varespladib ontvingen hadden een hogere kans op een terugkerend niet-fataal myocardinfarct (3.3%) dan patiënten die placebo kregen (2.1%, HR: 1.69, 95%CI: 1.14-2.50, P=0.008).
 

Conclusie

De experimentele fosfolipase A2 remmer varespladib voorkomt geen hernieuwd optreden van cardiovasculaire events en brengt een hoger risico op myocardinfarct met zich mee bij patiënten met acuut coronair syndroom.
 
Disclaimer
Onze berichtgeving van het AHA congres 2013 is volledig gebaseerd op de door de AHA beschikbaar gestelde informatie tijdens persconferenties en op de website.

 
Agenda • 20 november 2013, 18:45 uur, Dallas, Texas

AHA InterReview 2013

Op woensdagavond 20 november a.s. organiseert MSD BV in samenwerking met Benecke de AHA InterReview® 2013. Onder voorzitterschap van prof. dr. J.W. Jukema (cardioloog, LUMC Leiden) vatten vier vooraanstaande cardiologen de laatste ontwikkelingen in de klinische cardiologie op het AHA-Congres 2013 voor u samen.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: