Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lichaamsbeweging meest effectief in combinatie met angioplastiek bij claudicatio intermittens

AHA 2013 - LBCT.4

Nieuws - 18 nov. 2013


Randomized Comparison of Endovascular Revascularization Plus Supervised Exercise Therapy Versus Supervised Exercise Therapy Only in Patients with Peripheral Artery Disease and Intermittent Claudication

 
Gepresenteerd op het AHA congres 2013 door Dr. Farzin Fakhry (ErasmusMC, Rotterdam, NL)
LBCT IV - Therapeutic Advances in Coronary and Peripheral Vascular Disease 
 

Achtergrond

Als gevolg van een slechte circulatie door vernauwde bloedvaten hebben patiënten met claudicatio intermittens pijn in de benen. Volgens de huidige richtlijnen krijgen de meeste patiënten in eerste instantie alleen lichaamsbewegingsgerichte behandeling, of angioplastiek.   
In de Endovascular Revascularization And Supervised Exercise (ERASE) Trial werden 212 patiënten met pijn in de benen door claudicatio intermittens gerandomiseerd naar lichaamsbeweging onder begeleiding of naar angioplastiek of stenting gevolgd door begeleid bewegen. De studie werd in 10 Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd. Looptijd en de daarmee gepaard gaande pijn, en kwaliteit van leven werden ingeschat aan het begin van de studie en na twaalf maanden.
 

Belangrijkste resultaten

  • Twaalf maanden na behandeling konden patiënten die de gecombineerde behandeling hadden gekregen ongeveer 282 meter verder lopen, en met minder pijn, dan degenen die alleen begeleiding bij het bewegen hadden gekregen.
  • Het pijnvrij lopen was in de gecombineerde behandelgroep met gemiddeld ~400 meter verlengd ten opzichte van de lichaamsbeweginggroep.
 

Conclusie

Lichaamsbeweging onder begeleiding in combinatie met angioplastiek of stenting vermindert pijn in de benen bij claudicatio intermittens meer dan lichaamsbeweging alleen. “De richtlijnen raden begeleide lichaamsbeweging aan als initiële behandeling bij patiënten met claudicatie intermittens. Onze resultaten suggereren echter dat gecombineerde behandeling met opening van het bloedvat gevolgd door een begeleid lichaamsbewingsprogramma de beste optie is,”aldus Fakhry, de hoofdauteur van de studie.  
 
Disclaimer
Onze berichtgeving van het AHA congres 2013 is volledig gebaseerd op de door de AHA beschikbaar gestelde informatie tijdens persconferenties en op de website.


Agenda • 20 november 2013, 18:45 uur, Dallas, Texas

AHA InterReview 2013

Op woensdagavond 20 november a.s. organiseert MSD BV in samenwerking met Benecke de AHA InterReview® 2013. Onder voorzitterschap van prof. dr. J.W. Jukema (cardioloog, LUMC Leiden) vatten vier vooraanstaande cardiologen de laatste ontwikkelingen in de klinische cardiologie op het AHA-Congres 2013 voor u samen.

Webcast • AHA, Dallas

CSI: Dallas - Farzin Fahkry met ERASE op het podium

AHA Journaal Farzin Fahkry (ErasmusMC, Rotterdam) presenteerde in LBCT.4 de resultaten van zijn onderzoek naar de beste behandeling voor claudicatio. CSI: Dallas (Lotte Kaasenbrood en Manon Slob) ondervraagt hem en leert dat looptraining met revascularisatie is waarschijnlijk effectiever is dan looptraining alleen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: