Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lichaamskoeling na hartstilstand tijdens patiëntentransport verbetert klinische uitkomst niet

AHA 2013 - LBCT.1

Nieuws - 17 nov. 2013


Randomized Clinical Trial of Pre-hospital Induction of Mild Hypothermia in Out-of-Hospital Cardiac Arrest Patients Using a Rapid Infusion of 4°C Normal Saline


Gepresenteerd op het AHA congres 2013 door Dr. Kim (University of Washington, Seattle, WA, VS)
LBCT I - Acute Cardiovascular and Cerebrovascular Care
 

Achtergrond

Als gevolg van een onderbroken bloedtoevoer naar de hersenen tijdens een hartstilstand, kan sterfte van hersencellen optreden. Hersenschade kan voortduren tot na herstel van de bloedtoevoer (reperfusieschade). Richtlijnen raden aan om gereanimeerde hartstilstandpatiënten die comateus blijven te koelen (32-34°C) zodra zij in het ziekenhuis aankomen, voor beter herstel van het brein. Na maximaal 24 uur therapeutische hypothermie, wordt de lichaamstemperatuur langzaam opgevoerd tot een normaal niveau.
De Induction of Mild Hypothermia Following Out-of-hospital Cardiac Arrest Trial onderzocht of het vroegtijdig koelen van patiënten tijdens transport naar het ziekenhuis de overleving en het functioneren kan verbeteren van gereanimeerde patiënten na een hartstilstand, ten opzichte van koeling na aankomst in het ziekenhuis. 1359 succesvol gereanimeerde patiënten die buiten het ziekenhuis een hartstilstand kregen, werden gerandomiseerd naar standaardzorg met of zonder koeling (infusie met 2 liter normaal fysiologische zoutoplossing van 4°C) na reanimatie en onderweg naar het ziekenhuis.
 

Belangrijkste resultaten

  • Van de patiënten met ventriculair fibrilleren, overleefde 62.5% na vroegtijdige koeling onderweg voor ziekenhuisopname, in vergelijking tot 64.3% van de patiënten die alleen na ziekenhuisopname werden gekoeld (P=0.69).
  • Voor patiënten voor wie de hartstilstand niet het gevolg was van ventriculair fibrilleren, overleefde 19.2% tot aan ontslag uit het ziekenhuis na vroegtijdig koelen, in vergelijking tot 16.3% overleving zonder vroegtijdige koeling (p=0.3).
  • Bijna 43% van de vroegtijdig gekoelde patiënten met ventriculair fibrilleren had volledig herstel van hersenfunctie, ten opzichte van 46.4% van degenen die standaardzorg kregen.
  • 9.1% van de niet-ventriculair fibrilleren-patiënten die vroegtijdige koeling ondergingen liet volledig herstel zien, ten opzichte van 8.9% van de patiënten zonder vroege koeling.
  • 26% van de vroegtijdig gekoelde patiënten kreeg een nieuwe hartstilstand onderweg, in vergelijking tot 21% van de patiënten die standaardzorg kregen (P=0.008).
 

Conclusie

Het verlagen van de lichaamstemperatuur in patiënten met een hartstilstand, direct na reanimatie, op weg naar het ziekenhuis, verbeterde de overleving en de neurologische uitkomsten van deze patiënten niet. Patiënten van wie de lichaamstemperatuur op weg naar het ziekenhuis werd verlaagd, kregen onderweg vaker nog een hartstilstand dan niet-gekoelde patiënten. Langetermijnuitkomsten worden nog onderzocht.
 
Disclaimer
Onze berichtgeving van het AHA congres 2013 is volledig gebaseerd op de door de AHA beschikbaar gestelde informatie tijdens persconferenties en op de website.

Agenda • 20 november 2013, 18:45 uur, Dallas, Texas

AHA InterReview 2013

Op woensdagavond 20 november a.s. organiseert MSD BV in samenwerking met Benecke de AHA InterReview® 2013. Onder voorzitterschap van prof. dr. J.W. Jukema (cardioloog, LUMC Leiden) vatten vier vooraanstaande cardiologen de laatste ontwikkelingen in de klinische cardiologie op het AHA-Congres 2013 voor u samen.


Webcast • AHA 2013 - LBCT.1

CSI: Dallas - twee studies rond hypothermie bij cardiac arrest

AHA Journaal CSI: Dallas (Lotte Kaasenbrood en Charlotte Koopal, UMC Utrecht) was aanwezig bij de presentatie van opmerkelijke trials over lichaamskoeling na een hartstilstand en vraagt cardioloog Jur ten Berg hoe het nu verder moet.

Webcast • AHA 2013 - LBCT.1

Lichaamskoeling na reanimatie

AHA Journaal Dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) zag twee vrij grote, gerandomiseerde studies naar het koelen van patiënten na een reanimatie. Interessante resultaten die echter geen aanleiding geven om de huidige behandeling te heroverwegen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: