Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lichaamskoeling tot 33°C in plaats van 36°C na hartstilstand biedt geen klinisch voordeel

AHA 2013 - LBCT.1

Nieuws - 18 nov. 2013


Target Temperature Management 33°C Versus 36°C After Out-of-hospital Cardiac Arrest, A Randomized, Parallel Group, Assessor Blinded Clinical Trial


Gepresenteerd op het AHA congres 2013 door Dr. Nielsen (Helsingborg Hospital, Lund University, Helsingborg, Zweden)
LBCT I - Acute Cardiovascular and Cerebrovascular Care
 

Achtergrond

Omdat bij een hartstilstand de bloedtoevoer naar de hersenen stopt, sterven hersencellen af. De hersenschade kan voortduren tot nadat de bloedtoevoer is hersteld (reperfusieschade). Om de hersenschade te beperken, raden richtlijnen aan om gereanimeerde hartstilstandpatiënten die comateus blijven te koelen zodra zij in het ziekenhuis aankomen. Daarna wordt de lichaamstemperatuur langzaam teruggebracht naar een normaal niveau.
De Target Temperature Management After Cardiac Arrest (TTM) Trial is een multicenter studie die de klinische uitkomsten onderzocht van 939 patiënten met hartstilstand, die werden gerandomiseerd naar koeling tot 33°C of tot 36°C, om de optimaal temperatuurmanagementstrategie te bepalen voor patiënten die buiten het ziekenhuis een hartstilstand doormaken.
 

Belangrijkste resultaten

  • 50% van de patiënten in de 33°C-groep was aan het eind van de studieperiode overleden en 48% in de 36°C-groep (HR: 1.06, 95%CI: 0.89-1.28, P=0.51). Na zes maanden waren 54% van de patiënten die gekoeld werden tot de lagere temperatuur overleden of hadden slechte neurologische uitkomsten, ten opzichte van 52% van de patiënten die tot 36°C waren gekoeld (RR: 1.03, 95%CI: 0.91-1.16, P=0.88).
  • De lagere temperatuur was geassocieerd met een numeriek, maar niet-significant hoger aantal bijwerkingen: 93% in de 33°C-groep had bijwerkingen zoals longonsteking, electrolyt-verstoringen en bloedingen, ten opzichte van 90% in de 36°C-groep (RR: 1.03, 95%CI: 1.00-1.08, P=0.09).
 

Conclusie

Het verlagen van de lichaamstemperatuur tot 33°C in plaats van tot 36°C na hartstilstand gaf geen verschil in overleving. De lagere lichaamstemperatuur is mogelijk geassocieerd met meer bijwerkingen. “Gezien deze resultaten moeten we mogelijk de huidige richtlijnen heroverwegen,” stelt dr Nielsen, de hoofdonderzoeker in een persbericht, aangezien de AHA en de International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) momenteel aanraden het lichaam af te koelen tot 32-34°C. “Onze bevindingen suggereren dat mildere temperatuursbeheersing even effectief is en mogelijk sommige bijwerkingen voorkomt, maar de optimale temperatuur blijft vooralsnog onduidelijk”, aldus Nielsen. De onderzoekers zullen patiëntensubgroepen analyseren om te kijken of sommige patiënten wel baat hebben bij de lagere temperatuur.

Deze studie is gepubliceerd in het NEJM.

Disclaimer
Onze berichtgeving van het AHA congres 2013 is volledig gebaseerd op de door de AHA beschikbaar gestelde informatie tijdens persconferenties en op de website.

Agenda • 20 november 2013, 18:45 uur, Dallas, Texas

AHA InterReview 2013

Op woensdagavond 20 november a.s. organiseert MSD BV in samenwerking met Benecke de AHA InterReview® 2013. Onder voorzitterschap van prof. dr. J.W. Jukema (cardioloog, LUMC Leiden) vatten vier vooraanstaande cardiologen de laatste ontwikkelingen in de klinische cardiologie op het AHA-Congres 2013 voor u samen.


Webcast • AHA 2013 - LBCT.1

CSI: Dallas - twee studies rond hypothermie bij cardiac arrest

AHA Journaal CSI: Dallas (Lotte Kaasenbrood en Charlotte Koopal, UMC Utrecht) was aanwezig bij de presentatie van opmerkelijke trials over lichaamskoeling na een hartstilstand en vraagt cardioloog Jur ten Berg hoe het nu verder moet.

Webcast • AHA 2013 - LBCT.1

Lichaamskoeling na reanimatie

AHA Journaal Dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) zag twee vrij grote, gerandomiseerde studies naar het koelen van patiënten na een reanimatie. Interessante resultaten die echter geen aanleiding geven om de huidige behandeling te heroverwegen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: